Een uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie. Als u overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten.

Het kan een rustgevende gedachte zijn dat uw nabestaanden uw uitvaart niet (volledig) zelf hoeven te betalen. En u hoeft zich geen zorgen te maken of u voldoende spaargeld nalaat.

Soorten uitvaartverzekeringen

Uw nabestaanden kunnen een bedrag uitgekeerd krijgen of de verzekering verleent één of meerdere diensten. Hieronder de meest voorkomende vormen van een uitvaartverzekering. Combinaties zijn ook mogelijk:

  • Kapitaalverzekering
    Bij overlijden krijgt u een bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden de uitvaart betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de premie en de polisvoorwaarden.
  • Naturaverzekering
    U ontvangt geen geld, maar goederen en diensten die bij een uitvaart horen. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen een basispakket. Dit basispakket bevat de standaardonderdelen van een uitvaart. U kunt daarnaast een aanvullende verzekering afsluiten voor extra mogelijkheden.
  • Koopsom uitvaartverzekering
    U legt eenmalig een bedrag in bij de verzekeringsmaatschappij. Van dat geld wordt (een deel) van uw uitvaart vergoed.
8

bedraagt de globale maandpremie voor een 40-jarige (kapitaal € 5.000,-)

Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie hangt af van de dekking en uw leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie als u een uitvaartverzekering gaat afsluiten. De kans dat u overlijdt wordt namelijk steeds groter. De verzekeringsmaatschappij moet dan sneller uitkeren.

Hieronder de globale maandpremie voor een uitvaartverzekering (exclusief poliskosten). Gekeken is naar een verzekerd bedrag van 5.000 en 10.000 euro.

Globale maandpremie voor een uitvaartverzekering*

Aanvangsleeftijdkapitaal € 5.000,-kapitaal € 11.000,-
20 jaar5,-9,-
40 jaar8,-16,-
60 jaar19,-37,-

* gebaseerd op een uitvaartverzekering met een kapitaal van 5.000 euro en 10.000 euro met levenslange premiebetaling. De premie is exclusief poliskosten.
Bron: Berekeningen Nibud, 2018

Kostendekking

Soms blijkt dat de uitvaartverzekering niet alle kosten dekt. Nabestaanden komen hier vaak pas laat achter en moeten zo toch een deel van de kosten zelf betalen.

Let op: Let op de kleine lettertjes: welke kosten worden precies gedekt en tot welk bedrag?

Wijzigingen en opzeggen

De meeste verzekeringsmaatschappijen kunnen op elk moment de premie of polisvoorwaarden aanpassen. U bent dan verplicht de hogere premie te betalen als u de verzekering wilt houden.

U hebt wel het recht om binnen 30 dagen na een een premie- of poliswijziging de verzekering op te zeggen. U bent dan niet langer verzekerd en u krijgt de uitvaart niet meer (gedeeltelijk) vergoed. Uw nabestaanden zullen uw uitvaart volledig zelf moeten betalen (bijvoorbeeld met geld dat u nalaat).

Als u uw koopsom uitvaartverzekering wilt opzeggen, krijgt u een deel van uw ingelegde geld (de afkoopwaarde) terug van de verzekering. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van na hoeveel jaren u de verzekering opzegt.

Overstappen

U kunt uw contract opzeggen en bij een andere verzekeringsmaatschappij een nieuw contract afsluiten. U kunt uw bestaande contract niet meenemen. Ook kunt u niet dezelfde premie houden. Waarschijnlijk zal uw maandelijkse premie hoger worden omdat u inmiddels ouder bent.

Het overstappen heeft geen effect op de uitvaart die u vergoed krijgt. Dit hangt alleen af van de door u gekozen dekking. Het maakt dus voor de vergoeding van de uitvaart niet uit hoe lang uw verzekering al loopt.

Soms stelt de verzekeraar echter wel als voorwaarde dat u eerst 1 of 2 jaar premie moet hebben betaald voordat tot uitkering kan worden overgegaan. Vraag dit na als u overweegt een (nieuwe) uitvaartverzekering af te sluiten. Vraag ook na of u administratie- en/of afsluitkosten moet betalen.

Belastingvrijstelling

In box 3 van het belastingstelsel betaalt u belasting over vermogen. Is de waarde van de uitvaartverzekering minder dan € 7033,-? Dan hoeft u over deze waarde geen vermogensbelasting te betalen. Is de waarde van de uitvaartverzekering hoger? Dan telt de volledige waarde mee in box 3.

Indexering

Vraag de verzekeringsmaatschappij of en hoe de premie jaarlijks wordt verhoogd (geïndexeerd). De prijs van een uitvaart is over 20 jaar hoger dan nu.

Het is belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij het opgebouwde kapitaal jaarlijks aanpast aan de inflatie. Dat kan op basis van de stijging van uitvaartkosten of op basis van de gemiddelde prijsstijgingen. Blijft de premie gedurende de gehele looptijd hetzelfde, dan is de kans groot dat er bij overlijden te weinig geld voor de uitvaart wordt uitgekeerd.

Uitvaartberekenaar

Aan een uitvaart kunnen (hoge) kosten zijn verbonden. De Uitvaartberekenaar laat zien welk bedrag u ongeveer kunt verwachten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Hoewel ik er liever nog niet aan denk heb ik toch vast een uitvaartverzekering afgesloten. De prijzen voor een begrafenis blijven maar stijgen. Daarom bouw ik vast een spaarpotje op. ”

— Diederik van Dillen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Zaken regelen bij een overlijden

Bij een sterfgeval kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken.

lees meer › Artikel

Sparen

Als u wilt gaan sparen, moet u met een aantal dingen rekening houden. Nibud zet het op een rij.

lees meer › Artikel

Uw kind wordt 18 jaar

Uw kind is meerderjarig en officieel volwassen. Wat verandert er voor hem of haar op financieel gebied?

lees meer › Artikel

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel

Begroten en budgetteren

Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën.

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Banksparen of lijfrente?

Wat zijn de verschillen? Lees verder voor meer informatie en tips bij het kiezen.

lees meer › Artikel

Een financiële buffer

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Artikel

Werken na uw pensioen

Waar moet u rekening mee houden als u na uw pensioenleeftijd door blijft werken?

lees meer › Artikel

Zorgkosten: wie vergoedt wat?

Zorgkosten zijn vaak duur. Lees meer over vergoedingen en eigen bijdrage.

lees meer › Artikel

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan inboedel. Hier leest u tips voor uw verzekering.

lees meer › Artikel

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u heeft veroorzaakt bij (bezit van) anderen.

lees meer › Artikel