Een uitvaartverzekering: wel of niet?

Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie. Als u overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten.

Er zijn ook andere manieren om een uitvaart te financieren. Hulp bij de keuze of een uitvaartverzekering bij uw situatie past, vindt u hier.

Soorten uitvaartverzekeringen

Kiest u voor een uitvaartverzekering, dan zijn er verschillende soorten. Hieronder staan de meestvoorkomende. Combinaties zijn ook mogelijk:

  • Kapitaalverzekering
    Bij overlijden krijgt u een bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden de uitvaart betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de premie en de polisvoorwaarden.
  • Naturaverzekering
    U ontvangt geen geld, maar goederen en diensten die bij een uitvaart horen. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen een basispakket. Dit basispakket bevat de standaardonderdelen van een uitvaart. U kunt daarnaast een aanvullende verzekering afsluiten voor extra mogelijkheden.
  • Koopsom uitvaartverzekering
    U legt eenmalig een bedrag in bij de verzekeringsmaatschappij. Van dat geld wordt (een deel van) uw uitvaart vergoed.
11,50

bedraagt de globale maandpremie voor een 40-jarige (kapitaal € 6.500,-)

Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie hangt af van de dekking en de leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Hoe ouder u op dat moment bent, hoe hoger de premie. De kans dat u overlijdt wordt namelijk groter met de leeftijd, en daarmee de kans dat de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren.

Hieronder de globale maandpremie voor een uitvaartverzekering bij een verzekerd bedrag van 6.500 en 10.000 euro.

Globale maandpremie voor een uitvaartverzekering*

Aanvangsleeftijdkapitaal € 6.500,-kapitaal € 10.000,-
20 jaar€ 7,00€ 10,50
40 jaar€ 11,50€ 18,50
60 jaar€ 24,00€ 38,50

* gebaseerd op een uitvaartverzekering met een kapitaal van 6.500 euro en 10.000 euro met levenslange premiebetaling. De premie is exclusief afsluitkosten.
Bron: Berekeningen Nibud, 2021

Waar moet u op letten?

Welk bedrag

Voor welk bedrag u zich wilt verzekeren, hangt af van uw wensen voor een uitvaart. Met de Nibud Uitvaartberekenaar kunt u nagaan op welk bedrag u uitkomt op basis van uw eigen keuzes.

Kostendekking: wat wordt vergoed?

Soms blijkt dat de uitvaartverzekering niet alle kosten dekt. Nabestaanden komen hier vaak pas laat achter en moeten zo toch een deel van de kosten zelf betalen. Let dus op de kleine lettertjes: welke kosten worden precies gedekt en tot welk bedrag?

Premie- of polisveranderingen

De meeste verzekeringsmaatschappijen kunnen op elk moment de premie of polisvoorwaarden aanpassen. U bent dan verplicht de hogere premie te betalen als u de verzekering wilt behouden.

U hebt wel het recht om binnen 30 dagen na een premie- of poliswijziging de verzekering op te zeggen. U bent dan niet langer verzekerd.

Gevolgen van opzeggen

Als u opzegt, krijgt u de uitvaart niet meer (gedeeltelijk) vergoed. Dan moeten uw nabestaanden de uitvaart op een andere manier betalen, bijvoorbeeld uit spaargeld dat u nalaat.

Als u uw koopsom-uitvaartverzekering wilt opzeggen, krijgt u een deel van uw ingelegde geld (de afkoopwaarde) terug van de verzekering. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van na hoeveel jaar u de verzekering opzegt.

Overstappen

U kunt uw contract opzeggen en bij een andere verzekeringsmaatschappij een nieuw contract afsluiten. U kunt uw bestaande contract niet meenemen. Ook kunt u niet dezelfde premie houden. Waarschijnlijk zal uw maandelijkse premie hoger worden omdat u inmiddels ouder bent.

Het overstappen heeft geen effect op de uitvaart die u vergoed krijgt. Dit hangt alleen af van de door u gekozen dekking. Het maakt dus voor de vergoeding van de uitvaart niet uit hoe lang uw verzekering al loopt.

Soms stelt de verzekeraar echter wel als voorwaarde dat u eerst één of twee jaar premie moet hebben betaald voordat tot uitkering kan worden overgegaan. Vraag dit na als u overweegt een (nieuwe) uitvaartverzekering af te sluiten. Vraag ook na of u administratie- en/of afsluitkosten moet betalen.

Indexering: de waarde van de verzekering

Vraag de verzekeringsmaatschappij of en hoe de premie jaarlijks wordt verhoogd (geïndexeerd). De prijs van een uitvaart is over 20 jaar hoger dan nu.

Het is belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij daar rekening mee houdt, door het opgebouwde kapitaal jaarlijks aan te passen aan de inflatie. Dit kan betekenen dat de premie jaarlijks stijgt. Blijft de premie gedurende de gehele looptijd hetzelfde, dan is de kans groot dat er bij overlijden te weinig geld voor de uitvaart wordt uitgekeerd. U kunt eventueel bij uw verzekeringsmaatschappij navragen hoe dit geregeld is.

Uitvaartverzekering en vermogensbelasting

Heeft u meer dan € 50.650 aan spaargeld (€ 101.300 voor fiscaal partners), beleggingen en andere vormen van vermogen, dan betaalt u over het bedrag daarboven belasting. Is de waarde van de uitvaartverzekering meer dan € 7.444? Dan telt dit mee bij uw totale vermogen. Is de waarde lager? Dan hoeft u de uitvaartverzekering niet mee te tellen als vermogen.

Hoewel ik er liever nog niet aan denk heb ik toch vast een uitvaartverzekering afgesloten. Zo is er in elk geval iets geregeld voor mijn nabestaanden.”

— Diederik van Dillen, Ootmarsum

Anderen lezen

Geldwijzer Nabestaanden

Inzicht in financiële regelingen voor nabestaanden na een overlijden.

lees meer › Tool

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Uitvaartberekenaar

Welke kosten kunt u ongeveer verwachten voor een uitvaart van uw keuze?

lees meer › Tool

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Zorgkosten: wie vergoedt wat?

Zorgkosten zijn vaak aan de hoge kant. Lees meer over vergoedingen en eigen bijdrage.

lees meer › Artikel

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan inboedel. Hier leest u tips voor uw verzekering.

lees meer › Artikel

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u heeft veroorzaakt bij (bezit van) anderen.

lees meer › Artikel

Kosten van dieetvoeding

Als u dieetvoeding gebruikt, kunt u eventueel een tegemoetkoming krijgen.

lees meer › Artikel

Financieel adviseurs

Hoe vindt u een goede financieel adviseur?

lees meer › Artikel