Een uitvaartverzekering

Een begrafenis of crematie kost veel geld. De uitvaartverzorger, de rouwkaarten, de plechtigheid en de kist moeten betaald worden. Wie betaalt deze kosten als u overlijdt? Een uitvaartverzekering kan de oplossing zijn.

Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie. Als u overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. Heeft u geen uitvaartverzekering? Dan zijn de kosten voor uw nabestaanden. Om deze kosten af te dekken kunt u een uitvaartverzekering afsluiten.

8

bedraagt de globale maandpremie voor een 40-jarige (kapitaal € 5.000,-)

Niet noodzakelijk

Een uitvaartverzekering is niet noodzakelijk. Als u voldoende spaargeld achter de hand heeft, kunnen uw nabestaanden de begrafenis of crematie daarvan betalen.

Als u op tijd begint met sparen, kunt u een flink bedrag opbouwen. Denk dan aan de verwachte kosten voor de uitvaart en het aantal jaren dat u denkt te sparen.

Welke soorten uitvaartverzekeringen bestaan er?

Er zijn verschillende manieren om uw uitvaart te regelen met een uitvaartverzekering. Uw nabestaanden kunnen een bedrag uitgekeerd krijgen of de verzekering verleent één of meerdere diensten. Dit hangt af van de verzekering die u afsluit.

Hieronder staan de meest voorkomende vormen van een uitvaartverzekering.  Combinaties van deze verzekeringen zijn ook mogelijk.

  • Kapitaalverzekering:

Bij overlijden krijgt u een bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden de uitvaart betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de premie en de polisvoorwaarden.

  • Naturaverzekering:

U ontvangt geen geld, maar goederen en diensten die bij een uitvaart horen. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen een basispakket. Dit basispakket bevat de standaardonderdelen van een uitvaart. U kunt daarnaast een aanvullende verzekering afsluiten voor extra mogelijkheden.

  • Koopsom uitvaartverzekering:

U legt eenmalig een bedrag in bij de verzekeringsmaatschappij. Van dat geld wordt (een deel) van uw uitvaart vergoed.

Voor- en nadelen

Het voordeel van een uitvaartverzekering is dat uw nabestaanden uw uitvaart niet (volledig) zelf hoeven te betalen. Omdat u niet weet wanneer u overlijdt, kan dit een rustgevende gedachte zijn. U weet zeker dat u uw nabestaanden niet met kosten achterlaat als u overlijdt. U hoeft zich geen zorgen te maken of u voldoende spaargeld nalaat om een uitvaart te kunnen betalen.

Een nadeel van een uitvaartverzekering is dat vaak niet alle kosten gedekt blijken te zijn. Nabestaanden moeten zo toch een deel van de kosten zelf betalen. Daarnaast kunnen de meeste verzekeringsmaatschappijen op elk moment de premie of de polisvoorwaarden aanpassen. U bent dan verplicht de hogere premie te betalen als u de verzekering wilt houden. U hebt wel het recht om binnen 30 dagen na een wijziging de verzekering op te zeggen. Dat betekent wel dat u niet langer verzekerd bent. U krijgt de uitvaart dan niet meer (gedeeltelijk) vergoed als u overlijdt.

Opzeggen

Als u de verzekering opzegt, bent u niet langer verzekerd tegen uitvaartkosten. Uw nabestaanden zullen uw uitvaart volledig zelf moeten betalen, bijvoorbeeld van het geld dat u nalaat. Als u uw koopsom uitvaartverzekering wilt opzeggen, krijgt u een deel van uw ingelegde geld (de afkoopwaarde) terug van de verzekering. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van na hoeveel jaren u de verzekering opzegt.

Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie voor een uitvaartverzekering hangt af van de dekking en uw leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie is als u een uitvaartverzekering gaat afsluiten. De kans dat u overlijdt wordt namelijk steeds groter. De verzekeringsmaatschappij moet dan sneller uitkeren.

Hieronder de globale maandpremie voor een uitvaartverzekering (exclusief poliskosten). Gekeken is naar een verzekerd bedrag van 5.000 en 10.000 euro.

Globale maandpremie voor een uitvaartverzekering*

Aanvangsleeftijdkapitaal € 5.000,-kapitaal € 11.000,-
20 jaar5,-9,-
40 jaar8,-16,-
60 jaar19,-37,-

* gebaseerd op een uitvaartverzekering met een kapitaal van 5.000 euro en 10.000 euro met levenslange premiebetaling. De premie is exclusief poliskosten.
Bron: Berekeningen Nibud, 2017

Overstappen

Als u wilt overstappen van verzekeringsmaatschappij, zegt u uw contract op. U sluit vervolgens bij een andere verzekeringsmaatschappij een nieuw contract af. U kunt uw contract niet meenemen naar een nieuwe verzekeringsmaatschappij. Ook kunt u niet dezelfde premie houden. Waarschijnlijk zal uw maandelijkse premie hoger worden als u overstapt. Doordat u inmiddels ouder bent, is de kans dat u overlijdt (en de verzekeraar moet uitbetalen) immers groter.

Het overstappen heeft geen effect op de uitvaart die u vergoed krijgt. Dit hangt alleen af van de door u gekozen dekking. Het maakt dus voor de vergoeding van de uitvaart niet uit hoe lang uw verzekering al loopt.

Soms stelt de verzekeraar echter wel als voorwaarde dat u eerst 1 of 2 jaar premie moet hebben betaald voordat tot uitkering kan worden overgegaan. Vraag dit na als u overweegt een (nieuwe) uitvaartverzekering af te sluiten. Vraag ook na of u administratie- en/of afsluitkosten moet betalen.

Belastingvrijstelling

In box 3 van het belastingstelsel betaalt u belasting over vermogen. Is de waarde van de uitvaartverzekering minder dan €6977,-? Dan hoeft u over deze waarde geen vermogensbelasting te betalen. Is de waarde van de uitvaartverzekering hoger? Dan telt de volledige waarde mee in box 3.

Weet wat u afsluit

Vaak komen nabestaanden er achter dat de verzekering minder dekt dan men van tevoren dacht. Let dus op de kleine lettertjes.

Vraag de verzekeringsmaatschappij of en hoe de premie jaarlijks wordt verhoogd (geïndexeerd). De prijs van een uitvaart is over 20 jaar hoger dan nu. Dit komt onder andere door de inflatie. Het is belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij het opgebouwde kapitaal jaarlijks aanpast aan de inflatie. Dat kan op verschillende manieren. Op basis van de stijging van uitvaartkosten of op basis van de gemiddelde prijsstijgingen. Blijft de premie gedurende de gehele looptijd hetzelfde, dan is de kans groot dat u bij overlijden te weinig geld heeft uit de verzekering om de uitvaart te betalen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Hoewel ik er liever nog niet aan denk heb ik toch vast een uitvaartverzekering afgesloten. De prijzen voor een begrafenis blijven maar stijgen. Daarom bouw ik vast een spaarpotje op. ”

— Diederik van Dillen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Koopkrachtberekenaar

Wat gebeurt er komend jaar jaar met uw koopkracht? Bereken het direct!

lees meer › Tool

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met andere huishoudens.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel