Wat kost een uitvaart?

Aan een uitvaart kunnen (hoge) kosten zijn verbonden. De Uitvaartberekenaar laat zien welk bedrag u ongeveer kunt verwachten en dat geeft rust. Voor uzelf én voor uw nabestaanden.

De berekening hieronder laat zien wat een uitvaart kan kosten op basis van uw keuzes.

Keuzes maken

Bovenstaande kosten zijn een indicatie op basis van gemiddelden. Per uitvaartcentrum zijn er soms grote verschillen. Ook is een uitvaart op zaterdag bijvoorbeeld duurder en voor de begraafplek van kinderen gelden lagere tarieven.

Uw nabestaanden bespreken uw wensen, de mogelijkheden en de bijbehorende kosten in detail met de uitvaartondernemer.

Financieel voorbereid

U kunt nu kiezen hoe u het bedrag wil financieren. Heeft u genoeg spaargeld, sluit u een uitvaartverzekering af of legt u uw huidige verzekering onder de loep? Als er geen vermogen is om de uitvaart te betalen, zijn de kosten voor de nabestaanden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De dood is iets heel persoonlijks, dat is voor iedereen anders. Ik raad iedereen aan voor zichzelf een plaatje te maken van hoe het moet worden.”

— Deelnemer Nibud-onderzoek

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder