Trouwen: wat betekent dat voor bezittingen en schulden?

Heeft u trouwplannen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? In 2018 zijn de regels op het gebied van bezittingen en schulden die beide partners inbrengen in het huwelijk aangepast.

Waar op deze pagina trouwen vermeld staat, kunt u ook geregistreerd partnerschap lezen. Huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn wettelijk gezien hetzelfde.

Standaard: beperkte gemeenschap van goederen

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

 • Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet onder de gezamenlijke boedel.
 • Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen
 • Vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd, is van u samen.
 • Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk (ook als een van de partners hier niets van afweet) zijn beide partners aansprakelijk.

Maak een financieel overzicht

Om te kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn (bijvoorbeeld bij een echtscheiding, overlijden, of schulden), is het belangrijk om een overzicht te maken van bezittingen en schulden als u gaat trouwen.

U kunt hiervoor het formulier Overzicht bezittingen, vermogen en schulden (pdf) gebruiken.

Belangrijk: bewijs van eigendom

Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen tóch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Het is daarom belangrijk dat u een bewijs van eigendom vastlegt, bijvoorbeeld als u geld investeert, of als u een erfenis of schenking ontvangt en dit geld gebruikt voor aflossing van de hypotheek op de gezamenlijke woning.

Checklist: wat te regelen

 • Noteer vóór het huwelijk wat uw privébezittingen en schulden zijn.
 • Beschrijf wat er met dit privébezit gebeurt tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld als u uw spaargeld inzet voor de gezamenlijke inboedel.
  Let op: als u bij een scheiding geen bewijs heeft van wat er met uw persoonlijke vermogen is gebeurd, zal dit in de gemeenschappelijke boedel vallen.
 • Open een persoonlijke spaarrekening voor uw privévermogen, zodat duidelijk is dat dit vermogen niet bij de gezamenlijke boedel hoort.
 • Maak afspraken over hoe u omgaat met eventuele waardestijging van vermogen, spaarrekening of eigen huis, en leg dit vast.
 • Leg veranderingen die plaatsvinden tijdens het huwelijk ook vast.

Tip: houd naast uw eigen administratie óók de gezamenlijke administratie goed bij.

Let op bij een eigen woning en schulden

Als u tijdens het huwelijk in het huis van uw partner intrekt, heeft u bij een eventuele echtscheiding geen recht op de (over)waarde van de woning. De woning dateert immers van vóór het huwelijk en blijft eigendom van uw partner.

Als u vóór uw trouwen samen een huis hebt gekocht met een eigendomsverhouding van bijvoorbeeld 30 – 70 procent, wordt bij het opnemen van de woning in de gemeenschap van goederen deze verhouding automatisch omgezet naar 50 – 50 procent. Wilt u dit niet, leg dit dan vóór uw huwelijk vast bij de notaris.

Schuldeisers van een privéschuld, kunnen – als er niet voldoende geld is – de schuld innen op (de helft van) het gemeenschappelijke vermogen. Daarom is het belangrijk om uw privébezit goed vast te leggen. Zo voorkomt u dat dit in de gemeenschap valt en naar schuldeisers gaat.

Afwijkende afspraken vastleggen

U kunt er samen voor kiezen om zelf andere afspraken vast te leggen. Wilt u bijvoorbeeld liever in volledige gemeenschap van goederen trouwen? Of uw bezittingen of schulden juist uitsluiten van de gemeenschappelijke boedel? Laat dit dan vastleggen bij een notaris. Let op: de tarieven die notarissen hanteren kunnen sterk verschillen, het is aan te raden om verschillende kantoren met elkaar te vergelijken.

Als u ongehuwd samenwoont

Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Als u getrouwd bent vóór 2018

Deze wetswijziging is niet van toepassing voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten. Daarvoor geldt, als u zelf niets heeft geregeld, ‘de algehele gemeenschap van goederen’.

Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor een schenking of erfenis zonder uitsluitingsclausule. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

De erfenis die ik kreeg toen mijn vader overleed, heb ik op een aparte spaarrekening gezet. ”

— Sylvia Berendse, Almere

Anderen lezen

Met het geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Mediator en vrijwilliger Peter Dinkla vertelt wat het geldplan Scheiden oplevert in de praktijk.

lees meer › Praktijkverhaal

Terugblik lancering geldplan Scheiden

Tijdens het webinar Scheiden zonder schulden werd het geldplan Scheiden gelanceerd.

lees meer › Artikel

Geldplan Scheiden

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het geldplan Scheiden.

lees meer › Tool

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Een gezamenlijke administratie

Hoe richt u dat in en welke afspraken maakt u samen? Een checklist.

lees meer › Checklist

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Samenwonen: wie betaalt wat?

Samenwonen of trouwen? Het Nibud helpt met het verdelen van de inkomsten en uitgaven.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel

Bij elkaar intrekken

Bij samenwonen moeten de woonlasten onderling worden verdeeld. Wat is slim?

lees meer › Artikel

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel