Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder, onder andere vanwege de toenemende digitalisering. Dit stelt steeds hogere eisen aan de digitale vaardigheden en andere vormen van redzaamheid. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is dat nog ingewikkelder dan voor anderen. Het Nibud ondersteunt met een toolkit financiële dienstverleners die mensen met een LVB helpen met hun geldzaken.

Mensen met een LVB zijn vaak laag opgeleid, hebben meestal wisselend of laagbetaald werk en zijn daardoor vaker niet of minder financieel redzaam. Ze lopen daardoor een groter risico op schulden. Het is voor deze mensen belangrijk dat zij goed ondersteund worden op financieel gebied. Die ondersteuning moet wel rekening houden met de kenmerken van een LVB, omdat de ondersteuning anders niet aankomt en er misschien zelfs meer problemen ontstaan.

Een LVB zie of hoor je meestal niet aan de buitenkant. Dit vraagt van medewerkers die helpen met geldzaken dat zij:

  • de belangrijkste kenmerken van mensen met een LVB kennen;
  • signalen herkennen als zij iemand met een LVB ondersteunen;
  • hun ondersteuning kunnen aanpassen aan de persoon met een LVB.

Zo ziet de Toolkit eruit

Het Nibud introduceert daarom een Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB voor financiële dienstverleners. Deze toolkit bestaat uit:

  • een Informatiekaart die je meer leert over mensen met een LVB;
  • een Gesprekskaart die je helpt om op de juiste manier aan te sluiten bij mensen met een LVB;
  • een Dienstverleningskaart die je helpt om goed door te verwijzen.

Financiële problemen op de loer

Mensen met een LVB kunnen, net als mensen zonder een beperking, door allerlei omstandigheden in financiële problemen raken. Tegelijkertijd zijn er ook oorzaken aan te wijzen die vaker voorkomen bij mensen met een LVB. Denk aan het onvoldoende overzien van risico’s en de consequenties van het eigen handelen. Of aan financieel misbruik van kwetsbare mensen met een LVB. En te hoge eisen aan taal of digitale vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van noodzakelijke voorzieningen als toeslagen of het minimabeleid.

Hulp belangrijk

Mensen met een LVB hebben vaak moeite met het aanvragen van toeslagen of weten niet dat ze er zijn. Ze hebben veelal moeite met rekenen en kennen de waarde van geld minder goed. Als je niet goed kunt rekenen, is het lastig om te bedenken of iets een goede aanbieding is. Of om verleidingen te weerstaan, impulsaankopen te vermijden en financieel misbruik te voorkomen.

Het is voor deze groep ook moeilijk om de kleine letters van een contract te lezen en te begrijpen. Daarom is het voor mensen met een LVB zo belangrijk dat zij op financieel gebied goed geholpen worden. Met deze toolkit willen we hulpverleners daarin ondersteunen.

De Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB voor financiële dienstverleners is gemaakt door het Nibud in samenwerking met de Rabobank en met medewerking van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Mensen met een LVB zijn vaak laag opgeleid, hebben meestal wisselend of laagbetaald werk en zijn daardoor vaker niet of minder financieel redzaam. Ze lopen daardoor een groter risico op schulden.”

Anderen lezen

22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
30 november 2021

Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

lees meer › Nieuwsbericht
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker