Is er toezicht op financiële instellingen?

Als er iets misgaat bij een bank of andere financiële instelling kan dat grote gevolgen hebben. U kunt dit als consument merken. Ook financiële instellingen zelf kunnen hier onder lijden.

Om problemen te voorkomen staan financiële dienstverleners onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

AFM: toezicht op financiële instellingen

Financiële dienstverlening is in Nederland geregeld in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet en houdt daarom toezicht op het gedrag van financiële instellingen op het gebied van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.

67 %

is (heel) tevreden over financieel adviseur

Bron: Nibud-rapport Financieel Advies 2017

Vergunning

Alle financiële dienstverleners in Nederland, zoals adviseurs en banken, moeten een vergunning hebben van de AFM. Onderstaande vergunningen kunnen verleend worden zodat een dienstverlener (een product) kan:

  • Aanbieden

Een aanbieder levert een product, bijvoorbeeld een bankspaarrekening of een koopsompolis.

  • Adviseren

Een adviseur zoekt uit wat voor uw situatie een goede oplossing is.

  • Bemiddelen

U moet zelf aangeven wat u een goede oplossing vindt. Een bemiddelaar sluit alleen de overeenkomst.

  • Optreden als gevolmachtigd agent

Dit is een bemiddelaar die namens een aanbieder een product mag afsluiten.

  • Herverzekeren

Hier heeft u als consument niet mee te maken.

Voorwaarden AFM-vergunningen

De AFM-vergunningen gelden voor bepaalde diensten. Voor hypotheken is een andere vergunning nodig dan voor verzekeringen. Om een vergunning te krijgen, toetst de AFM de financiële dienstverlener op de volgende wettelijke eisen:

  • betrouwbaarheid;
  • deskundigheid;
  • financiële zekerheid;
  • adequate en integere bedrijfsvoering;
  • transparantie;

De zorgplicht houdt in dat de financiële dienstverlener informatie over u inwint en een product adviseert dat bij u past. Financiële dienstverleners moeten een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

De eisen voor de dienstverlener zijn bij advisering strenger dan bij bemiddeling. Bij dat laatste speelt u immers zelf een grotere rol. In principe doet een financiële dienstverlener aan advisering. Als hij alleen bemiddelt, moet hij dat vooraf uitdrukkelijk aangeven.

Dienstverleners controleren

U kunt zelf op de website van de AFM registers raadplegen. Zo controleert u of een dienstverlener de juiste vergunning heeft en welke diensten zij mag verlenen. Ook vindt u op deze website waarschuwingslijsten met onbetrouwbare instellingen. De AFM adviseert om geen zaken te doen met deze instellingen.

Financiële Bijsluiter

De aanbieder moet u bij ingewikkelde financiële producten een Financiële Bijsluiter geven. Hierin staan de belangrijkste kenmerken van het product. U krijgt deze niet standaard, u moet er zelf om vragen. Dit kunt u doen bij de aanbieder, bij de adviseur of bemiddelaar. De aanbieder moet de Financiële Bijsluiter op tijd en zonder extra kosten verstrekken voordat de overeenkomst is gesloten.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Sommige dienstverleners willen meer doen dan van de wet nodig is. Zij sluiten zich aan bij een keurmerk. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar. De Stichting Toetsing Verzekeraars geeft het keurmerk uit. Met dit keurmerk weet u dat u te maken heeft met een klantgerichte verzekeraar.

Klachten

Het is aan te raden om de afspraken die u maakt op papier te zetten. Zo voorkomt u misverstanden achteraf. Heeft u een klacht? Deze kunt u indienen bij de dienstverlener. Elke dienstverlener moet een klachtenregeling hebben. Komt u er vervolgens niet samen uit? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en/of bij de rechter.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik wilde gaan beleggen, maar vond het spannend om het advies van een financieel adviseur te volgen. Kan ik hem wel vertrouwen? Toen ik op de website van AFM zag dat hij de juiste vergunningen had, was ik er wel gerust op. ”

— Michael Kok, Nijmegen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

29 oktober 2020

Nibud: Maximale hypotheek in 2021 hoger bij loonstijging

lees meer › Persbericht

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële administratie bewaren

Zorg voor een goed overzicht van wat u waar bewaart. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

E-mailcoaching Bewaar

Acht weken lang tips en informatie via e-mail. Doe mee!

lees meer › Tool

Bewaarwijzer

Uw persoonlijke overzicht van al uw belangrijke documenten.

lees meer › Tool

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Wekelijks saldo en uitgaven checken

Zo houdt u grip op uw geld en u kunt ingrijpen als dat nodig is. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Overlijdensrisico

Heeft u in uw beleggingsverzekering overlijdensriscio meeverzekerd? Wees alert op de waardeontwikkeling.

lees meer › Artikel