Zorg en ziekte

De kosten van zorg

Als ziek zijn langer duurt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak te maken met extra zorgkosten. Hoe kunt u zich verzekeren en hoe past u de zorgkosten in uw begroting?

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Zorgkosten: wie betaalt wat?

Zorgkosten zijn vaak duur. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eigen bijdrage.

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › Tool

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Kosten van dieetvoeding

Als u dieetvoeding gebruikt, kunt u eventueel een tegemoetkoming krijgen.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: Overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Inkomsten en uitgaven in balans

Inkomsten en uitgaven in balans

Aan de slag met uw begroting.

bestel › Product
24 juli 2012

Handreiking voor CG-Raad over meerkosten zorg

lees meer › Nieuwsbericht