Zorg en ziekte

Als ziek zijn langer duurt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak te maken met extra zorgkosten. Hoe kunt u zich verzekeren en hoe past u de zorgkosten in uw begroting?

Meer over Zorg en ziekte

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: Overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Zorgkosten: wie betaalt wat?

Zorgkosten zijn vaak duur. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eigen bijdrage.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met andere huishoudens.

lees meer › Tool

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Kosten van dieetvoeding

Als u dieetvoeding gebruikt, kunt u eventueel een tegemoetkoming krijgen.

lees meer › Artikel

Inkomsten en uitgaven in balans

Inkomsten en uitgaven in balans

Aan de slag met uw begroting.

bestel › Product
17 september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken in 5 jaar gestegen

lees meer ›Nieuwsbericht