Kosten van kinderen

Om allerlei redenen kan het nuttig zijn om te weten wat kinderen kosten. Bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding, een scheiding, of als uw kind gaat studeren.

Meer over Kosten van kinderen

Thema: studeren

Het Nibud zet op een rij wat je op het gebied van geldzaken kunt verwachten.

lees meer › Thema

Thema: kinderen krijgen

Bereid u voor op de financiële veranderingen met de cijfers en adviezen van het Nibud.

lees meer › Thema

Thema: meerderjarig

Een mijlpaal waarbij er ook op het gebied van geld veel verandert.

lees meer › Thema

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Kinderen en Scholieren

Geldwijzer Kinderen en Scholieren

Om alle kosten rondom kinderen in beeld te brengen (e-book).

bestel › Product

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel

Bijzondere bijstand

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Regelingen voor ouders

Om ouders te ondersteunen zijn er diverse tegemoetkomingen, wel en niet afhankelijk van inkomen.

lees meer › Artikel

Kindgebonden budget

Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

lees meer › Artikel