Belasting

Het loont zeker de moeite om voor uw belastingzaken de nodige tijd en aandacht vrij te maken. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Een vrijwilliger van de ouderenbond helpt mij met de aangifte. ”

— Gerard Douwsma, Harlingen

Voor u geselecteerd

Belastingaangifte doen

Belastingaangifte: hoe pakt u dit aan op een voor u zo gunstig mogelijke manier?

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Meer over Belasting

01 maart 2017

Belastingaangifte? Begin met de administratie

lees meer ›Nieuwsbericht

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Alles over aftrekposten

Voor welke aftrekposten komt u in aanmerking?

lees meer › Artikel

Thema: inkomen uit werk

Informatie over de verschillende soorten inkomen en uw rechten en plichten.

lees meer › Thema

Thema: koopkracht

Ieder jaar verandert uw koopkracht. Hoe bereidt u zich voor?

lees meer › Thema

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Inkomstenbelasting

Er zijn drie soorten inkomstenbelasting.

lees meer › Artikel

Heffingskortingen

Door heffingskortingen betaalt u minder belasting.

lees meer › Artikel

Inkomsten en uitgaven in balans

Inkomsten en uitgaven in balans

Aan de slag met uw begroting.

bestel › Product

Hulp bij geldzaken

Een overzicht van hulpaanbieders voor ouderen, voor het regelen van hun geldzaken.

lees meer › Artikel