Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

Het Nibud organiseerde op maandag 8 november het webinar Werkloosheid. Tijdens dit webinar werd het geldplan Werkloosheid gelanceerd. Ruim 200 professionals leerden tijdens het webinar welke rol zij kunnen spelen in het voorkomen van geldproblemen die ontstaan bij werkloosheid.

De financiële en maatschappelijke impact van werkloosheid is groot. Wanneer mensen hun baan kwijt raken, hebben ze meestal meteen te maken met een behoorlijke inkomensterugval. Het is dan belangrijk een goed overzicht te krijgen van de inkomsten en uitgaven. Zo worden betalingsachterstanden en financiële stress voorkomen. Dat maakt het zoeken naar een nieuwe baan makkelijker.

Samen met Sanne Lamers bespraken wethouder Richard Moti van gemeente Rotterdam, directeur UWV WERKbedrijf Tof Thissen en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart hoe werknemers de financiële gevolgen van werkloosheid kunnen beheersen. Het webinar was met ruim 200 deelnemers drukbezocht. Hieruit blijkt dat de problematiek rondom werkloosheid grote aandacht vraagt van gemeenten en hun beleidsmedewerkers, maar ook van HR-medewerkers, werkgevers en wijkteammedewerkers en vrijwilligers in de thuisadministratie.

Richard Moti, wethouder Werk en Inkomen gemeente Rotterdam

Werkloosheid kan iedereen overkomen. En werkloosheid heeft niet alleen financiële impact. Werk betekent ook deelnemen aan de maatschappij, sociale contacten en jezelf kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk voor je eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ons beleid is erop gericht om mensen begeleiding en ondersteuning te bieden, zodat ze snel weer een stap kunnen zetten op weg naar de arbeidsmarkt.

Als iemand werkloos is geworden, is inkomenszekerheid belangrijk. Een afhandelingstermijn voor een uitkeringsaanvraag kan 8 weken zijn. Dat betekent 8 weken geen inkomen. En dat terwijl inkomenszekerheid juist zo belangrijk is! Daarom hebben wij deze afhandelingstijd verkort naar 2 tot 3 weken.

Ook zorgen de flexibele contracten, met name aan onderkant van de arbeidsmarkt, voor draaideur-werkloosheid. Het advies van de commissie Borstlap en de WRR, dat al twee jaar in een lade ligt, verdient het om met spoed te worden opgepakt. Bovendien gaat de belofte dat werken loont, niet voor iedereen op. Er zijn teveel werkende armen, dus ook het minimumloon moet worden verhoogd.

Daarnaast willen we door middel van meer en betere opleidingen mensen in Rotterdam aan een betere baan helpen. Dat doen we onder andere door middel van het Rotterdams Scholingsfonds. Meer opleiding vergroot de kans op beter en duurzaam werk.

Tips van Richard Moti voor gemeenten:

  • Opleiding en scholing zijn belangrijk om duurzaam aan het werk te gaan én te blijven.
  • Vrijwilligerswerk en/of deeltijdwerk kan een goede tussenstap zijn naar een fulltime baan.

Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf

Mensen hebben werkloosheid niet op hun verlanglijstje staan. Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. En het levert vaak geldzorgen op. Over of de meest noodzakelijke en niet te vermijden kosten nog kunnen worden voldaan. En bovendien: het hebben van werk is namelijk belangrijk voor mensen. Het leidt tot zingeving en het gevoel dat je ertoe doet. En dat het sociale netwerk wordt uitgebreid.

Maar het is niet onmogelijk om weer terug te keren op de arbeidsmarkt. Veel mensen schamen zich, maar het overkomt je. En je bent niet alleen. Onze adviseurs kennen de regionale kaart en helpen je graag. Maak van je hart geen moordkuil en durf om hulp te vragen. Werklozen onderschatten vaak hun kennis en talenten, die zij bijvoorbeeld wel als vrijwilliger op de school van hun kinderen of de sportclub inzetten. Sla die brug en gebruik die kwaliteiten ook in het werkveld.

Ook moeten we niet langer denken wat de kortste weg is, maar de slimste weg. Er moet serieus invulling worden gegeven aan het gedachtengoed van de commissie Borstlap en de WRR. Wat UWV betreft betekent dat alle mensen de dienstverlening kunnen ontvangen die past bij hun situatie en wat zij nodig hebben om duurzaam naar vermogen deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Drie tips van Tof Thissen voor werklozen:

  • Durf te vragen om hulp
  • Houd overzicht en inzicht
  • Blijf in jezelf geloven

Sanne Lamers, senior wetenschappelijk medewerker Nibud

Rondkomen met minder inkomen is voor iedereen moeilijk. Het Nibud ziet keer op keer dat mensen die zich voorbereiden op een inkomensterugval minder kans hebben om financiële problemen te krijgen dan mensen die dat nog nooit hebben gedaan. Met de realisatie van het geldplan Werkloosheid is een grote wens van het Nibud uitgekomen: op een laagdrempelige, eenvoudige manier mensen voorbereiden op een inkomensterugval na werkloosheid.

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Je financiële positie verbeteren door middel van werk is voor werklozen natuurlijk onmogelijk. Maar werkloosheid raakt meer dan alleen je portemonnee. Als je werkloos bent, kun je ook minder meedoen in de maatschappij.

Het Nibud ziet dat er bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn, zogenoemde life events, die je financiële huishouden op zijn kop kunnen zetten. Waarbij er flink wat op je af komt. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk en emotioneel. Wij vinden als Nibud deze life events een belangrijk onderwerp. Want dat zijn toch momenten waarbij mensen in de praktijk in de (financiële) problemen raken. Onverwachte financiële tegenvallers. Zoals het verliezen van je baan.

Dat is waarom het geldplan Werkloosheid is ontwikkeld. Het geldplan Werkloosheid is geschikt voor mensen die werkloos dreigen te worden, of al werkloos zijn. Mensen kunnen hun inkomsten en uitgaven na werkloosheid in balans brengen met dit geldplan Werkloosheid.

Gemeenten en werkgevers die zijn aangesloten bij Startpunt Geldzaken kunnen sinds 8 november het geldplan Werkloosheid aan hun inwoners c.q. werknemers aanbieden. We raden aan dit nieuwe aanbod via social media, intranet en bijvoorbeeld de gemeentepagina kenbaar te maken. We helpen ook graag de bestaande ondersteuning en dienstverlening in uw portaal van Startpunt Geldzaken te verwerken, stuur daarvoor een e-mail naar Mireille Hendriks.

Is uw organisatie nog niet aangesloten bij Startpunt Geldzaken, en bent u benieuwd naar de andere geldplannen? Kijk dan hier.

Anderen lezen

23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Geldplan Werkloosheid

Breng uw inkomsten en uitgaven na werkloosheid in balans met het geldplan Werkloosheid.

lees meer › Tool

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht

Aflosberekenaar

Handige Nibud-tool voor een passende en effectieve betalingsregeling.

lees meer › Artikel