Tegemoetkomingen in schoolkosten

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen met een laag inkomen budget zijn er verschillende subsidieregelingen.

Kortingsregeling schoolkosten

Via school

De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch is dit geld belangrijk voor de school. De school financiert er bijvoorbeeld extra activiteiten mee.

5 - 16

De leerplicht geldt voor kinderen tussen 5 en 16 jaar oud

De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij het bepalen van het bedrag kunnen scholen rekening houden met uw inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de decaan van de school.

Deze regeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar in het voortgezet onderwijs.

Via particuliere fondsen

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas, een fiets en leermiddelen, kunnen vergoeden als ouders daar zelf geen geld voor hebben. Stichting Leergeld is zo’n fonds.

Via uw gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar  de sociale dienst van uw gemeente.

Tegemoetkoming scholieren

Deze tegemoetkoming is er voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften.

De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend).

De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook afhankelijk van het type school dat het kind bezoekt. De toelage bestaat uit:

  • een tegemoetkoming schoolkosten
  • een tegemoetkoming in het lesgeld

Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in het lesgeld.

Kindgebonden budget voor kinderen van 12 – 18 jaar

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de onderstaande bedragen. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 t/m 15 jaar: 233 euro
  • 16- en 17-jarigen: 415 euro

Gratis schoolboeken

Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. Het geld voor de boeken gaat naar de scholen. De school koopt de boeken in en zorgt  ervoor dat de leerlingen het lesmateriaal krijgen. Lesmateriaal voor volwassenenonderwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet gratis.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Wij hebben het niet breed, maar ik wil dat mijn kinderen óók op schoolreisje kunnen. Ik moet er niet aan denken dat zij als enige moeten achterblijven! ”

— Mariëtte Kuipers, Zutphen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
04 oktober 2016

Dierenliefde… onbetaalbaar?

lees meer › Blog

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met onze checklist Geldafspraken met uw puber'.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-15 jaar (pdf)

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-15 jaar (pdf)

Praktische tips voor ouders

bestel › Product
09 september 2016

Nibud: ouders geven pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid

lees meer › Persbericht
16 juni 2016

Geslaagd! En nu: op kamers

lees meer › Blog
13 mei 2016

Maak afspraken over financiën met inwonend volwassen kind

lees meer › Nieuwsbericht
17 maart 2016

Nibud start met 13e nationaal scholieren onderzoek

lees meer › Nieuwsbericht

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport
14 maart 2016

Nibud: Financiële opvoeding bepalend voor geldgedrag later

lees meer › Persbericht
04 maart 2016

Straffen en belonen met geld

lees meer › Blog
26 februari 2016

Gemiddeld gezin geeft op schrikkeldag 60 euro extra uit

lees meer › Persbericht
19 februari 2016

Alles over scheiden en geld in de Nibud-Geldwijzer Alimentatie en co-ouderschap

lees meer › Nieuwsbericht