Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken, bijvoorbeeld als uw kind een eigen huis koopt, of om de toekomstige erfenis te verlagen.

Immers: hoe lager de erfenis later, hoe minder erfbelasting erover hoeft te worden betaald.

Erven

Erfbelasting hangt af van de grootte van de erfenis en van de relatie met de overledene. Over een deel van de erfenis hoeft de ontvanger geen belasting te betalen. Het bedrag dat is vrijgesteld hangt af van de relatie met de overledene. Zo geldt bij een erfenis aan de partner een maximale vrijstelling van € 643.194 (het nabestaandenpensioen wordt nog wel afgetrokken van deze maximale vrijstelling) en elk kind hoeft over de eerste € 20.371 geen erfbelasting te betalen.

€ 5.363

Zoveel mag u jaarlijks belastingvrij aan uw kind schenken

Schenken

U kunt geld schenken. Maar er zijn meer soorten schenkingen:

  • een auto
  • een huis
  • het verkopen van een woning onder de marktwaarde
  • een renteloze lening: de schenking is de rente die niet betaald hoeft te worden

Afhankelijk van de hoogte van de schenking, betaalt de ontvanger over de waarde van de schenking (of dit nu geld of een andere vorm van schenking is) schenkingsbelasting. Tot een bepaald bedrag kunt u belastingvrij schenken. Er bestaan twee belastingvrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen:

  • Een jaarlijkse belastingvrijstelling van € 5363,- per kind per jaar.
  • Een eenmalige belastingvrijstelling van € 25.731,- per kind, wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 53.602,- als het kind het geld gebruikt voor een studie. Dit bedrag mag tot € 100.800 worden verhoogd als het kind het gebruikt voor de koop van een eigen woning of aflossing van de hypotheek op de eigen woning.

Schenking van beide ouders

Let op: Krijgt een kind een schenking van beide (gescheiden) ouders? Dan moeten ze bij elkaar worden opgeteld om te zien of ze boven de vrijstelling uitkomen. Krijgt het kind dus van beide ouders een schenking die gelijk is aan de verhoogde vrijstelling, dan moet het kind over de helft wel schenkbelasting betalen.

Schenking aan derden

Schenkt u aan iemand anders (bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen) dan bestaat er een vrijstelling van € 2.147,- per jaar. Ook voor anderen (niet-kinderen) tussen de 18 en 40 jaar geldt een verhoogde vrijstelling tot maximaal € 100.800 als de schenking door de ander wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld.

Boven dit bedrag moet de ontvanger belasting over de schenking gaan betalen. De tarieven voor de schenkbelasting zijn hetzelfde als die voor de erfbelasting.

Al eerder geschonken?

De éénmalige belastingvrijstelling van € 25.731 geldt maximaal in één jaar. U kunt dus niet 2 jaar achter elkaar € 10.000 aan uw kind onder de 40 jaar schenken zonder dat uw kind in één van de twee jaren schenkbelasting moet betalen.

  • De hoge maximale vrijstelling voor de eigen woning van € 100.800 mag u wel over maximaal 3 jaar verdelen. Wel geldt dat uw kind in het laatste jaar nog jonger dan 40 jaar moet zijn.

Schenken en de Belastingdienst

Om belastingvrij geld te schenken, hoeft u niet naar de notaris. U kunt het bedrag geven of overmaken naar de bankrekening van de ontvanger. De éénmalige schenking moet u opgeven aan de Belastingdienst.

  • Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Belastingdienst.nl of bel gratis de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Wel of niet schenken?

Voor veel mensen is het financieel niet mogelijk om geld te schenken aan hun kinderen. Voor anderen is het een manier om minder belasting te betalen, om hun kind een steuntje in de rug te geven of ze schenken omdat ze liever ‘uit warme hand’ geven, dan uit ‘koude hand’.

Overweegt u geld aan uw kinderen te schenken? Dan zijn de verkoop van uw woning, uw pensionering of de aanschaf van een woning door uw kind, natuurlijke momenten om als ouder uw financiële situatie op een rijtje te zetten en na te gaan of het mogelijk is geld te schenken. U kunt het er dan ook met uw kind over hebben.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De schenking van mijn ouders hielp mij om de hypotheek rond te krijgen!”

— Susan Frederiks, Haarlem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Week van het geld 2018: voor ouders

Wat u thuis als ouder kunt doen.... Immers, jong geleerd is oud gedaan!

lees meer › Special

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel