Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken, bijvoorbeeld als uw kind een eigen huis koopt, of om de toekomstige erfenis te verlagen.

Immers: hoe lager de erfenis later, hoe minder erfbelasting uw nabestaanden na uw overlijden hoeven te betalen.

Erven

Erfbelasting hangt af van de grootte van de erfenis en van de relatie met de overledene. Over een deel van de erfenis hoeft de ontvanger geen belasting te betalen. Het bedrag dat is vrijgesteld hangt af van de relatie met de overledene. Zo geldt bij een erfenis aan de partner een maximale vrijstelling van € 680.645. Hierbij wordt de waarde van het nabestaandenpensioen nog afgetrokken van deze maximale vrijstelling. Elk kind hoeft over de eerste € 21.559 geen erfbelasting te betalen.

Schenken

U kunt geld schenken. Er zijn meerdere soorten schenkingen:

  • een auto
  • een huis
  • het verkopen van een woning onder de marktwaarde
  • een renteloze lening: de schenking is de rente die niet betaald hoeft te worden

Afhankelijk van de hoogte van de schenking, betaalt de ontvanger over de waarde van de schenking belasting. Hierbij maakt het niet uit of dit nu geld is of een ander soort schenking. Tot een bepaald bedrag kunt u belastingvrij schenken. Er bestaan twee belastingvrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen:

  • Een jaarlijkse belastingvrijstelling van € 5.677 per kind per jaar.
  • Een eenmalige belastingvrijstelling van € 27.231 per kind, wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 56.724 als het kind het geld gebruikt voor een studie die minimaal €20.000 per jaar kost (zonder de kosten van levensonderhoud tijdens de studietijd). Dit bedrag mag tot € 106.671 worden verhoogd als het kind het gebruikt voor de koop van een eigen woning of aflossing van de hypotheek op de eigen woning.

Schenking van beide ouders

Krijgt u een schenking van beide (gescheiden) ouders? Dan moeten ze bij elkaar worden opgeteld om te zien of ze boven de vrijstelling uitkomen. Krijgt u dus van beide ouders een schenking die gelijk is aan de verhoogde vrijstelling, dan moet het kind over de helft wel schenkbelasting betalen.

Schenking aan derden

Schenkt u aan iemand anders, bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen, dan bestaat er een vrijstelling van € 2.274,- per jaar. Ook voor anderen (niet-kinderen) tussen de 18 en 40 jaar geldt een verhoogde vrijstelling tot maximaal € 106.671 als de ander de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld.

Boven dit bedrag moet de ontvanger belasting over de schenking gaan betalen. De tarieven voor de schenkbelasting zijn hetzelfde als die voor de erfbelasting.

Ontvangt u een schenking? De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen.

Al eerder geschonken?

De éénmalige belastingvrijstelling van € 27.231 geldt maximaal in één jaar. U kunt dus niet twee jaar achter elkaar € 10.000 aan uw kind onder de 40 jaar schenken zonder dat uw kind in één van de twee jaren schenkbelasting moet betalen.

  • De hoge maximale vrijstelling voor de eigen woning van € 106.371 mag u over maximaal 3 jaar verdelen. U kunt dus bijvoorbeeld elk jaar € 35.555 schenken in plaats van het volledige bedrag in één keer. Hierbij geldt dat uw kind in het laatste jaar nog jonger dan 40 jaar moet zijn.
5.677

Zoveel mag u jaarlijks belastingvrij aan uw kind schenken

Schenken en de Belastingdienst

Om belastingvrij geld te schenken, hoeft u niet naar de notaris. U kunt het bedrag geven of overmaken naar de bankrekening van de ontvanger.

De ontvanger geeft de éénmalige schenking door aan de Belastingdienst via een ‘aangifte schenkbelasting’, ook als dit een belastingvrije schenking is. Dit kan door in te loggen op MijnBelastingdienst.

  • Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Wel of niet schenken?

Voor veel mensen is het financieel niet mogelijk om geld te schenken aan hun kinderen. Voor anderen is het een manier om minder belasting te betalen, om hun kind een steuntje in de rug te geven of ze schenken omdat ze liever ‘uit warme hand’ geven, dan uit ‘koude hand’.

Overweegt u geld aan uw kinderen te schenken? Dan zijn de verkoop van uw woning, uw pensionering of de aanschaf van een woning door uw kind, natuurlijke momenten om als ouder uw financiële situatie op een rijtje te zetten en na te gaan of het mogelijk is geld te schenken. U kunt het er dan ook met uw kind over hebben.

De schenking van mijn ouders hielp mij om de hypotheek rond te krijgen!”

— Susan Frederiks, Haarlem

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel

Tegemoetkomingen in schoolkosten

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen.

lees meer › Artikel