Scheiden: de gevolgen voor pensioen

Bent u gescheiden? Dan heeft u mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En uw ex-partner misschien op een deel van uw pensioen. Om welk deel gaat het en welke mogelijkheden zijn er om dat te verdelen?

Rechten op werknemerspensioen

U heeft recht op een deel van het werknemerspensioen van uw ex-partner als:

 • U getrouwd was of geregistreerd partner van elkaar bent geweest.
 • Uw ex-partner in loondienst heeft gewerkt en via de werkgever pensioen heeft opgebouwd.
  Let op: het recht geldt dus niet als uw ex-partner zelfstandige was of geen betaald werk had.
 • Jullie samenwoonden en uw ex-partner u in het verleden heeft aangemeld bij zijn of haar pensioenfonds/pensioenverzekeraar.

Hetzelfde geldt ook andersom: uw ex-partner heeft recht op een deel van uw werknemerspensioen als bovenstaande voorwaarden gelden.

Welk deel van het pensioen wordt verdeeld?

Jullie hebben beiden recht op de helft van elkaars pensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat jullie getrouwd/geregistreerd partner waren of als partner stonden aangemeld bij het pensioenfonds.

Bij de scheiding kunnen jullie ook een andere verdeling afspreken. Geef dit door aan het pensioenfonds/pensioenverzekeraar, zodat die de afspraken kan verwerken. Dit kunnen meerdere pensioenfondsen zijn.

 • Gebruik voor het informeren van de pensioenfondsen het ‘Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ van de Rijksoverheid (download).

Jullie kunnen er ook voor kiezen om het ouderdomspensioen niet te verdelen. U hoeft dan niets te doen.

Hoe krijg ik het het pensioen van mijn ex-partner?

 • Pensioenen verdelen
  Het pensioenfonds van uw ex-partner betaalt uw deel van het pensioen aan u uit vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. En uw pensioenfonds betaalt uw ex-partner zijn/haar deel van uw pensioen uit als u met pensioen gaat.
 • Of pensioenen splitsen
  Het pensioenfonds van uw ex-partner verdeelt het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd toen jullie samen waren, in twee afzonderlijke pensioenaanspraken: één voor u en één voor uw ex-partner.
VerdelenSplitsen
Vanaf wanneer gaat het pensioen in?Vanaf het moment dat uw ex-partner beslist om het pensioen in te laten gaan.Vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Wat uw ex-partner doet, heeft geen invloed.
Wat gebeurt er als de ex-partner voor pensioendatum overlijdt?U heeft geen recht meer op ouderdomspensioen van uw ex-partner. Mogelijk wel op bijzonder nabestaandenpensioen.Niets. Dat heeft geen invloed.

U heeft geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen.

Wat gebeurt er als u overlijdt?Het deel van het werknemerspensioen van uw ex-partner waar u recht op zou hebben, krijgt uw ex-partner nu erbij.Dan stopt het pensioenfonds de verdere regeling. Uw ex-partner krijgt niet ook uw deel van het pensioen.

 

Let op: de informatie in de tabel geldt ook andersom: als uw ex-partner recht heeft op een deel van uw pensioen.

Belangrijk: beslis binnen twee jaar na de scheiding

Voer de volgende stappen uit binnen 2 jaar na uw scheiding:

Let op: Als u dit niet binnen 2 jaar na uw scheiding regelt, zal uw ex-partner zelf een deel van het pensioen naar u moeten overmaken als hij/zij met pensioen gaat. En andersom: als u met pensioen gaat, zult u een deel naar uw ex-partner moeten overmaken.

497,27

Als het ouderdomspensioen na verdeling voor de ex-partner minder is dan dit bedrag (2020) per jaar, is er geen recht op verdeling

Bron: Rijksoverheid.nl

Bijzonder nabestaandenpensioen

U heeft recht op bijzonder nabestaandenpensioen als uw ex-partner voor zijn/haar pensioendatum overlijdt én:

 • U en uw ex-partner ervoor hebben gekozen om het pensioen te verdelen (dus niet splitsen);
 • Het nabestaandenpensioen van uw ex-partner was op opbouwbasis. Als het nabestaandenpensioen op risicobasis was, komt u niet in aanmerking voor bijzonder nabestaandenpensioen.

Tip: in de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap krijgt u een compleet overzicht van de financiële gevolgen van uw scheiding:

Meer informatie

Lees meer over de verdeling van pensioen na scheiding op Rijksoverheid.nl. In het informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mijn hoofd stond niet naar pensioen na mijn scheiding. Maar nu ben ik blij dat we het toch binnen 2 jaar hebben geregeld: dan hoef ik me straks niet afhankelijk te voelen.”

— Marije Kruse, Culemborg

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel