Risicometer Lenen

Bent u van plan om een lening af te sluiten? Met de Risicometer Lenen bepaalt u snel en gemakkelijk of de lening die u wilt afsluiten in uw persoonlijke budget past.

Voor u een lening aangaat, is het handig om te kijken of u de lasten daarvan kunt dragen. De Risicometer Lenen berekent of u uw verplichte uitgaven, zoals vaste lasten voor uw woning en levensonderhoud, nog kunt betalen. Maar ook of u op uw vrije uitgaven moet besparen, zoals vakantie, uitstapjes of bijvoorbeeld sporten.

Hoe werkt het?

Eerst beantwoordt u een aantal vragen over uw gezinssamenstelling, vaste lasten en inkomsten. Vervolgens geeft u aan wat voor leningen u al heeft en wat voor lening u wilt afsluiten. Op basis van al die gegevens geeft de Risicometer Lenen aan of die lening in uw persoonlijke budget past. De tool gaat uit van gemiddelde uitgaven die passen bij uw inkomen en huishoudsituatie.