Regelingen voor ouders

Als ouder maakt u vaak veel kosten voor uw kind. Daarom zijn er verschillende regelingen, zoals de kinderbijslag. Maar er zijn meer tegemoetkomingen.

Er is ook een heffingskorting: de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting  is bedoeld om werk en zorg te combineren. De regeling is er voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar, alleenstaande ouders of de minst verdienende fiscale partner.

268,95

is de kinderbijslag per kwartaal voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar

1. Kinderbijslag (per kwartaal)

Als ouder heeft u recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stiefkinderen en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kunt u mogelijk kinderbijslag krijgen.

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding. U mag zelf weten waar u de kinderbijslag aan uitgeeft. U kunt deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven zoals boodschappen of de energierekening.

2. Kindgebonden budget (per maand)

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage. Heeft u als alleenstaande ouder in 2020 een verzamelinkomen tot € 21.431 dan ontvangt u het maximale bedrag aan kindgebonden budget. Na dit inkomen wordt de hoogte van het kindgebonden budget geleidelijk afgebouwd. Paren ontvangen tot een inkomen van € 38.181 het maximale kindgebonden budget.

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u één of meer kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Het kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag.

3. Kinderopvangtoeslag (per maand)

Als ouder kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. U ontvangt meer toeslag als uw inkomen lager wordt. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang. De wet geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen. Maar ook voor opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau, en voor kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan. Informele opvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder.

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet de instelling zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ook moeten beide ouders werken, tenzij er een re-integratietraject wordt gevolgd.

4. Pleegvergoeding (per maand)

Wanneer u als pleegouder een kind in uw gezin opneemt, kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Deze vergoeding krijgt u via de organisatie die het pleegkind plaatst. Als u deze vergoeding ontvangt, komt u niet meer in aanmerking voor kinderbijslag voor het pleegkind.

De pleegvergoeding wordt niet als een inkomen gezien. U hoeft er dus geen belasting over te betalen, ook niet als u een bijstandsuitkering heeft.

Fondsen en hulporganisaties

Opvoeden met geldzorgen kan lastig zijn. Op de website samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders financiële hulp aanvragen voor dingen als een schoolreisje, zwemles, muziek- of dansles, lidmaatschap van een sportclub of een verjaardagsbox . U kunt zelf online een aanvraag doen. Ook leest u hier hoe andere ouders het doen met weinig geld. Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

Studeren als alleenstaande ouder?

Als u als alleenstaande ouder een opleiding volgt, of wilt gaan volgen, zijn er diverse regelingen die u helpen in de tegemoetkoming van studie- en kinderopvangkosten. De website en rekentool studiemetkind.nl van de Rijksoverheid helpt u uw mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De tegemoetkomingen voor ouders zijn natuurlijk heel fijn,maar ik weet niet altijd waar wij recht op hebben. Nu wel! ”

— Jan Kamp, Bilthoven

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel