Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Jonge uitwonende studenten die een bbl-opleiding volgen (mbo), kunnen niet rondkomen van het salaris dat zij tijdens hun opleiding verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

Ook uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onlangs deed, bleek dat zelfstandig wonende jongeren met een minimumloon maandelijks honderden euro’s tekortkomen.

Thuisblijvers

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Ruim twee derde van de bbl-studenten woont thuis. Het grootste deel hiervan is jonger dan 21 jaar. Voor hen is het bbl-inkomen wel toereikend. Zelfs als zij een redelijk bedrag aan kostgeld betalen, komen zij niet tekort. ‘Uitwonende bbl’ers zijn veruit in de minderheid onder de jonge bbl-studenten, maar we zien dat ze tussen enkele tientjes en een paar honderd euro per maand tekortkomen,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Net als de jongeren die ook in ons onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid naar voren kwamen.’

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de juiste populatie te kunnen vaststellen met de gewenste uitsplitsingen zijn verschillende bronbestanden aan elkaar gekoppeld. Alle bestanden hebben de peildatum van 1 januari 2018. In overleg met het Ministerie van OCW is vastgesteld welke huishoudsituaties worden doorgerekend. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen de mbo-sectoren landbouw, economie, techniek en zorg en welzijn. Door zo precies mogelijk te selecteren is 74 procent van de totale bbl-populatie onderzocht. Het in dit onderzoek gehanteerde inkomen is het mediane inkomen van de betreffende groep. Er is gebruik gemaakt van de Nibud-uitgavencijfers.

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Senior wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Anderen onderzoek

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist.

lees meer › Checklist

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel

Uw kind wordt 18 jaar

Een 18-jarige is financieel zelfstandig. Hoe helpt u uw kind zich voor te bereiden?

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

Tegemoetkomingen in schoolkosten

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen.

lees meer › Artikel

Wat kost uw kind?

Wat kost uw kind? Het Nibud helpt u deze kosten in kaart te brengen.

lees meer › Artikel

Scholieren

Goed leren omgaan met geld bereidt je voor op financiële zelfstandigheid.

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding

Financiële opvoeding is uw kinderen leren met geld om te gaan.

lees meer › Artikel