Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Huurders met een bijstandsuitkering of minimumloon zijn financieel gezien meer geholpen als een deel van de generieke maatregelen om de verhoging van de energiekosten tegen te gaan, wordt ingezet via de huurtoeslag.

Auteurs: Jasja Bos, Sanne Lamers en Marcel Warnaar

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens die het meest kwetsbaar zijn merken hier echter weinig van en voor minder kwetsbare huishoudens vermindert de nodige stimulans om te verduurzamen.

De Woonbond, de FNV en Milieudefensie stellen daarom een alternatief pakket aan maatregelen voor. Dit pakket komt meer terecht bij kwetsbare huishoudens. Zij vroegen het Nibud om de inkomenseffecten hiervan inzichtelijk te maken. In dit rapport berekenen we de inkomenseffecten van de stijging van de energieprijzen en de compensatiemaatregelen.

Het Nibud heeft in het rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen gekeken naar huishoudens met een laag inkomen. Zij vormen een kwetsbare groep omdat ze weinig ruimte hebben voor de explosief stijgende energieprijzen en minder of geen mogelijkheden voor verduurzaming hebben.

Achtergronden bij dit onderzoek

Het kabinet heeft een pakket van 2,7 miljard euro aan maatregelen gepresenteerd om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. De Woonbond, het FNV en Milieudefensie vinden dit pakket te generiek. Daarom vroegen zij het Nibud om de inkomenseffecten van een alternatief maatregelenpakket inzichtelijk te maken. Het voorstel is om de helft van het uitgetrokken bedrag via huurtoeslag bij huishoudens met een krappe beurs terecht te laten komen.

Geschreven door

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Anderen onderzoek

23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Geldplan Werkloosheid

Breng uw inkomsten en uitgaven na werkloosheid in balans met het geldplan Werkloosheid.

lees meer › Tool

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht

Aflosberekenaar

Handige Nibud-tool voor een passende en effectieve betalingsregeling.

lees meer › Artikel