Pleegvergoeding

Neemt u als pleegouder een kind op in uw gezin, dan kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Zo worden de kosten die u als pleegouder maakt ook goed gedekt.

Wanneer u als pleegouder een kind in uw gezin opneemt, kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Deze vergoeding krijgt u via de organisatie die het pleegkind plaatst.

Regels rondom pleegvergoeding

Ontvangt u de pleegvergoeding? Dan kunt u geen kinderbijslag meer krijgen voor het pleegkind. Op de pleegvergoeding zijn toeslagen of kortingen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij crisisopvang.

De pleegvergoeding wordt niet als inkomen gezien. U hoeft er dus geen belasting over te betalen. Ook als u een bijstandsuitkering heeft, wordt de pleegvergoeding niet als inkomstenbron gezien.

585

krijgt u per maand voor een kind tot en met 8 jaar

Hoeveel pleegvergoeding krijg ik?

Is uw pleegkind geplaatst via een voorziening voor pleegzorg, dan komt u als pleegouder in aanmerking voor een pleegvergoeding. Als u geen recht heeft op de pleegvergoeding, kunt u soms wel kinderbijslag krijgen.

Tabel: Pleegvergoeding 2021

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Leeftijd Per maand € Per dag €
0 – 8 jaar 585 19,23
9 – 11 jaar 593 19,49
12 – 15 jaar 645 21,22
16 – 17 jaar 713 23,43
18 – 20 jaar 720 23,68

Extra toeslag

Maakt u extra kosten bij crisisopvang of zorg voor een pleegkind met een handicap dan kunt u een extra toeslag krijgen. Deze toeslag is maximaal 3,84 euro per kind per dag. Als u drie of meer pleegkinderen verzorgt, geldt de toeslag ook. U ontvangt deze dan vanaf het derde kind.

Aanvragen

De instantie die het kind bij u plaatst, keert de pleegvergoeding uit. Bij deze instantie kunt u de pleegvergoeding aanvragen. Meer informatie over financiën en pleegzorg kunt u vinden op de website van Pleegzorg Nederland.

Ik verzorg een pleegkind, maar wist niet of ik aanspraak kan maken op pleegvergoeding. Pleegzorg.nl kon mij gelukkig meer vertellen.”

— Brigitte Klomp, Maastricht

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel