Pleegvergoeding

Neemt u als pleegouder een kind op in uw gezin, dan kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Zo worden de kosten die u als pleegouder maakt ook goed gedekt.

Wanneer u als pleegouder een kind in uw gezin opneemt, kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Deze vergoeding krijgt u via de organisatie die het pleegkind plaatst.

Regels rondom pleegvergoeding

Ontvangt u de pleegvergoeding? Dan kunt u geen kinderbijslag meer krijgen voor het pleegkind. Op de pleegvergoeding zijn toeslagen of kortingen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij crisisopvang.

De pleegvergoeding wordt niet als inkomen gezien. U hoeft er dus geen belasting over te betalen. Ook als u een bijstandsuitkering heeft, wordt de pleegvergoeding niet als inkomstenbron gezien.

585

krijgt u per maand voor een kind tot en met 8 jaar

Hoeveel pleegvergoeding krijg ik?

Is uw pleegkind geplaatst via een voorziening voor pleegzorg, dan komt u als pleegouder in aanmerking voor een pleegvergoeding. Als u geen recht heeft op de pleegvergoeding, kunt u soms wel kinderbijslag krijgen.

Tabel: Pleegvergoeding 2021

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
LeeftijdPer maand €Per dag €
0 – 8 jaar58519,23
9 – 11 jaar59319,49
12 – 15 jaar64521,22
16 – 17 jaar71323,43
18 – 20 jaar72023,68

Extra toeslag

Maakt u extra kosten bij crisisopvang of zorg voor een pleegkind met een handicap dan kunt u een extra toeslag krijgen. Deze toeslag is maximaal 3,84 euro per kind per dag. Als u drie of meer pleegkinderen verzorgt, geldt de toeslag ook. U ontvangt deze dan vanaf het derde kind.

Aanvragen

De instantie die het kind bij u plaatst, keert de pleegvergoeding uit. Bij deze instantie kunt u de pleegvergoeding aanvragen. Meer informatie over financiën en pleegzorg kunt u vinden op de website van Pleegzorg Nederland.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik verzorg een pleegkind, maar wist niet of ik aanspraak kan maken op pleegvergoeding. Pleegzorg.nl kon mij gelukkig meer vertellen.”

— Brigitte Klomp, Maastricht

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel