Pensioen: uw AOW

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft recht op AOW, een uitkering uit de Algemene OuderdomsWet.

Hoe werkt dit, hoeveel krijgt u, en wat zijn de voorwaarden? Ga dit na voor uw situatie.

Mijn situatie is:

Uw AOW-leeftijd

De leeftijd waarop u recht heeft op AOW-pensioen wordt in stappen verhoogd. Check vanaf wanneer u waarschijnlijk AOW gaat ontvangen op checkuwaowleeftijd.nl. Het zal tussen de 67 en 72 jaar liggen. U ontvangt AOW tot uw overlijden.

Hoeveel AOW?

 • De hoogte van de AOW-uitkering verschilt voor alleenstaanden en paren. Check de actuele bedragen op de SVB-website.
 • Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt? Of bent u dat van plan? Dan krijgt u minder AOW. Lees daar in de alinea AOW & het buitenland elders op deze pagina meer over.
 • Uw vermogen en andere inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de AOW.

Uw AOW-leeftijd

De exacte AOW-leeftijd hangt af van de datum waarop u geboren bent.

U krijgt AOW tot uw overlijden.

Hoeveel AOW?

De hoogte van uw AOW verschilt als u alleenstaand bent of een partner heeft. Check de exacte bedragen op de SVB-site.

 • Hebben u en uw partner allebei de AOW-leeftijd bereikt? Dan ontvangen jullie beiden het AOW-bedrag voor iemand met een partner.
 • Heeft u een partner die nog geen recht heeft op AOW? Dan ontvangt alleen u het AOW-bedrag voor iemand die een partner heeft. Dit is lager dan het AOW-bedrag van een alleenstaande. Dat is geen probleem, als uw partner nog inkomen heeft. Is dat niet het geval, houd er dan rekening mee dat u (tijdelijk) maar één AOW-deel ontvangt.

Als u in het buitenland heeft gewoond,  heeft dat invloed op de hoogte van uw AOW. Lees hier verderop meer over. Uw vermogen en andere inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de AOW.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW maandelijks uit. U kunt de AOW zelf aanvragen, nadat u een brief van de SVB hierover heeft ontvangen. Deze brief krijgt u ongeveer 5 maanden voordat u recht heeft op AOW. Eerder aanvragen kan niet.

VUT of prepensioen stopt bij 65

Let op: een VUT-regeling of prepensioenregeling stopt vaak bij 65 jaar en loopt niet door tot de AOW-leeftijd zoals die tegenwoordig geldt. Dit betekent dat u een aantal maanden minder of geen inkomen heeft. Mogelijk kunt u dan gebruik maken van een overbruggingsuitkering AOW vanuit de SVB. Dit geldt als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen. Bereken hier of u in aanmerking komt voor deze overbruggingsregeling en hoe hoog de uitkering is.

Uw AOW-leeftijd

De exacte AOW-leeftijd hangt af van de datum waarop u geboren bent.

U kunt sowieso doorwerken tot uw AOW-leeftijd. Ontvangt u nu een uitkering? Dan loopt die uitkering door tot uw AOW-leeftijd. U ontvangt AOW tot uw overlijden.

Hoeveel AOW?

 • De hoogte van uw AOW verschilt als u alleenstaand bent of met een partner. Check de actuele bedragen op de SVB-website.
 • Hebben u en uw partner allebei de AOW-leeftijd bereikt? Dan ontvangen jullie beiden het AOW-bedrag voor iemand met een partner.
 • Heeft u een partner die nog geen recht heeft op AOW? Dan ontvangt alleen u het AOW-bedrag voor iemand die een partner heeft. Dit is lager dan het bedrag dan het AOW-bedrag van een alleenstaande. Dat is geen probleem, als uw partner nog inkomen heeft. Is dat niet het geval, houd er dan rekening mee dat u (tijdelijk) maar één AOW-deel ontvangt.
 • Als ook uw partner AOW-gerechtigd is, ontvangt u het dubbele bedrag aan AOW.

Heeft u in het buitenland gewoond? Dat heeft invloed op de hoogte van het AOW-bedrag. Lees hier verderop deze pagina meer over. Uw vermogen en andere inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de AOW.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW maandelijks uit. U kunt de AOW zelf aanvragen, nadat u een brief van de SVB hierover heeft ontvangen. Deze brief krijgt u ongeveer 5 maanden voordat u recht heeft op AOW. Eerder aanvragen kan niet.

 • Ontvangt u partnertoeslag bij uw AOW-uitkering, omdat uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en zelf geen of nauwelijks eigen inkomen heeft? Dan houdt u die zolang uw partner niet te veel verdient. U raakt de toeslag kwijt als het inkomen van uw partner te hoog wordt. Als het inkomen van uw partner later weer lager wordt, kunt u de partnertoeslag niet meer opnieuw ontvangen.
 • Overlijdt u of uw partner en ontvangen jullie allebei AOW? Dan regelt de SVB dat de AOW-bedragen worden aangepast.
 • Heeft u naast de AOW ook aanvullend werknemerspensioen of lijfrente-uitkeringen? Zorg dan dat er maar op één plek heffingskortingen (belastingkosten) worden verrekend. Anders moet u bij de Belastingaangifte nog veel extra belasting betalen. De SVB verrekent de belastingkortingen automatisch. Wilt u dat liever niet daar, maar bij uw werknemerspensioen? Geef dit dan door aan de SVB.

Meer informatie over AOW vindt u op de SVB-website.

2 %

wordt u gekort op uw AOW voor ieder jaar dat u in het buitenland woont en werkt

Buitenland en AOW

In het buitenland gewoond?

Heeft u in de periode tussen uw AOW-leeftijd en de 50 jaar ervoor in het buitenland gewoond en/of gewerkt? Dan krijgt u minder AOW. Per jaar dat u in het buitenland woonde en/of werkte gaat er 2 procent van uw AOW af. Heeft u bijvoorbeeld vijf jaar in het buitenland gewerkt, dan krijgt u 100 procent – (5 x 2 procent) = 90 procent AOW.

Dit geldt:

 • als u in het buitenland heeft gewoond en/of gewerkt
 • als u in Nederland woont, maar werkt voor een werkgever buiten de EU
 • als u vanuit het buitenland in Nederland bent komen wonen en werken
 • als u met uw ouders in het buitenland hebt gewoond.

Let op: het gaat hierbij om de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd, dus ongeveer vanaf uw 17e.

Wat kunt u doen?

Kies uw situatie en ga het na:

Als u in het buitenland heeft gewoond en gewerkt, dan is dat bij de SVB bekend. U hoeft dit niet zelf op te geven. Het wordt automatisch verrekend met uw maandelijkse AOW-bedrag.

Zakt het inkomen van uw huishouden door deze buitenlandaftrek onder het sociaal minimum, dan kunt u een beroep doen op de bijstand. Dit kunt u aanvragen bij de SVB.

Tijdelijk naar het buitenland

Werkt u tijdelijk (maximaal 24 maanden) in het buitenland voor een huidige werkgever? Dan kunt u een tekort opvangen met de zogenaamde A1/(E)101 verklaring. U blijft dan gewoon AOW-premie betalen. Er is in dat geval geen verschil in uitkering als u met pensioen gaat. Lees hier meer over in deze folder van de SVB (pdf) .

Permanent naar het buitenland

Gaat u permanent naar het buitenland? Dan kunt u zich bijverzekeren bij de SVB. U betaalt dan premie, waardoor u wel nog AOW opbouwt in Nederland. Doorloop de volgende stappen om na te gaan of dit in uw situatie financieel slim is:

 • Ga na hoeveel AOW u verwacht te hebben als u zich niet bijverzekert
  Bedenk hoeveel jaren u verwacht in totaal in het buitenland te gaan wonen en werken. Vermenigvuldig die jaren met 2% (bijv. 5 jaren & 2% = 10%). Trek dit af van 100%. Wat u overhoudt is het percentage van het maximale AOW-bedrag dat u gaat ontvangen (90% AOW).
 • Ga na welke pensioeninkomsten u verder nog heeft als u zich niet bijverzekert. Houd daarbij ook rekening dat u mogelijk pensioen opbouwt in het land waar u gaat wonen.
 • Vergelijk hoeveel extra AOW u gaat krijgen -naast uw andere pensioeninkomsten- als u zich bijverzekert. En ga ook na hoe duur dat is. Kijk daarvoor op de SVB-website.
 • Vergelijk de kosten en opbrengsten van het vrijwillig bijverzekeren met de kosten als u zelf geld opzij zet voor een pensioeninkomen (bijv. door een lijfrenteverzekering of door sparen of beleggen).

Als u na (ongeveer) uw 17e naar Nederland komt, heeft u op uw pensioenleeftijd geen recht op een volledige AOW. U kunt er -als u aan de voorwaarden voldoet- voor kiezen om AOW in te kopen als u in Nederland komt wonen.
Ga na of dat in uw situatie slim is om te doen:

 • Ga na hoeveel AOW u verwacht te hebben als u geen AOW inkoopt. Hoeveel jaren heeft u nog tot uw AOW-leeftijd? Vermenigvuldig die jaren met 2%. Dit is het percentage van het maximale AOW-bedrag dat u gaat ontvangen. Bent u bijv. 40 jaar, dan heeft u waarschijnlijk nog 30 jaar tot aan uw AOW-leeftijd. U ontvangt dan 60% AOW.
 • Ga nu welke pensioeninkomsten u verder nog heeft als u geen AOW inkoopt. Houd er daarbij ook rekening mee dat u mogelijk pensioen heeft opgebouwd in het land waar u vandaan kwam.
 • Vergelijk hoeveel extra AOW u gaat krijgen -naast uw andere pensioeninkomsten- als u de AOW inkoopt. En ga ook na hoe duur dat is. Kijk daarvoor op de SVB-website.
 • Vergelijk de kosten en opbrengsten van het vrijwillig inkopen met de kosten om zelf geld opzij te zetten voor een pensioeninkomen (bv. door een lijfrenteverzekering af te sluiten of zelf te sparen of beleggen).

Om AOW in te kunnen kopen, gelden verschillende voorwaarden, welke dat zijn leest u op de SVB-site.

Wel een gek idee, dat ik ineens de leeftijd had waarop ik AOW kreeg!”

— Janny Kistemaker, Den Helder

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel

Pensioen: komt u straks uit?

Komt u uit na uw pensioen? Zet de verwachte inkomsten én uitgaven op een rij.

lees meer › Stappenplan