Pensioen: uw AOW

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft recht op AOW, een uitkering uit de Algemene OuderdomsWet.

Hoe werkt dit, hoeveel krijgt u, en wat zijn de voorwaarden? Ga dit na voor uw situatie.

Mijn situatie is:

Uw AOW-leeftijd

De leeftijd waarop u recht heeft op AOW-pensioen wordt in stappen verhoogd. Check vanaf wanneer u waarschijnlijk AOW gaat ontvangen op checkuwaowleeftijd.nl. Het zal tussen de 67 en 72 jaar liggen. U ontvangt AOW tot uw overlijden.

Hoeveel AOW?

 • De hoogte van de AOW-uitkering verschilt voor alleenstaanden en paren. Check de actuele bedragen op de SVB-website.
 • Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt? Of bent u dat van plan? Dan krijgt u minder AOW. Lees daar in de alinea AOW & het buitenland elders op deze pagina meer over.
 • Uw vermogen en andere inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de AOW.

Uw AOW-leeftijd

De exacte AOW-leeftijd hangt af van de datum waarop u geboren bent.

 • Wordt u 65 jaar tussen 1 april 2017 en 1 januari 2018? Dan ontvangt u vanaf uw 66-ste AOW.
 • Als u op of na 1 januari 2018 65 jaar wordt en vóór 1 september 2018, dan is uw AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 • Bent u geboren op of na 1 september 1953 en voor 1 mei 1954, dan is uw AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 • Bent u na die tijd geboren? Check dan uw AOW-leeftijd op checkuwaowleeftijd.nl

U krijgt AOW tot uw overlijden.

Hoeveel AOW?

De hoogte van uw AOW verschilt als u alleenstaand bent of een partner heeft. Check de exacte bedragen op de SVB-site.

 • Hebben u en uw partner allebei de AOW-leeftijd bereikt? Dan ontvangen jullie beiden het AOW-bedrag voor iemand met een partner.
 • Heeft u een partner die nog geen recht heeft op AOW? Dan ontvangt alleen u het AOW-bedrag voor iemand die een partner heeft. Dit is lager dan het bedrag dan het AOW-bedrag van een alleenstaande. Dat is geen probleem, als uw partner nog inkomen heeft. Is dat niet het geval, houd er dan rekening mee dat u (tijdelijk) maar 1 AOW-deel ontvangt.
 • Als ook uw partner AOW-gerechtigd is, ontvangt u het dubbele bedrag aan AOW.

Als u in het buitenland heeft gewoond,  heeft dat invloed op de hoogte van uw AOW. Zie hierover meer informatie verder op deze pagina. Uw vermogen en andere inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de AOW.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW maandelijks uit. U kunt de AOW zelf aanvragen, nadat u een brief van de SVB hierover heeft ontvangen. Deze brief krijgt u ongeveer 5 maanden voordat u recht heeft op AOW. Eerder aanvragen kan niet.

VUT of prepensioen stopt bij 65

Let op: een VUT-regeling of prepensioenregeling stopt vaak bij 65 jaar en loopt niet door tot de AOW-leeftijd zoals die tegenwoordig geldt. Dit betekent dat u een aantal maanden minder of geen inkomen heeft. Mogelijk kunt u dan gebruik maken van een overbruggingsuitkering AOW vanuit de SVB. Dit geldt als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen. Bereken hier of u in aanmerking komt voor deze overbruggingsregeling en hoe hoog de uitkering is.

Uw AOW-leeftijd

De exacte AOW-leeftijd hangt af van de datum waarop u geboren bent.

 • Wordt u 65 jaar tussen 1 april 2017 en 1 januari 2018? Dan ontvangt u vanaf uw 66-ste AOW.
 • Als u op of na 1 januari 2018 65 jaar wordt en vóór 1 september 2018, dan is uw AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 • Bent u geboren op of na 1 september 1953 en voor 1 mei 1954, dan is uw AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 • Bent u na die tijd geboren? Check dan uw AOW-leeftijd op checkuwaowleeftijd.nl

U kunt sowieso doorwerken tot uw AOW-leeftijd. Ontvangt u nu een uitkering? Dan loopt die uitkering door tot uw AOW-leeftijd. U ontvangt AOW tot uw overlijden.

Hoeveel AOW?

 • De hoogte van uw AOW verschilt als u alleenstaand bent of met een partner. Check de actuele bedragen op de SVB-website.
 • Hebben u en uw partner allebei de AOW-leeftijd bereikt? Dan ontvangen jullie beiden het AOW-bedrag voor iemand met een partner.
 • Heeft u een partner die nog geen recht heeft op AOW? Dan ontvangt alleen u het AOW-bedrag voor iemand die een partner heeft. Dit is lager dan het bedrag dan het AOW-bedrag van een alleenstaande. Dat is geen probleem, als uw partner nog inkomen heeft. Is dat niet het geval, houd er dan rekening mee dat u (tijdelijk) maar één AOW-deel ontvangt.
 • Als ook uw partner AOW-gerechtigd is, ontvangt u het dubbele bedrag aan AOW.

Heeft u in het buitenland gewoond? Dat heeft invloed op de hoogte van het AOW-bedrag. Lees hier verderop deze pagina meer over. Uw vermogen en andere inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de AOW.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW maandelijks uit. U kunt de AOW zelf aanvragen, nadat u een brief van de SVB hierover heeft ontvangen. Deze brief krijgt u ongeveer 5 maanden voordat u recht heeft op AOW. Eerder aanvragen kan niet.

 • Ontvangt u partnertoeslag bij uw AOW-uitkering, omdat uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en zelf geen of nauwelijks eigen inkomen heeft? Dan houdt u die zolang uw partner niet te veel verdient. U raakt de toeslag kwijt als het inkomen van uw partner te hoog wordt. Als het inkomen van uw partner later weer lager wordt, kunt u de partnertoeslag niet meer opnieuw ontvangen.
 • Overlijdt u of uw partner en ontvangen jullie allebei AOW? Dan regelt de SVB dat de AOW-bedragen worden aangepast.
 • Heeft u naast de AOW ook aanvullend werknemerspensioen of lijfrente-uitkeringen? Zorg dan dat er maar op één plek heffingskortingen (belastingkosten) worden verrekend. Anders moet u bij de Belastingaangifte nog veel extra belasting betalen. De SVB verrekent de belastingkortingen automatisch. Wilt u dat liever niet daar, maar bij uw werknemerspensioen? Geef dit dan door aan de SVB.

Meer informatie over AOW vindt u op de SVB-website.

2 %

wordt u gekort op uw AOW voor ieder jaar dat u in het buitenland woont en werkt

Buitenland en AOW

In het buitenland gewoond?

Heeft u in de periode tussen uw AOW-leeftijd en de 50 jaar ervoor in het buitenland gewoond en daar ook gewerkt? Dan krijgt u minder AOW. Per jaar dat u in het buitenland woonde en werkte gaat er 2 procent van uw AOW af.

Woont u in Nederland en heeft u in het buitenland gewerkt voor een werkgever buiten de EU? Dan bouwt u ook geen AOW op. Heeft u bijvoorbeeld vijf jaar in het buitenland gewerkt, dan krijgt u 100 procent – (5 x 2 procent) = 90 procent AOW.

Zakt uw huishouden door deze aftrek onder het sociaal minimum, dan kunt u een beroep doen op de bijstand. U vraagt dit aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Tip: Op svb.nl leest u in welke situaties u wel en niet wordt gekort op de AOW.

Als u een aanvullend pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft minder AOW misschien geen grote financiële gevolgen. U heeft dan met het pensioen misschien genoeg inkomen om rond te komen. Dit hangt natuurlijk ook van uw uitgavenpatroon af.

Met uw gezin naar het buitenland?

Vertrekt u met uw gezin naar het buitenland, dan zullen ook uw partner en kinderen vanaf ongeveer 17 jaar of ouder minder AOW krijgen als zij met pensioen gaan. De precieze leeftijd hangt af van de uiteindelijke AOW-leeftijd: het gaat om de 50 jaar vóórdat iemand AOW gaat ontvangen. Voor een jong iemand is de uiteindelijke AOW-leeftijd nu nog niet bekend.

Werkt u tijdelijk (maximaal een jaar) in het buitenland? Dan kunt u dit tekort opvangen met de zogenaamde E101-verklaring. U blijft dan gewoon AOW-premie betalen. Er is in dat geval geen verschil in uitkering als u met pensioen gaat.

Verblijft u langer dan een jaar in het buitenland en wilt u de korting op de AOW voorkomen? Dan kunt u zich bijverzekeren bij de SVB. Of dit verstandig is hangt af van hoeveel u dat gaat kosten en hoeveel u er voor terug denkt te kunnen krijgen. Soms is het verstandig om het pensioentekort op een andere manier op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door sparen, beleggen of verzekeren.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Wel een gek idee, dat ik ineens de leeftijd had waarop ik AOW kreeg!”

— Janny Kistemaker, Den Helder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

13 februari 2018

Man – Vrouw

lees meer ›Blog
19 januari 2018

Mijn kleine pensioen gaat in de grote pot

lees meer ›Blog

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Werknemerspensioen

Lees alles over uw pensioen en bekijk hoeveel u heeft opgebouwd en waar.

lees meer › Artikel

Aanvullend pensioen opbouwen

Lees meer over de verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen.

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Hoe ziet het inkomen van uw partner eruit als u overlijdt?

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel

Uitkomen na uw pensioen

Hoe veranderen uw inkomen en uitgaven na uw pensionering?

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

WW-uitkering

Als u uw baan verliest, kunt u tijdelijk aanspraak maken op een WW-uitkering.

lees meer › Artikel