Pensioen: uw AOW

Met pensioen? Dan heeft u recht op AOW: de Algemene OuderdomsWet. De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd.

Wanneer krijg ik AOW?

  • Als u vóór 1 april 2017 65 jaar bent geworden, krijgt u na 9 maanden een AOW-uitkering.
  • Als u ná 31 maart 2017 65 jaar bent geworden, krijgt u na 12 maanden een AOW-uitkering.
  • Dit aantal maanden boven de 65 neemt ieder jaar toe.
  • Vanaf 2022 wordt de leeftijd verder verhoogd, afhankelijk van de levensverwachting.

Bereken op welke leeftijd u AOW ontvangt op checkuwaowleeftijd.nl. En lees meer informatie over AOW op de website van de SVB

Hoeveel AOW krijg ik?

De Sociale Verzekeringsbank keert de AOW maandelijks uit. Bekijk op de website hoeveel AOW u gaat ontvangen. Zes maanden voordat u recht heeft op AOW krijgt u een brief. Daarin staat hoe u AOW kunt aanvragen.

Tip: Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Gevolgen van verhoging AOW-leeftijd

Als u nu werkt, kunt u langer doorwerken (totdat de AOW ingaat). Bij de meeste pensioenregelingen kunt u ook de ingangsdatum van het werknemerspensioen later in laten gaan.

Ontvangt u nu een uitkering (WAO, WIA, WW, bijstand, WAZ, Ziektewet, IAOZ, IAOW, Wajong of Anw)? Dan loopt die uitkering door tot uw AOW-leeftijd.

Let op: Bent u met de VUT of prepensioen? Dan loopt de regeling niet door tot de nieuwe AOW-leeftijd. Deze regelingen stoppen meestal in de maand dat u 65 jaar wordt. Dit betekent dat u een aantal maanden minder of geen inkomen heeft.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of de VUT bent, krijgt u door de verhoging van de AOW-leeftijd vaak te maken met een inkomensgat. Uw AOW-uitkering gaat later in dan dat de prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Heeft u een relatief laag inkomen en weinig vermogen, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de overbruggingsregeling. De Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit.

Partnertoeslag

De partnertoeslag was een aanvulling op de AOW voor mensen die een AOW-uitkering ontvangen, en van wie de partner nog geen AOW ontvangt en zelf geen of nauwelijks eigen inkomen heeft. De regeling is inmiddels afgeschaft. Ontvangt u nu de partnertoeslag? Dan houdt u die, als uw partner niet te veel verdient. U raakt de toeslag voor altijd kwijt als het inkomen van uw partner te hoog wordt. Als het inkomen van uw partner later weer lager wordt, kunt u de partnertoeslag niet meer opnieuw ontvangen.

2 %

wordt u gekort op uw AOW voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent

Buitenland en AOW

In het buitenland gewoond?

Heeft u in de periode tussen uw AOW-leeftijd en de 50 jaar ervoor in het buitenland gewoond en daar ook gewerkt? Dan krijgt u minder AOW. Per jaar dat u in het buitenland woonde en werkte gaat er 2 procent van uw AOW af.

Woont u in Nederland en heeft u in het buitenland gewerkt voor een werkgever buiten de EU? Dan bouwt u ook geen AOW op. Heeft u bijvoorbeeld vijf jaar in het buitenland gewerkt, dan krijgt u 100 procent – (5 x 2 procent) = 90 procent AOW.

Zakt uw huishouden door deze aftrek onder het sociaal minimum, dan kunt u een beroep doen op de bijstand. U vraagt dit aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Tip: Op svb.nl leest u in welke situaties u wel en niet wordt gekort op de AOW.

Als u een aanvullend pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft minder AOW misschien geen grote financiële gevolgen. U heeft dan met het pensioen misschien genoeg inkomen om rond te komen. Dit hangt natuurlijk ook van uw uitgavenpatroon af.

Met uw gezin naar het buitenland?

Vertrekt u met uw gezin naar het buitenland, dan zullen ook uw partner en kinderen vanaf ongeveer 17 jaar of ouder minder AOW krijgen als zij met pensioen gaan. De precieze leeftijd hangt af van de uiteindelijke AOW-leeftijd: het gaat om de 50 jaar vóórdat iemand AOW gaat ontvangen. Voor een jong iemand is de uiteindelijke AOW-leeftijd nu nog niet bekend.

Werkt u tijdelijk (maximaal een jaar) in het buitenland? Dan kunt u dit tekort opvangen met de zogenaamde E101-verklaring. U blijft dan gewoon AOW-premie betalen. Er is in dat geval geen verschil in uitkering als u met pensioen gaat.

Verblijft u langer dan een jaar in het buitenland en wilt u de korting op de AOW voorkomen? Dan kunt u zich bijverzekeren bij de SVB. Of dit verstandig is hangt af van hoeveel u dat gaat kosten en hoeveel u er voor terug denkt te kunnen krijgen. Soms is het verstandig om het pensioentekort op een andere manier op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door sparen, beleggen of verzekeren.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Wel een gek idee, dat ik ineens de leeftijd had waarop ik AOW kreeg!”

— Janny Kistemaker, Den Helder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Test: Inzicht in situatie na pensioen

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Krijg inzicht in uw inkomen en uitgaven na uw pensionering.

lees meer › Tool

Werknemerspensioen

Lees alles over uw pensioen en bekijk hoeveel u heeft opgebouwd en waar.

lees meer › Artikel

Aanvullend pensioen opbouwen

Lees meer over de verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen.

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Hoe ziet het inkomen van uw partner eruit als u overlijdt?

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel

Uitkomen na uw pensioen?

Krijg inzicht in uw inkomen en uitgaven na uw pensionering.

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

WW-uitkering

Als u uw baan verliest, kunt u tijdelijk aanspraak maken op een WW-uitkering.

lees meer › Artikel

Bijzondere bijstand

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Banksparen of lijfrente?

Wat zijn de verschillen? Lees verder voor meer informatie en tips bij het kiezen.

lees meer › Artikel