Pensioen uitruilen

Op het moment dat u bijna met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om zelf minder ouderdomspensioen te krijgen in ruil voor meer nabestaandenpensioen voor uw partner (partnerpensioen) als u overlijdt, of andersom. Wat is slim om te doen?

Uitruilen: wat zijn de mogelijkheden?

U maakt de keuze om wel of niet uit te ruilen vlak voordat u met pensioen gaat. Beide partners moeten hier toestemming voor geven aan het pensioenfonds. Op welke manieren kunt u pensioen uitruilen?

 • U kunt ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Dit geldt:
  – voor ouderdomspensioen dat opgebouwd is vanaf 1 januari 2008
  – voor nabestaandenpensioen op opbouwbasis én op risicobasis.
 • U kunt nabestaandenpensioen (partnerpensioen) omzetten in meer ouderdomspensioen, als:
  – het nabestaandenpensioen is opgebouwd na 2001
  – het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is; dus niet op risicobasis.

Uitruilen: wel of niet?

Als u nabestaandenpensioen op opbouwbasis heeft, krijgt uw partner sowieso een bedrag aan nabestaandenpensioen als u overlijdt. Dit is niet het geval als al het opgebouwde pensioen op risicobasis is.

Vraag eerst na:

Overweegt u om ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen? Vraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar na:
– Hoeveel (extra) nabestaandenpensioen uw partner krijgt na uw overlijden
– Hoeveel ouderdomspensioen u minder krijgt.

Overweegt u om nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen? Vraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar na:
– Hoeveel minder nabestaandenpensioen uw partner krijgt na uw overlijden
– Hoeveel extra ouderdomspensioen u krijgt.

Stel uzelf dan de volgende vragen:

 • Met welk inkomen blijft uw partner achter als u zou overlijden? En kan hij/zij daar van rondkomen?
  Bedenk welke inkomstenbronnen uw partner in dat geval heeft. Denk bijvoorbeeld aan zijn/haar eigen inkomen en vermogen. Een hulpmiddel om bronnen van inkomen te checken is de Geldwijzer Nabestaanden. Houd er rekening mee dat de uitgaven ook kunnen veranderen.
  – Als u verwacht dat uw partner zonder (extra) nabestaandenpensioen ook voldoende inkomen heeft, dan is het niet nodig om ouderdomspensioen uit te ruilen. U kunt er dan ook aan denken om het nabestaandenpensioen voor uw partner uit te ruilen. U krijgt dan maandelijks een hoger eigen ouderdomspensioen.
  – Verwacht u dat het te weinig is? Ga dan na of extra nabestaandenpensioen na overlijden wel voldoende zou zijn om rond te komen.
 • Kunt u samen ook rondkomen als u minder ouderdomspensioen zou ontvangen? Omzetten in nabestaandenpensioen betekent minder ouderdomspensioen. Heeft u dan maandelijks voldoende inkomen? Met de online tool Pensioenschijf-van-vijf krijgt u daar inzicht in. Onderzoek hoeveel ouderdomspensioen u maximaal kunt missen per maand
 • Wie verwacht u dat er ouder wordt?
  Voor velen is dit natuurlijk een moeilijk te beantwoorden vraag, behalve als er bijvoorbeeld een groot leeftijdsverschil is. Als u verwacht langer te leven, zult u mogelijk meer ouderdomspensioen willen behouden. Als u verwacht dat uw partner langer blijft leven, heeft uw partner mogelijk het nabestaandenpensioen meer nodig.

Meer weten?

Nu onze pensioenleeftijd dichterbij komt staan we voor de keuze: samen meer pensioeninkomen nu, of mijn partner meer als ik weg zou vallen?”

— Sicco Smale, Hengelo

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel

Pensioen: komt u straks uit?

Komt u uit na uw pensioen? Zet de verwachte inkomsten én uitgaven op een rij.

lees meer › Stappenplan

Banksparen of lijfrente?

Wat zijn de verschillen? Lees verder voor meer informatie en tips bij het kiezen.

lees meer › Artikel