Hoe weet u hoeveel pensioeninkomen u straks heeft?

Het is fijn als u weet hoeveel inkomen u na uw pensionering te besteden zult hebben. Dat inkomen kan uit verschillende bronnen komen. Ga in drie stappen na hoeveel u wanneer uit welke bron kunt verwachten.

1. Welke bronnen?

Er zijn vijf manieren waarop u na pensionering inkomsten kunt krijgen. Niet elke bron geldt voor iedereen. In onderstaand schema ziet u hoe u dit kunt nagaan.

Inkomstenbron Waar vindt u informatie?
AOW, als u in Nederland woonde en werkte Op mijnpensioenoverzicht.nl
Werknemerspensioen, als u in loondienst bent geweest Op mijnpensioenoverzicht.nl
Zelf afgesloten extra regelingen, bv. lijfrente of bankspaartegoed Op de polis of het jaaroverzicht van de bank of verzekeraar waar u dit product afsloot. Dit kunnen er meerdere zijn.
Eigen vermogen: spaargeld of beleggingen Op het jaaroverzicht van de spaar- of beleggingsrekening van de betreffende bank of beleggingsinstelling. Ze komen ook in uw jaarlijkse belastingaangifte voor.
Inkomen uit werk na pensionering Als u dit van plan bent, ga dan na hoeveel u wilt werken en wat dit zal opleveren.

 

Zet alle ‘potjes’ waar u inkomen uit krijgt onder elkaar, zo krijgt u overzicht. In stap 3 staat een handige rekentool die u hiervoor kunt gebruiken.

2. Vanaf wanneer?

Vanaf welke leeftijd, of in welk jaar, kunt u de verschillende inkomsten verwachten? Zet het onder elkaar.

Let op:

  • Vanaf wanneer gaat het bedrag in? Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk verschuift, verschilt het jaar waarin u AOW krijgt per persoon. Reken hier uit hoe dit voor u zit. Bij werknemerspensioen wordt meestal een vaste leeftijd als uitgangspunt genomen, maar kunt u ervoor kiezen dit eerder of later te laten ingaan.
  • Gaat het om een bedrag per maand, per jaar of een totaalbedrag? Bij de AOW en de werknemerspensioenen zult u een bedrag per maand of jaar zien. Bij de lijfrentes, kapitaalverzekeringen, bankspaarrekeningen en uw spaargeld, ziet u één totaalbedrag dat u heeft opgebouwd. Dat wordt verdeeld over de pensioenperiode of u kunt het zelf spreiden over meerdere jaren.
  • Gaat het om netto of bruto? Op mijnpensioenoverzicht.nl en op sites van pensioenfondsen -en verzekeraars ziet u vaak als eerste de netto bedragen. Die geven een indicatie. Daarna kunt u kiezen wat u wilt zien: het bruto bedrag of het netto bedrag aan AOW en werknemerspensioen. Als u bij meerdere fondsen pensioen opbouwt kunnen er netto verschillen ontstaan. Tip: kies bruto als u gebruik wilt maken van de Nibud-rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Die houdt rekening met de optelling van alle inkomstenbronnen.

3. Wat heeft u straks te besteden?

Nu kunt u nagaan hoeveel u na uw pensioen netto per maand aan inkomsten zult hebben. Het is slim om de rekentool Pensioenschijf-van-vijf te gebruiken. U vult de inkomstenbedragen in, en de tool berekent het nettobedrag per maand dat u ontvangt.

Daarnaast biedt de tool inzicht in het verwachte uitgavenpatroon voor uw huishoudtype, na pensionering. Zo weet u ook of u uit zult komen met uw pensioeninkomsten.

Het is even een klus om alle pensioenzaken op een rij te krijgen, maar nu weten we wel waar we aan toe zijn!”

— Dion Waterdrinker, Zelhem

Anderen lezen

20 januari 2022

Op weg naar een adequaat pensioen

lees meer › Blog

Michael Visser

Michael Visser

Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Start met geld opzij zetten

Verschillende manieren om geld voor later opzij te zetten: sparen, beleggen en meer.

lees meer › Artikel

Zelf (extra) pensioen opbouwen

Bent u zzp'er of heeft u geen pensioenregeling? U kunt uw pensioen zelf opbouwen of aanvullen.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel