Hoe weet u hoeveel pensioeninkomen u straks heeft?

Het is fijn als u weet hoeveel inkomen u na uw pensionering te besteden zult hebben. Dat inkomen kan uit verschillende bronnen komen. Ga in drie stappen na hoeveel u wanneer uit welke bron kunt verwachten.

1. Welke bronnen?

Er zijn vijf manieren waarop u na pensionering inkomsten kunt krijgen. Niet elke bron geldt voor iedereen. In onderstaand schema ziet u hoe u dit kunt nagaan.

InkomstenbronWaar vindt u informatie?
AOW, als u in Nederland woonde en werkteOp mijnpensioenoverzicht.nl
Werknemerspensioen, als u in loondienst bent geweestOp mijnpensioenoverzicht.nl
Zelf afgesloten extra regelingen, bv. lijfrente of bankspaartegoedOp de polis of het jaaroverzicht van de bank of verzekeraar waar u dit product afsloot. Dit kunnen er meerdere zijn.
Eigen vermogen: spaargeld of beleggingenOp het jaaroverzicht van de spaar- of beleggingsrekening van de betreffende bank of beleggingsinstelling. Ze komen ook in uw jaarlijkse belastingaangifte voor.
Inkomen uit werk na pensioneringAls u dit van plan bent, ga dan na hoeveel u wilt werken en wat dit zal opleveren.

 

Zet alle ‘potjes’ waar u inkomen uit krijgt onder elkaar, zo krijgt u overzicht. In stap 3 staat een handige rekentool die u hiervoor kunt gebruiken.

2. Vanaf wanneer?

Vanaf welke leeftijd, of in welk jaar, kunt u de verschillende inkomsten verwachten? Zet het onder elkaar.

Let op:

  • Vanaf wanneer gaat het bedrag in? Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk verschuift, verschilt het jaar waarin u AOW krijgt per persoon. Reken hier uit hoe dit voor u zit. Bij werknemerspensioen wordt meestal een vaste leeftijd als uitgangspunt genomen, maar kunt u ervoor kiezen dit eerder of later te laten ingaan.
  • Gaat het om een bedrag per maand, per jaar of een totaalbedrag? Bij de AOW en de werknemerspensioenen zult u een bedrag per maand of jaar zien. Bij de lijfrentes, kapitaalverzekeringen, bankspaarrekeningen en uw spaargeld, ziet u één totaalbedrag dat u heeft opgebouwd. Dat wordt verdeeld over de pensioenperiode of u kunt het zelf spreiden over meerdere jaren.
  • Gaat het om netto of bruto? Op mijnpensioenoverzicht.nl en op sites van pensioenfondsen -en verzekeraars ziet u vaak als eerste de netto bedragen. Die geven een indicatie. Daarna kunt u kiezen wat u wilt zien: het bruto bedrag of het netto bedrag aan AOW en werknemerspensioen. Als u bij meerdere fondsen pensioen opbouwt kunnen er netto verschillen ontstaan. Tip: kies bruto als u gebruik wilt maken van de Nibud-rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Die houdt rekening met de optelling van alle inkomstenbronnen.

3. Wat heeft u straks te besteden?

Nu kunt u nagaan hoeveel u na uw pensioen netto per maand aan inkomsten zult hebben. Het is slim om de rekentool Pensioenschijf-van-vijf te gebruiken. U vult de inkomstenbedragen in, en de tool berekent het nettobedrag per maand dat u ontvangt.

Daarnaast biedt de tool inzicht in het verwachte uitgavenpatroon voor uw huishoudtype, na pensionering. Zo weet u ook of u uit zult komen met uw pensioeninkomsten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is even een klus om alle pensioenzaken op een rij te krijgen, maar nu weten we wel waar we aan toe zijn!”

— Dion Waterdrinker, Zelhem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Start met geld opzij zetten

Verschillende manieren om geld voor later opzij te zetten: sparen, beleggen en meer.

lees meer › Artikel

Zelf (extra) pensioen opbouwen

Bent u zzp'er of heeft u geen pensioenregeling? U kunt uw pensioen zelf opbouwen of aanvullen.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel