Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Hoe werkt het?

Als u geen of nauwelijks inkomen heeft, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Draagkracht

Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd.

Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via de rechter.

Alle informatie over de financiële gevolgen van een scheiding kunt u lezen in het Nibud-boek Geldwijzer Scheiden.

Bedrag vaststellen

U kunt zelf samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Vaak wordt hiervoor de hulp ingeroepen van een mediator, advocaat of notaris. Ook de rechter kan een uitspraak doen.

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt de rechter niet alleen naar de cijfers. Hij kijkt ook naar uw situatie. De rechter beoordeelt of het redelijk is om een bepaald bedrag te vragen. Het gaat er niet om of dit ook echt gebeurt. Heeft de ene ex-partner bijvoorbeeld geen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken? Dan houdt de rechter daar rekening mee.

Verzekeringen, leningen en pensioen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor andere zaken. Denk aan de verzekeringen en leningen die u samen heeft afgesloten. Ook heeft een scheiding gevolgen voor de hypotheek en uw pensioen. Deze zaken moeten onderling worden verdeeld.

Vaak zijn beide partners aansprakelijk voor gezamenlijke schulden. Dit heet ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’. Bij een scheiding eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid niet. Ook niet door een scheidingsconvenant. Houd hier rekening mee als u de alimentatie vaststelt.

Bijstand

Als u bent gescheiden en uw ex-partner ontvangt een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op u te verhalen. Ook als u heeft afgesproken om af te zien van partneralimentatie kan de gemeente proberen om een deel van de bijstandsuitkering te verhalen.

Alimentatie en belasting

De partner die partneralimentatie ontvangt, moet hier belasting over betalen. De partner die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe lang loopt de partneralimentatie?

Om te bepalen hoe lang de partneralimentatie betaald moet worden, is het belangrijk wanneer de scheiding is uitgesproken.

Tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020

 • Sinds 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kunt u verlenging aanvragen via de rechter.
 • Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Vanaf 1 januari 2020

 • Vanaf 1 januari 2020 is de hoofdregel dat de alimentatietermijn gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze regel gelden drie uitzonderingen:
  – als er uit het huwelijk geboren kinderen zijn jonger dan twaalf jaar, eindigt de alimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaar is;
  – voor huwelijken langer dan vijftien jaar waarbij de ontvangende partner binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, loopt de alimentatietermijn door tot de AOW-leeftijd;
  – voor huwelijken langer dan vijftien jaar waarbij de ontvangende partner geboren is op of voor 1 januari 1970, is de alimentatietermijn tien jaar.

Partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Is bij het bepalen van de alimentatie een bepaalde periode afgesproken? Dan vervalt de alimentatie na afloop van die periode.

Nieuwe situatie en begroting

In een nieuwe situatie is het verstandig om een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven. Wat heeft u nodig om in uw nieuwe situatie rond te komen? Hoe ziet uw begroting er uit?

Misschien heeft u recht op tegemoetkomingen. Op Nibud.nl/berekenuwrecht kunt u dit controleren. U ziet meteen waar u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

Wilt u weten wat de gemiddelde uitgaven zijn? Gebruik dan het Persoonlijk Budgetadvies. Is uw inkomen nog onduidelijk en bent u op zoek naar cijfers om te kunnen vergelijken? Een voorbeeldbegroting is een goede richtlijn.

Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet (meer)?

Dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (lbio.nl) inschakelen. De alimentatieplichtige partner moet daar wel voor betalen, voor de ontvanger is het gratis. U kunt alleen een beroep doen op het lbio als:

 • De bijdrage is vastgesteld door de rechter.
 • Uw ex-partner het afgelopen half jaar minimaal één keer niet heeft betaald.

Meer informatie

 • Scheiden of uit elkaar gaan kan gevolgen hebben voor de toeslagen, voorlopige aanslag of aangifte inkomstenbelasting van u of uw ex-partner. Ga bijvoorbeeld na of u nog fiscale partners bent. Controleer wat de scheiding voor uw persoonlijke situatie betekent en wat u moet doen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl/scheiden.
 • Kijk voor meer informatie over partneralimentatie op Wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan
 • Zie ook Rechtwijzer.nl: Ik overweeg een scheiding

Toen mijn ex-partner de partneralimentatie niet meer betaalde, was ik blij dat ik de LBIO kon inschakelen. ”

— Nynke de Graaf, Leeuwarden

Anderen lezen

Met het geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Mediator en vrijwilliger Peter Dinkla vertelt wat het geldplan Scheiden oplevert in de praktijk.

lees meer › Praktijkverhaal

Terugblik lancering geldplan Scheiden

Tijdens het webinar Scheiden zonder schulden werd het geldplan Scheiden gelanceerd.

lees meer › Artikel

Geldplan Scheiden

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het geldplan Scheiden.

lees meer › Tool

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen.

lees meer › Artikel

Uit elkaar: de inboedel verdelen

Hoe verdeel je eerlijk de inboedel na een scheiding?

lees meer › Artikel

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt vastgesteld door de rechter. Lees er alles over.

lees meer › Artikel

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap dragen beide ouders praktisch en financieel bij aan de kinderen.

lees meer › Artikel
21 juni 2021

Geldplan Scheiden geeft grip op geld na scheiding

lees meer › Nieuwsbericht