Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap of als u gaat ‘scheiden van tafel en bed’.

Samen verantwoordelijk

Door tijdens het proces van de scheiding een ouderschapsplan te maken, denkt u als ouders al vroeg na over uw taak in de periode na de scheiding. Als u duidelijke afspraken maakt, kan dat veel ruzie voorkomen.

Het belangrijkste is dat ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Voor én na de scheiding.

Een paar belangrijke onderwerpen om afspraken over te maken:

 • Dagelijkse zorg: waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels et cetera
 • School
 • Sport
 • Medische zorg
 • Vakantie
 • Bijzondere dagen zoals verjaardagen
 • Financiën (zoals kinderalimentatie en beheer van spaarrekeningen)
 • Communicatie
 • Halen en brengen

Wat moet er minimaal in het ouderschapsplan staan?

U bepaalt in principe zelf wat u belangrijk vindt en welke afspraken u vastlegt. De wet stelt wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • Hoe u de zorg en opvoeding regelt en hoe u de omgang met de kinderen regelt.
 • Hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze.
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

De financiën en de kinderalimentatie zijn een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan. Dat is voor veel mensen een lastig onderwerp. Daarom heeft het Nibud het Geldplan Scheiden ontwikkeld. Met dit geldplan kunnen ouders een goed beeld krijgen van de inkomsten en uitgaven na de scheiding.

Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ouders zijn verplicht om in het plan op te nemen hoe ze dit gaan doen.

Tip voor kinderen: ouders-uit-elkaar.nl. Kinderen vinden hier informatie over wat er op hen afkomt als hun ouders gaan scheiden. Ouders vinden er informatie over wat een scheiding met hun kind kan doen.

Komt u er samen niet uit?

Lukt het niet om samen een ouderschapsplan op te stellen? Dan kan de rechter u doorverwijzen naar een mediator. U kunt natuurlijk ook zonder tussenkomst van de rechter gebruik maken van een mediator. De kosten hiervoor betaalt u als ouders zelf. Als u een laag inkomen heeft, kunt u een tegemoetkoming in deze kosten krijgen. Dat kan via de Wet op de Rechtsbijstand (WRb). Meer informatie op de website van het Juridisch loket.

Beëindigen geregistreerd partnerschap

U kunt een geregistreerd partnerschap laten beëindigen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ouders van minderjarige kinderen die een geregistreerd partnerschap willen beëindigen, moeten hiervoor een verzoek indienen bij de rechter.

Ouderschapsplan online

Lees alles over het ouderschapsplan op de website van de Rijksoverheid. Op het online platform uitelkaar.nl kunt u met begeleiding zelf een ouderschapsplan opstellen, dat u beiden moet ondertekenen. Als u in aanmerking komt voor subsidie kost deze begeleiding slechts een beperkte eigen bijdrage.

Na de scheiding kwam ik in financiële problemen. Toen bleek dat ik zelf ook recht had op alimentatie.”

— Sharon Korendijk, Enkhuizen

Anderen lezen

Met het geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Mediator en vrijwilliger Peter Dinkla vertelt wat het geldplan Scheiden oplevert in de praktijk.

lees meer › Praktijkverhaal

Terugblik lancering geldplan Scheiden

Tijdens het webinar Scheiden zonder schulden werd het geldplan Scheiden gelanceerd.

lees meer › Artikel

Geldplan Scheiden

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het geldplan Scheiden.

lees meer › Tool

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel