Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

Nieuwsbericht | 7 januari 2020

De Amsterdamse rechtbank wil het aantal huisuitzettingen verminderen, en brengt daarom met ingang van 2020 zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt sneller voor de rechtbank. Daarnaast moet een informatieblad bij de dagvaarding ervoor zorgen dat meer huurders komen opdagen, en is schuldhulpverlening aanwezig bij zittingen.

De toevoeging aan de dagvaarding en de aanwezigheid van de schuldhulpverlening bij zittingen vindt het Nibud een mooi initiatief. Door deze kleine aanpassing in het proces kunnen de financiële en maatschappelijke problemen van een huisuitzetting voorkomen worden. Een mooi voorbeeld van integraal werken, maatwerk en aandacht voor de huurder.

Het Nibud hoopt dat deze manier van werken ook in de rest van Nederland standaardprocedure wordt, zodat huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. Samenwerking tussen alle betrokken partijen levert veel op, zeker wanneer schuldenaren nog niet in beeld zijn. De volgende stap is om nóg eerder in beeld te krijgen dat mensen hun huur niet kunnen betalen.

Financiële problemen

Een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Hiervan heeft ongeveer de helft ernstige financiële problemen. Het totaal aantal huishoudens met ernstige financiële problemen wordt geschat op tussen de 500.000 en 700.000. Slechts een klein deel van deze huishoudens weet de weg te vinden naar de schuldhulpverlening. De stap naar de schuldhulpverlening lijkt voor veel mensen te groot of te moeilijk.

Financiële problemen hebben een grote impact op iemands leven en op de maatschappij. Daarom is het zaak ze zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun betalingsachterstanden dermate ernstig zijn dat ze daar hulp bij nodig hebben. Daarom is dit initiatief om huisuitzetting te voorkomen én een realistische betalingsregeling af te spreken een mooi initiatief.

Lees meer over Huurzittingen Amsterdam.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Help mensen bij het maken van een realistische betalingsregeling en bied ondersteuning bij het volhouden. Want alleen dan help je mensen naar een schuldenvrij leven.”

— Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching bij het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

15 juni 2020

Nibud: Huishoudens niet voorbereid op crisis

lees meer › Persbericht

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport
06 juli 2020

Nibud: Iets meer hypotheek voor ex-student met schuld

lees meer › Nieuwsbericht
30 juni 2020

Van uitkering naar werk

lees meer › Nieuwsbericht
23 juni 2020

Nibud Jaarverslag 2019

lees meer › Nieuwsbericht
16 juni 2020

‘Hele grote minnen’ voor huishoudens met inkomensterugval

lees meer › Nieuwsbericht

Geldkrant Personeelskrant: ‘Ons doel is absoluut bereikt’

Een Geldkrant op maat voor het Personeelsfonds van het ministerie van Financiën.

lees meer › Praktijkverhaal

Vroegsignalering: het bereiken van inwoners

Het Nibud biedt diverse middelen om een hoger bereik bij inwoners te realiseren.

lees meer › Artikel
12 juni 2020

Blog Financieel fit: Mijn staycation-vakantiebegroting

lees meer › Blog
04 juni 2020

Met de Geldwijzer Studenten helpt het Nibud geslaagden financieel op weg

lees meer › Persbericht
29 mei 2020

Door crisis meer aandacht voor rol financiële educatie

lees meer › Nieuwsbericht
25 mei 2020

Negenduizend huurders met betalingsproblemen

lees meer › Nieuwsbericht