Nieuwe baan: wat te doen met uw pensioen?

Als u van baan wisselt, houdt u het pensioen dat u heeft opgebouwd. U kunt het laten staan bij het pensioenfonds van uw oude werkgever. Of u kunt het overzetten en opnemen in de nieuwe pensioenregeling. Wat is slim?

Ander pensioenfonds?

Als u in dezelfde sector blijft werken, is de kans groot dat u bij hetzelfde pensioenfonds blijft. U houdt dan dezelfde pensioenregeling.

Als uw nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds aangesloten is, dan gaat u vanaf dat moment ergens anders pensioen opbouwen. Het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, kunt u:

 • laten staan. U krijgt dit pensioen uitgekeerd als u met pensioen gaat.
 • overzetten en opnemen in de nieuwe pensioenregeling: dit heet ‘waardeoverdracht’. Dit kan alleen als zowel het oude als het nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van minimaal 100% hebben.

Kleine pensioenen

Heeft u ergens kort gewerkt en een ‘klein’ pensioen opgebouwd (meer dan 2 euro en minder dan 503,24 euro per jaar)? Een klein pensioen kan door uw pensioenuitvoerder automatisch worden toegevoegd aan het pensioen dat u opbouwt bij uw nieuwe werkgever.

Let op! Heeft u veel kleine pensioenen die in het verleden zijn afgekocht (voor 2019), dan heeft u op uw AOW-leeftijd minder werknemerspensioen.

Wel of niet overdragen?

Of het verstandig is om de waarde van uw oude pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling, hangt onder andere af van:

 • Hoe lang u ergens heeft gewerkt en hoeveel pensioen u daar heeft opgebouwd.
 • Hoeveel ouderdomspensioen u bij het nieuwe pensioenfonds gaat ontvangen voor het opgebouwde pensioen bij de ex-werkgever. Is dit meer of (veel) minder dan wanneer u het bij het oude pensioenfonds laat staan?
 • Hoeveel nabestaandenpensioen u in de oude en nieuwe situatie zult ontvangen.
 • Hoe zeker het pensioen is dat u in de oude en nieuwe situatie gaat ontvangen: staat de hoogte van de uitkering vast? Of is de hoogte afhankelijk van beleggingsresultaten?
 • Hoe beide pensioenfondsen er financieel voor staan: kunnen beide pensioenfondsen de opgebouwde pensioenen verhogen (indexeren) en zo ja, met hoeveel.
 • Hoe belangrijk u het vindt om opgebouwde pensioentegoeden te spreiden.

Vergelijken

Doorloop de volgende drie stappen om een vergelijking te maken:

 1. Vraag bij uw oude pensioenfonds op hoeveel ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd en wat de voorwaarden zijn (zoals vanaf wanneer het ingaat).
 2. Vraag bij uw nieuwe pensioenfonds een voorstel op. Het nieuwe pensioenfonds geeft daarin aan hoeveel u aan ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen zal ontvangen voor het pensioen dat bij uw vorige pensioenfonds heeft opgebouwd.
 3. Vergelijk het opgebouwde pensioen bij het vorige pensioenfonds met het voorstel van het nieuwe pensioenfonds. Maak daarbij gebruik van de Pensioenvergelijker.

Als u de verschillen op een rij hebt gezet, kunt u kiezen. Wat is voor u belangrijk? Zekerheid of vooral de hoogte van de uitkering?

Komt u er niet uit, neem dan contact met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Of met een financieel adviseur.

Waardeoverdracht regelen

Als u het voorstel voor de overdracht van het opgebouwde pensioen van uw vorige pensioenfonds naar uw nieuwe pensioenfonds wilt accepteren, moet u dat melden bij uw nieuwe pensioenfonds. Het nieuwe pensioenfonds regelt dan met uw vorige pensioenfonds dat het pensioen wordt overgedragen.

De Pensioenvergelijker gaf inzicht in de verschillen tussen mijn opgebouwde pensioen en het voorstel van het nieuwe pensioenfonds. ”

— Johan Kremers, Arnhem

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Start met geld opzij zetten

Verschillende manieren om geld voor later opzij te zetten: sparen, beleggen en meer.

lees meer › Artikel

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Zelf (extra) pensioen opbouwen

Bent u zzp'er of heeft u geen pensioenregeling? U kunt uw pensioen zelf opbouwen of aanvullen.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel