Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

Nieuwsbericht | 12 november 2020

De regels en regelingen in Nederland zijn complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij het gebruik van regelingen, kan snel in de problemen komen. Daarom introduceert het Nibud het geldplan Statushouders.

Met het geldplan Statushouders hebben statushouders en hun begeleiders een middel in handen dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse systeem én dat hen helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.

Ondersteuning bij geldzaken en regelingen

Het geldplan Statushouders is een online vraagbaak en stappenplan voor geldzaken en regelingen. Statushouders kunnen het plan zelf of met behulp van een begeleider doorlopen.
Dit geldplan is bedoeld voor (begeleiders van) statushouders die:

  • zelfstandig wonen
  • 18 jaar en ouder zijn

Uitleg in het Engels, Arabisch of Tigrinya

Het geldplan Statushouders is in het Nederlands geschreven. Belangrijke begrippen zijn toegelicht in het Engels, Arabisch of Tigrinya. Het geldplan start met een handig overzicht van wat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar geregeld moet hebben. Die vinkt de bezoeker al dan niet aan, daarna krijgt hij een overzicht van wat hij nog moet regelen en leest hij hoe dat moet. Vervolgens kan hij lezen over de thema’s waarover hij meer wil weten: levenssituaties of onderwerpen. Op elke pagina is een helpknop: daarachter schuilt een verklarende woordenlijst en staat vermeld waar de bezoeker hulp kan vinden.

Tips voor begeleiders

Voor begeleiders is informatie opgenomen over verblijfsrecht en geldzaken en over het omgaan met cultuurverschillen. Daarnaast zijn verklarende woordenlijsten in het Engels, Arabisch en Tigrinya opgenomen, met de belangrijkste begrippen.

Het geldplan Statushouders is ontwikkeld met partijen uit het werkveld van statushouders: gemeenten Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Weert; Stadsring 51, Humanitas, LSTA, VluchtelingenWerk, Pharos, Stimulansz, Verweij Jonker, Movisie, Divosa, McDonald’s, Welzijn Stichtse Vecht, Lekstroom en Wijzer in Geldzaken.

Het geldplan Statushouders is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rabo Foundation.

Startpunt Geldzaken

Het geldplan Statushouders is het achtste online geldplan van Startpunt Geldzaken: een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Federatie Financiële Planners (FFP). Zij bundelen hun kennis op de gebieden van budgetteren & besparen, huis & hypotheek, sparen & beleggen en pensioenen & fiscaliteit.

Veel gemeenten en werkgevers zijn aangesloten op Startpunt Geldzaken. Alle geldplannen zijn daarmee toegankelijk voor inwoners, maar ook voor vrijwilligers en beroepskrachten in gemeenten en wijkteams.  Gemeenten kunnen daarin ook hun lokale dienstverlening opnemen. Het geldplan Statushouders staat ook op LSTA en humanitas.nl.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Met het geldplan Statushouders hebben statushouders en hun begeleiders een middel in handen dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse systeem én dat hen helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

01 december 2020

Nibud-advies: aanscherping normen voor consumptief krediet

lees meer › Nieuwsbericht

Lotte van Os

Lotte van Os

Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel

Medewerker

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Online workshop over beslagrecht en de beslagvrije voet.

meer info › Opleidingen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel
19 november 2020

Nibud: 18% van sociale huurders in Amsterdam zit financieel klem

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Onderzoek van het Nibud in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de Amsterdamse woningcorporaties.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aan de slag met het verhogen van de opkomst van een budgetcursus

lees meer › Artikel
13 november 2020

Blog Financieel fit: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

lees meer › Blog

Budgetcursus Omgaan met geld voor statushouders

Budgetcursus Omgaan met geld voor statushouders

Grip krijgen op geldzaken in Nederland.

meer info › Opleidingen
12 november 2020

Digitaal werkbezoek van koningin Máxima aan Nibud-training

lees meer › Nieuwsbericht

Formulier aanvragen offerte Nibud-training Helpen met geldzaken

lees meer › Artikel

Slotwebinar ING formulier vol

lees meer › Artikel