Nibud: Zelfstandig wonende jongeren kwetsbaar

Nieuwsbericht | 18 december 2020

Jonge uitwonende studenten die een bbl-opleiding volgen (mbo), kunnen niet rondkomen van het salaris dat zij tijdens hun opleiding verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

Ook uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onlangs deed, bleek dat zelfstandig wonende jongeren met een minimumloon maandelijks honderden euro’s tekortkomen.

Thuisblijvers

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Ruim twee derde van de bbl-studenten woont thuis. Het grootste deel hiervan is jonger dan 21 jaar. Voor hen is het bbl-inkomen wel toereikend. Zelfs als zij een redelijk bedrag aan kostgeld betalen, komen zij niet tekort. ‘Uitwonende bbl’ers zijn veruit in de minderheid onder de jonge bbl-studenten, maar we zien dat ze tussen enkele tientjes en een paar honderd euro per maand tekortkomen,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Net als de jongeren die ook in ons onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid naar voren kwamen.’

Zelfstandig

Uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onlangs onder tachtig gemeenten deed, bleek dat het voor zelfstandig wonende jongeren tot 21 jaar met een minimumloon buitengewoon lastig is om van het salaris rond te komen. ‘Op jezelf wonen met een minimumloon voor je 21ste, maakt je financieel zeer kwetsbaar,’ zegt Vliegenthart. ‘Op je 18e wordt van je verwacht dat je financieel zelfstandig bent. Je moet van alles zelf regelen en bent verantwoordelijk voor je geldzaken. Maar tegelijkertijd is het voor veel jongeren financieel niet mogelijk om zelfstandig te wonen.’ (Of jonge bbl’ers veelal thuis blijven wonen omdat uit huis gaan financieel geen optie is, zou verder onderzocht moeten worden.)

Toeslagen

Het Nibud adviseert bbl-studenten om alert zijn op hun recht op toeslagen. In het onderzoek Geldzaken in de praktijk 2019 zag het Nibud dat een zesde van de huishoudens met een laag inkomen zich niet bewust is van hun recht op toeslagen. Als bbl-studenten geen gebruik maken van toeslagen waar zij wel recht op hebben, verslechtert hun financiële positie zodanig dat zij moeite zullen hebben om de minimale uitgaven te kunnen doen. ‘Het gaat hierbij niet alleen om hele jonge mensen, maar ook om oudere bbl’ers,’ aldus Vliegenthart. ‘Financiële zorgen moeten je niet belemmeren bij het doen van een opleiding waarmee je juist je inkomenspositie kunt verbeteren.’

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de juiste populatie te kunnen vaststellen met de gewenste uitsplitsingen zijn verschillende bronbestanden aan elkaar gekoppeld. Alle  bestanden hebben de peildatum van 1 januari 2018. In overleg met het Ministerie van OCW is vastgesteld welke huishoudsituaties worden doorgerekend. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen de mbo-sectoren landbouw, economie, techniek en zorg en welzijn. Door zo precies mogelijk te selecteren is 74 procent van de totale bbl-populatie onderzocht. Het in dit onderzoek gehanteerde inkomen is het mediane inkomen van de betreffende groep. Er is gebruik gemaakt van de Nibud-uitgavencijfers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Uitwonende bbl’ers zijn veruit in de minderheid onder de jonge bbl-studenten, maar we zien dat ze tussen enkele tientjes en een paar honderd euro per maand tekortkomen.”

— Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Noodregelingen coronacrisis

Een overzicht van de financiële regelingen als gevolg van de coronacrisis.

lees meer › Artikel
19 januari 2021

Blog: Onzekere persoonlijke inflatie

lees meer › Blog
19 januari 2021

Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

lees meer › Persbericht
16 januari 2021

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport
16 december 2020

Het Nibud in 2020: 2 euro, 4 procent, 4.000 deelnemers

lees meer › Blog
10 december 2020

Blog Financieel fit: Mijn zorgverzekeringspotje is gesneuveld

lees meer › Blog
10 december 2020

Podcast Praat Money Met Me maakt geldproblemen bespreekbaar

lees meer › Nieuwsbericht
04 december 2020

Tweede Nibud-onderzoeker promoveert op het gebied van geld en gedrag

lees meer › Nieuwsbericht
01 december 2020

Nibud-advies: aanscherping normen voor consumptief krediet

lees meer › Nieuwsbericht

Lotte van Os

Lotte van Os

Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel

Medewerker

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Online workshop over beslagrecht en de beslagvrije voet.

meer info › Opleidingen