Nibud: Nederlander schat kosten uitvaart te laag in en weet niet wat verzekering dekt

Persbericht | 29 november 2017

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van hun uitvaart zal dekken.

Daarnaast weet een derde van de Nederlanders niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. De gemiddelde uitvaartkosten bedragen volgens de Consumentenbond zo’n 7.500 euro, maar mensen schatten de kosten zo’n 1.500 euro lager in.

Niet- of onderverzekerd

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het Nibud constateert dat van deze groep:

  • 45 procent onvoldoende is verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart.
  • 20 procent zich voor een bedrag tot 5.000 euro heeft verzekerd
  • 25 procent zich heeft verzekerd voor een bedrag tussen 5.000 en 7.500 euro.
  • Een derde niet weet welk bedrag door de uitvaartverzekering wordt gedekt.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.

Kennis rondom uitvaartverzekeringen beperkt

Bijna 60 procent van de respondenten met een verzekering wil nabestaanden niet opzadelen met de kosten van de uitvaart. Een kwart van de mensen met een uitvaartverzekering weet niet welk type verzekering zij hebben.

Ruim 40 procent van alle ondervraagden denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart vergoedt, maar een dergelijke verzekering is bedoeld om inkomensverlies op te kunnen vangen.

Ook verwacht ruim een derde ten onrechte dat een natura-uitvaartverzekering een bedrag uitkeert aan de nabestaanden om de uitvaart te kunnen betalen. Een naturaverzekering biedt echter geen geld, maar goederen en diensten.

Een kwart van de ondervraagden meent dat bij overlijden de verzekering altijd voldoende geld voor een complete uitvaart uitkeert, maar een uitvaartverzekering wordt voor een bepaald bedrag afgesloten. Of dat bedrag hoog genoeg zal zijn voor de uitvaart, hangt af van de wensen van de verzekerde.

Type verzekering: ’Welke verzekering heeft u voor uw uitvaart?’%
Naturaverzekering36
Kapitaalverzekering14
Combinatie natura en kapitaal13
Overlijdensrisicoverzekering12
Anders1
Weet ik niet25
Stelling: ’Als ik een overlijdensrisicoverzekering heb afgesloten, worden de kosten van mijn uitvaart door de verzekeraar betaald.’%
Juist43
Onjuist28
Weet ik niet29

Kosten

Een gemiddelde uitvaart kost volgens de Consumentenbond 7.500 euro. Bijna de helft van de respondenten wil worden gecremeerd. Een crematie is doorgaans goedkoper dan een begrafenis.

Mensen die een begrafenis willen, schatten de kosten van de eigen uitvaart hoger in dan mensen die gecremeerd willen worden, 6.900 euro tegenover 6.100 euro. Beide groepen maken desondanks een te lage inschatting van de kosten.

Inschatting van de kosten van een gemiddelde uitvaart%
Minder dan € 2.5005
Tussen de € 2.500 en € 5.00011
Tussen de € 5.000 en € 7.50025
Tussen de € 7.500 - € 10.0012
Meer dan € 10.00010
Weet ik niet37

Geen geld

Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlanders geen vermogen (eigen geld, buffer of spaargeld) hoger dan een bedrag van 5.000 euro heeft. Dit zijn zowel mensen mét als mensen zonder uitvaartverzekering. Dit betekent dat minimaal de helft van de niet-verzekerden en waarschijnlijk een groot deel van de mensen die onderverzekerd zijn, niet genoeg reserves hebben voor de kosten van een uitvaart.

Een vijfde van de ondervraagden geeft aan op dit moment geen uitvaart van 7.500 euro te kunnen financieren. Ze hebben geen eigen geld, geen geld van nabestaanden en kunnen dit bedrag ook niet uit een verzekering halen.

Nibud Uitvaartberekenaar

Als een huishouden voldoende financiële ruimte heeft is het niet noodzakelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Om dit zeker te weten, is het belangrijk dat consumenten zich bewust worden van hun persoonlijke uitvaartwensen en de kosten die daarmee samenhangen.

Het Nibud adviseert om via de Uitvaartberekenaar – te ontdekken wat een uitvaart kost. Op basis daarvan kunnen consumenten bepalen hoe zij hun uitvaart gaan financieren.

  • “Bereid het goed voor, zodat je niet op het moment zelf nog van alles moet regelen. Kijk goed naar bepaalde uitzonderingsclausules van een verzekering. Het is saai om naar te kijken, maar ik adviseer mensen om praktische dingen toch te regelen en te bespreken zolang de ouders nog leven. Dat scheelt een hoop wanneer de dag daar is.”
  • “Op zich komt het natuurlijk altijd goed, je wordt begraven of gecremeerd, maar het is goed om hierover na te denken. Op die manier kan je wel je eigen draai geven aan je crematie. Daarnaast zadel je je kinderen niet op met de kosten.”
  • De dood is iets heel persoonlijks, dat is voor iedereen anders. Wel raad ik iedereen aan voor zichzelf een plaatje te maken van hoe het moet worden.”

Uitvaartverzekeraars

Het Nibud roept uitvaartverzekeraars op om consumenten beter te informeren. Zo moeten de verschillen tussen de soorten verzekeringen duidelijker kunnen worden benoemd.

Ook kunnen simpele, betaalbare verzekeringsproducten uitkomst bieden, zeker voor meerpersoonshuishoudens met een laag inkomen.

Tot slot zouden consumenten op tijd een signaal moeten krijgen wanneer zij misschien zijn onderverzekerd.

Achtergronden bij het onderzoek

Het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is afgenomen met behulp van een vragenlijst. Hiermee is onder meer in kaart gebracht welke (foutieve) kennis consumenten hebben van uitvaartverzekeringen en waarom zij wel of geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. Er zijn 994 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar ondervraagd. Deze groep is representatief voor alle Nederlanders in deze leeftijdsgroep wat betreft leeftijd, geslacht, inkomen en regio.

kolomBC

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

15 juni 2020

Nibud: Huishoudens niet voorbereid op crisis

lees meer › Persbericht
27 juli 2020

Thuiswerken kost € 2 per dag

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel gezond blijven in coronatijd

Webinar Financieel gezond blijven in coronatijd

Handvatten en tips om in actie komen bij een (dreigende) inkomensterugval.

meer info › Opleidingen

Workshop Financieel fitte medewerkers

Workshop Financieel fitte medewerkers

Interactieve workshop over vitaliteit op het gebied van geldzaken.

meer info › Opleidingen

Basistraining vrijwilligers banken & verzekeraars

Basistraining vrijwilligers banken & verzekeraars

Handvatten om als vrijwilliger ondersteuning bij geldzaken te bieden.

meer info › Opleidingen

Lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Gratis lespakket – Voorbereiden op financiële zelfstandigheid.

bestel › Product

Gastles Check je geld!

Gastles Check je geld!

Voor leerlingen in het 2e en 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs.

meer info › Diensten

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Basistraining Coördinatoren in de thuisadministratie

Voor coördinatoren die vrijwilligers inzetten in de thuisadministratie.

meer info › Opleidingen

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal
13 juli 2020

Nibud-reactie op uitwerking pensioenakkoord

lees meer › Nieuwsbericht

Nanne Houtsma

Nanne Houtsma

Junior wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Michael Visser

Michael Visser

Wetenschappelijk medewerker

Medewerker