Nibud: Nederlander schat kosten uitvaart te laag in en weet niet wat verzekering dekt

Persbericht | 29 november 2017

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van hun uitvaart zal dekken.

Daarnaast weet een derde van de Nederlanders niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. De gemiddelde uitvaartkosten bedragen volgens de Consumentenbond zo’n 7.500 euro, maar mensen schatten de kosten zo’n 1.500 euro lager in.

Niet- of onderverzekerd

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het Nibud constateert dat van deze groep:

  • 45 procent onvoldoende is verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart.
  • 20 procent zich voor een bedrag tot 5.000 euro heeft verzekerd
  • 25 procent zich heeft verzekerd voor een bedrag tussen 5.000 en 7.500 euro.
  • Een derde niet weet welk bedrag door de uitvaartverzekering wordt gedekt.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.

Kennis rondom uitvaartverzekeringen beperkt

Bijna 60 procent van de respondenten met een verzekering wil nabestaanden niet opzadelen met de kosten van de uitvaart. Een kwart van de mensen met een uitvaartverzekering weet niet welk type verzekering zij hebben.

Ruim 40 procent van alle ondervraagden denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart vergoedt, maar een dergelijke verzekering is bedoeld om inkomensverlies op te kunnen vangen.

Ook verwacht ruim een derde ten onrechte dat een natura-uitvaartverzekering een bedrag uitkeert aan de nabestaanden om de uitvaart te kunnen betalen. Een naturaverzekering biedt echter geen geld, maar goederen en diensten.

Een kwart van de ondervraagden meent dat bij overlijden de verzekering altijd voldoende geld voor een complete uitvaart uitkeert, maar een uitvaartverzekering wordt voor een bepaald bedrag afgesloten. Of dat bedrag hoog genoeg zal zijn voor de uitvaart, hangt af van de wensen van de verzekerde.

Type verzekering: ’Welke verzekering heeft u voor uw uitvaart?’%
Naturaverzekering36
Kapitaalverzekering14
Combinatie natura en kapitaal13
Overlijdensrisicoverzekering12
Anders1
Weet ik niet25
Stelling: ’Als ik een overlijdensrisicoverzekering heb afgesloten, worden de kosten van mijn uitvaart door de verzekeraar betaald.’%
Juist43
Onjuist28
Weet ik niet29

Kosten

Een gemiddelde uitvaart kost volgens de Consumentenbond 7.500 euro. Bijna de helft van de respondenten wil worden gecremeerd. Een crematie is doorgaans goedkoper dan een begrafenis.

Mensen die een begrafenis willen, schatten de kosten van de eigen uitvaart hoger in dan mensen die gecremeerd willen worden, 6.900 euro tegenover 6.100 euro. Beide groepen maken desondanks een te lage inschatting van de kosten.

Inschatting van de kosten van een gemiddelde uitvaart%
Minder dan € 2.5005
Tussen de € 2.500 en € 5.00011
Tussen de € 5.000 en € 7.50025
Tussen de € 7.500 - € 10.0012
Meer dan € 10.00010
Weet ik niet37

Geen geld

Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlanders geen vermogen (eigen geld, buffer of spaargeld) hoger dan een bedrag van 5.000 euro heeft. Dit zijn zowel mensen mét als mensen zonder uitvaartverzekering. Dit betekent dat minimaal de helft van de niet-verzekerden en waarschijnlijk een groot deel van de mensen die onderverzekerd zijn, niet genoeg reserves hebben voor de kosten van een uitvaart.

Een vijfde van de ondervraagden geeft aan op dit moment geen uitvaart van 7.500 euro te kunnen financieren. Ze hebben geen eigen geld, geen geld van nabestaanden en kunnen dit bedrag ook niet uit een verzekering halen.

Nibud Uitvaartberekenaar

Als een huishouden voldoende financiële ruimte heeft is het niet noodzakelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Om dit zeker te weten, is het belangrijk dat consumenten zich bewust worden van hun persoonlijke uitvaartwensen en de kosten die daarmee samenhangen.

Het Nibud adviseert om via de Uitvaartberekenaar – te ontdekken wat een uitvaart kost. Op basis daarvan kunnen consumenten bepalen hoe zij hun uitvaart gaan financieren.

  • “Bereid het goed voor, zodat je niet op het moment zelf nog van alles moet regelen. Kijk goed naar bepaalde uitzonderingsclausules van een verzekering. Het is saai om naar te kijken, maar ik adviseer mensen om praktische dingen toch te regelen en te bespreken zolang de ouders nog leven. Dat scheelt een hoop wanneer de dag daar is.”
  • “Op zich komt het natuurlijk altijd goed, je wordt begraven of gecremeerd, maar het is goed om hierover na te denken. Op die manier kan je wel je eigen draai geven aan je crematie. Daarnaast zadel je je kinderen niet op met de kosten.”
  • De dood is iets heel persoonlijks, dat is voor iedereen anders. Wel raad ik iedereen aan voor zichzelf een plaatje te maken van hoe het moet worden.”

Uitvaartverzekeraars

Het Nibud roept uitvaartverzekeraars op om consumenten beter te informeren. Zo moeten de verschillen tussen de soorten verzekeringen duidelijker kunnen worden benoemd.

Ook kunnen simpele, betaalbare verzekeringsproducten uitkomst bieden, zeker voor meerpersoonshuishoudens met een laag inkomen.

Tot slot zouden consumenten op tijd een signaal moeten krijgen wanneer zij misschien zijn onderverzekerd.

Achtergronden bij het onderzoek

Het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is afgenomen met behulp van een vragenlijst. Hiermee is onder meer in kaart gebracht welke (foutieve) kennis consumenten hebben van uitvaartverzekeringen en waarom zij wel of geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. Er zijn 994 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar ondervraagd. Deze groep is representatief voor alle Nederlanders in deze leeftijdsgroep wat betreft leeftijd, geslacht, inkomen en regio.

kolomBC

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

26 oktober 2020

Blog Financieel fit: Zuinig wonen en werken in je eigen (t)huis

lees meer › Blog

Jongeren en schulden: preventiemiddel 18! En nu?

lees meer › Artikel

Chris Schwencke

Chris Schwencke

Relatiemanager

Medewerker
01 oktober 2020

Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen

lees meer › Nieuwsbericht

Webinar Financieel fitte medewerkers

Webinar Financieel fitte medewerkers

Voorkomen van geldproblemen bij medewerkers.

meer info › Opleidingen
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog
07 september 2020

Nibud: Doe iets aan betaalbaarheid huren

lees meer › Nieuwsbericht