Nibud-advies: aanscherping normen voor consumptief krediet

Nieuwsbericht | 1 december 2020

De leennormen van consumptief kredietaanbieders worden aangescherpt op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De leennormen treden in werking per 1 april 2021.

Het Nibud heeft kredietaanbieders geadviseerd de leennormen voor consumptief krediet aan te passen. In veel gevallen kan er hierdoor vanaf 1 april 2021 minder geleend worden. In de gedragscode Consumptief Krediet hebben de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) en de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) afspraken gemaakt over de leennormen voor verantwoorde kredietverlening. Zij baseren zich hiervoor op cijfers van het Nibud. Voor de nieuwe gedragscode van 2021 heeft het Nibud geadviseerd om beter rekening te houden met uitgaven van huishoudens waar nu nog geen rekening mee werd gehouden, zoals bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang, waardoor sommige huishoudens straks minder ruimte overhouden voor een lening.

Normen voor verantwoorde kredietverlening

Kredietaanbieders mogen geen krediet verstrekken als dit niet verantwoord is. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) ziet daarop toe. Om te bepalen of een lening verantwoord is, hebben de VFN en de NVB aan het Nibud gevraagd daar advies over te geven. Het Nibud kijkt hierbij naar wat huishoudens gemiddeld uitgeven en wat zij minimaal kwijt zijn. Het is belangrijk dat iemand die een lening afsluit, na het betalen van rente en aflossing voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien. De cijfers die het Nibud aandraagt zijn een advies. Het Nibud benadrukt dat kredietverstrekking maatwerk is en dat er altijd goed naar de persoonlijke situatie van de kredietnemer moet worden gekeken.

Krediet sluit beter aan op de financiële situatie

Voor het Nibud is het belangrijk dat een consument na het afsluiten van een consumptief of hypothecair krediet voldoende ruimte overhoudt om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Om dit te bepalen heeft het Nibud voor diverse huishoudtypen op een rij gezet hoeveel geld zij uitgeven. Voor de nieuwe gedragscode Consumptief Krediet heeft het Nibud geadviseerd om beter rekening te houden met enkele uitgavenposten. Zo wordt er bijvoorbeeld beter rekening gehouden met woonlasten, gemeentelijke heffingen en persoonlijk onvermijdbare kosten, zoals autobezit.

Een norm, toch verschillen tussen kredietaanbieders

Niet alle kredietaanbieders zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Wel geldt ook voor hen dat zij op een verantwoorde wijze krediet moeten verstrekken om overkreditering te voorkomen. Aanbieders kunnen hier op een eigen wijze invulling aan geven, waardoor het dus mogelijk is dat een consument bij de ene aanbieder geen lening krijgt en bij de andere wel.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is belangrijk dat iemand die een lening afsluit, na het betalen van rente en aflossing voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Noodregelingen coronacrisis

Een overzicht van de financiële regelingen als gevolg van de coronacrisis.

lees meer › Artikel
19 januari 2021

Blog: Onzekere persoonlijke inflatie

lees meer › Blog
19 januari 2021

Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

lees meer › Persbericht
16 januari 2021

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport
18 december 2020

Nibud: Zelfstandig wonende jongeren kwetsbaar

lees meer › Nieuwsbericht
16 december 2020

Het Nibud in 2020: 2 euro, 4 procent, 4.000 deelnemers

lees meer › Blog
10 december 2020

Blog Financieel fit: Mijn zorgverzekeringspotje is gesneuveld

lees meer › Blog
10 december 2020

Podcast Praat Money Met Me maakt geldproblemen bespreekbaar

lees meer › Nieuwsbericht
04 december 2020

Tweede Nibud-onderzoeker promoveert op het gebied van geld en gedrag

lees meer › Nieuwsbericht

Lotte van Os

Lotte van Os

Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel

Medewerker

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Online workshop over beslagrecht en de beslagvrije voet.

meer info › Opleidingen