Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

Blijf alert en check je toeslagen

Persbericht | 15 september 2020

De werkloosheid groeit, het aantal mensen in de bijstand neemt toe en diverse bedrijven krimpen of sluiten. 2021 zal voor velen een financieel gezien zwaar jaar worden. Daar staat tegenover dat voor diegenen die hun baan behouden er financieel gezien weinig zal veranderen. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde.

Ook diegenen die niet direct geraakt worden door de crisis raadt het Nibud aan hun inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en goed te bekijken hoeveel ze volgend jaar kunnen uitgeven. Blijf alert, is de boodschap van het Nibud. Zeker in tijden van crisis is het belangrijk om te weten waar je financieel aan toe bent. Daarom heeft het Nibud ook dit jaar weer berekend wat de gevolgen van de miljoenennota zijn voor de portemonnee.

Prijzen stijgen harder dan lonen

Over het algemeen stijgen de meeste prijzen in 2021 en neemt het kabinet weinig maatregelen om die prijsstijgingen  te compenseren. Zo zal iedereen merken dat de premie van de zorgverzekering waarschijnlijk met gemiddeld € 5 omhoog gaat. En zullen mensen die recht hebben op zorgtoeslag zien dat de toeslag niet met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. Wel ziet het Nibud dat het kabinet de regelingen voor huishoudens met drie of meer kinderen verruimt. Zij profiteren met name van de verhoging van het kindgebonden budget.

Controleer hoogte toeslagen

Het Nibud roept iedereen met recht op toeslagen op te checken of deze nog kloppen. Iemand die het afgelopen jaar veel heeft overgewerkt, en meer heeft verdiend, kan hierdoor te veel aan toeslagen hebben gekregen en loopt het risico dat terug te moeten betalen. En iemand die werkloos is geworden, kan juist recht op (meer) toeslagen hebben gekregen. Het loont daarom op toeslagen.nl een berekening te maken. Directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart: ‘We weten uit onderzoek dat 27 procent van de huishoudens niet weten of ze recht hebben op toeslagen. Hoe hoger het inkomen, hoe vaker men in de veronderstelling is dat dat men er geen recht op heeft. Maar, één op de zes huishoudens met een laag inkomen weet óók niet of er recht is op toeslag of heeft dat nog niet uitgezocht’.

Werkloos of bijstand

De koopkracht van mensen in de bijstand of met een werkloosheidsuitkering verandert volgend jaar nauwelijks. Het Nibud ziet dat het kabinet veel doet voor ondernemers en het bedrijfsleven om werkloosheid tegen te gaan. Maar mensen die werkloos zijn geraakt of in de bijstand terecht zijn gekomen, hebben volgend jaar nauwelijks meer te besteden.  Zo ziet het Nibud dat mensen ook in 2021 er gemiddeld er 20 tot 25 procent op achteruit gaan als ze werkloos worden. Zeker voor mensen die van het minimum moeten rondkomen, zal 2021 financieel gezien weer een zwaar jaar worden. Wel is er hoop voor de huishoudens met een laag inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Het kabinet gaat woningcorporaties verplichten tot een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Hoe en wanneer dit wordt gerealiseerd, is nog onduidelijk.

Zelfstandigen betalen meer belasting

Grote veranderingen ziet het Nibud in de portemonnee van de zelfstandigen. Niet alleen vanwege de crisis.  Ook diegenen die niet getroffen worden door de coronacrisis merken dat ze in 2021 meer geld kwijt zijn aan belasting. Dat komt onder andere door de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Voorbeeldberekeningen koopkrachtontwikkeling 2021

Koopkrachtontwikkeling voor 2021
Voorbeeldhuishouden (brutobedragen)ProcentueelIn euro’s per maand (netto)
Eenouder 2 kinderen bijstand0,510
Alleenstaand AOW + € 5.0000,816
Paar AOW + € 17.500 & AOW + € 7.500-0,2-6
Alleenstaand € 25.0001,631
Alleenstaand zelfstandig € 25.000-0,4-9
Paar 3 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 25.0002,1100
Paar zonder kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 35.0001,257

In de bijlage vindt u de achtergronden bij deze voorbeeldberekeningen. Daar vindt u ook de koopkrachtberekeningen voor 100 voorbeeldhuishoudens (pdf). In hetzelfde document vindt u ook de koopkrachtberekeningen voor 17 voorbeeldhuishoudens van zzp’ers.  Deze voorbeeldhuishoudens zijn ook gebruikt in de Nibud Koopkrachtberekenaar waarmee eenvoudig is te zien hoe koopkracht verandert per huishoudtype.

Achtergronden bij de berekeningen

De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto-inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met het vorige jaar. De voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Het percentage voor 2021 is ten opzichte van het besteedbaar inkomen in 2020 van het voorbeeldhuishouden. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld.

Bij de berekeningen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 1,5 procent. Ook is rekening gehouden met een stijging van de ziektekostenpremie. Verder gaat het Nibud uit van de brutoloonstijging van 1,2 procent die het CPB verwacht voor mensen in loondienst. Bij de voorbeeldberekeningen voor zelfstandigen is ervan uit gegaan dat zij geen pensioen opbouwen en hun tarieven met 1,2 procent verhogen. Alle fiscale regelingen van 2020 en 2021 zijn gebruikt.

Bij de berekeningen is het Nibud ervan uitgegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke aftrekposten of bijtellingen. In de voorbeelden zijn alleen standaard-ziektekosten (zorgpremie en eigen risico) meegenomen.

In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos raken, scheiden, gezinsuitbreiding, enz., zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van een huishouden. Als gevolg hiervan zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.

Blijf alert. Zeker in tijden van crisis is het belangrijk om te weten waar je financieel aan toe bent.”

Anderen actueel

15 juli 2021

Nibud waarschuwt voor beleggen zonder buffer

lees meer › Persbericht

Vierde coronapeiling: De coronacrisis en ons geld

Wat is de invloed van de lockdowns op de portemonnee geweest?

lees meer › Onderzoeksrapport

Organisaties die u verder kunnen helpen

Welke instanties kunnen u helpen met vragen over uw individuele situatie?

lees meer › Artikel
29 juni 2021

Nibud: Leenstelsel vergroot verschillen tussen studenten

lees meer › Persbericht

Nibud neemt deel in Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen

Problematische schulden voorkomen door het bieden van realistische en haalbare betalingsregelingen.

lees meer › Artikel
23 juni 2021

Nibud Jaarverslag 2020

lees meer › Nieuwsbericht

Terugblik lancering geldplan Scheiden

Tijdens het webinar Scheiden zonder schulden werd het geldplan Scheiden gelanceerd.

lees meer › Artikel
22 juni 2021

Nibud: houd het hebben en gebruiken van eigen geld gratis

lees meer › Persbericht
21 juni 2021

Geldplan Scheiden geeft grip op geld na scheiding

lees meer › Nieuwsbericht

Geldplan Scheiden

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het geldplan Scheiden.

lees meer › Tool
18 juni 2021

Nibud geeft persoonlijk financieel adviesgesprek op de werkvloer

lees meer › Nieuwsbericht
14 juni 2021

Woningeigenaren vinden niet altijd hulp bij betalingsproblemen

lees meer › Nieuwsbericht