Nabestaandenpensioen

In veel (werknemers)pensioenregelingen is een nabestaandenregeling opgenomen. Bij overlijden krijgt de achterblijvende partner maandelijks een bedrag uitgekeerd. Dit wordt ook vaak partnerpensioen genoemd.

Nabestaandenpensioen is er niet alleen voor de achterblijvende partner, maar ook voor eventuele kinderen als deze nog minderjarig zijn. Het deel voor de kinderen heet dan wezenpensioen. Nabestaandenpensioen geldt vanaf het moment van overlijden. Ook als de partners allebei nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Hoeveel nabestaandenpensioen?

Hoeveel nabestaandenpensioen u krijgt, hangt van een aantal zaken af:

  • Of uw partner in loondienst is (geweest): dit wordt via de pensioenuitvoerder van (ex-)werkgevers uitgekeerd. Als de partner zelfstandige is, bouwt hij of zij geen nabestaandenpensioen op, tenzij dit geregeld is, bijvoorbeeld binnen een beroepspensioenfonds.
  • Uw burgerlijke staat: als u getrouwd of geregistreerd partner van elkaar bent, heeft u automatisch recht op nabestaandenpensioen. Als u samenwoont kunt u elkaar als partner aanmelden bij uw pensioenfonds of -verzekeraar. U moet dat zelf doen en er zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat er een samenlevingscontract moet zijn.
  • Of er een nabestaandenpensioen is geregeld in de pensioenregeling. Meestal is dit het geval. U kunt dit zien in Mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Of uw partner overlijdt vóór of na de pensioendatum. Dit kan een verschil opleveren. U kunt dit nagaan in Mijnpensioenoverzicht.nl. Het hangt er o.a. vanaf of uw partner ervoor kiest om, op het moment dat hij of zij bijna met pensioen gaat, nabestaandenpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen, of andersom. Lees hier meer over op de pagina Pensioen uitruilen.
  • Of het nabestaandenpensioen op risicobasis is of opbouwbasis. Dit kan verschillen per pensioenfonds of -verzekeraar. Meer hierover leest u bij Wijzer in geldzaken.

In onderstaand schema ziet u de verschillen bij risicobasis en opbouwbasis, in de situaties dat uw partner voor of na de pensioendatum overlijdt.

Verschillen: risicobasis of opbouwbasis

 Type Uw partner overlijdt voor pensionering Uw partner overlijdt na pensionering
Risicobasis U krijgt nabestaanden-pensioen van het pensioenfonds waar uw partner op het moment van overlijden werkte. U krijgt niet standaard nabestaandenpensioen.
Opbouwbasis U krijgt nabestaanden-pensioen van het pensioenfonds of -verzekeraar, ongeacht of uw partner er wel of niet meer werkte op het moment van overlijden. U krijgt wel nabestaanden-pensioen van het pensioenfonds of -verzekeraar van uw overleden partner.

 

  • Of de partner in het verleden gescheiden is. Een deel van het nabestaandenpensioen gaat dan naar zijn of haar ex-partner. Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Lees er meer over op de pagina Scheiden en pensioen.

Hoeveel nabestaandenpensioen kunt u verwachten?

  • Kijk met de DigiD van uw partner op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u van de huidige en voormalige pensioenuitvoerders hoeveel nabestaandenpensioen er is opgebouwd. In uw eigen pensioenoverzicht ziet u hoeveel uw partner ontvangt als u overlijdt.
  • Er zijn naast nabestaandenpensioen meer bronnen van inkomen mogelijk na het overlijden van een partner. En mogelijk veranderen ook uw uitgaven. Kijk voor meer informatie op de pagina Inkomen na overlijden partner.

Vul ook de Nibud-tool Geldwijzer Nabestaanden in om na te gaan voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt.

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Een gezamenlijke administratie

Hoe richt u dat in en welke afspraken maakt u samen? Een checklist.

lees meer › Checklist

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Samenwonen: wie betaalt wat?

Samenwonen of trouwen? Het Nibud helpt met het verdelen van de inkomsten en uitgaven.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel