Nabestaandenpensioen

Wat krijgt uw partner als u overlijdt? En is dat voldoende inkomen om mee rond te komen? Veel mensen blijken dit niet te weten. Neem dit mee in uw financiële planning.

Wat krijg ik als mijn partner overlijdt?

De inkomsten die u krijgt als uw partner overlijdt kunnen bestaan uit:

 • Eigen inkomen uit werk of uitkering.
 • Een Anw-uitkering: alleen nabestaanden die kinderen tot 18 jaar verzorgen óf minstens 45 procent arbeidsongeschikt zijn kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze uitkering is inkomensafhankelijk. De Sociale Verzekeringsbank keert deze uit. Als u kinderen onder de 18 heeft, wordt de Anw-uitkering verhoogd.
  Heeft u een huisgenoot van 21 jaar of ouder (een kostendeler), dan wordt de Anw-uitkering in stapjes verlaagd:
  vanaf 1 januari 2017: 60% van het minimumloon
  vanaf 1 januari 2018: 55% van het minimumloon
  vanaf 1 januari 2019: 50% van het minimumloon
 • Partnerpensioen dat is opgebouwd bij (ex-)werkgevers van de overleden partner: dit wordt uitgekeerd door de pensioenuitvoerder(s) van uw partner. Dit geldt altijd als u getrouwd of geregistreerd partner was, en soms ook als u samenwoonde. Vraag dit na bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.
 • Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering: dit kan een ‘losse’ overlijdensrisicoverzekering zijn, of één die verbonden is aan de hypotheek.
 • Mogelijke tegemoetkomingen: door het wegvallen van de partner heeft u misschien recht op (hogere) toeslagen, doordat het inkomen is gewijzigd.
70 %

van het ouderdomspensioen wordt vaak uitgekeerd als partnerpensioen

Partnerpensioen

In veel pensioenregelingen is een nabestaandenregeling opgenomen. Bij overlijden krijgt de achterblijvende partner maandelijks een bedrag uitgekeerd. Dit partnerpensioen ontvangt hij of zij vanaf het moment van overlijden. Ook als u allebei nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, ontvangt de achterblijvende partner dit.

Hoeveel partnerpensioen u krijgt, hangt van een aantal zaken af:

 • Of uw partner in loondienst is (geweest): dit wordt via de pensioenuitvoerder van (ex-)werkgevers uitgekeerd. Als de partner zelfstandige is, bouwt hij of zij geen partnerpensioen op, tenzij dit geregeld is binnen een beroepspensioenfonds.
 • Of er een partnerpensioen is geregeld in de pensioenregeling. Meestal is dit het geval. Dit is op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te zien.
 • Of het partnerpensioen op risicobasis is. In dat geval heeft u bij overlijden van de partner geen recht op pensioen dat opgebouwd is bij (ex-)werkgevers van de partner. U ontvangt dan alleen nabestaandenpensioen van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar waar de partner op het moment van overlijden werkt, of voor zijn pensionering heeft gewerkt.
 • Of de partner overlijdt vóór of ná de pensioendatum. Hier kan een verschil tussen zitten. Dit is te zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
 • Of de partner in het verleden gescheiden is. Een deel van het partnerpensioen gaat dan naar zijn of haar ex-partner.

Kijk met de DigiD van uw partner op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u van de huidige en voormalige pensioenuitvoerders hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd. In uw eigen pensioenoverzicht ziet u hoeveel uw partner ontvangt als u overlijdt.

Tip: Het is belangrijk om inzicht te hebben in welke inkomsten u of uw partner ontvangen als één van beiden overlijdt. Zo kunt u eventueel tijdig maatregelen treffen.

Partnerpensioen versus ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, moet u kiezen wat u met het partnerpensioen doet. U kunt kiezen tussen:

 • Een partnerpensioen en een lager ouderdomspensioen
 • Geen of minder partnerpensioen en een hoger ouderdomspensioen

Heeft u geen partner, dan kunt u gerust kiezen voor een hoger ouderdomspensioen. Als uw partner nu en in de toekomst zelf gemakkelijk rond kan komen, kunt u ook kiezen voor een hoger ouderdomspensioen.

Heeft uw partner geen of weinig pensioen opgebouwd, dan is een partnerpensioen een slimme keuze.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van het overlijden van u of uw partner. Overlijdt u of uw partner voordat de hypotheek volledig is afgelost? Dan keert de overlijdensrisicoverzekering een bedrag uit. Hiermee kan de hypotheek (gedeeltelijk) worden afgelost. Zo kan de langstlevende partner in het huis blijven wonen.

Verandering in uitgaven bij overlijden

Als een partner wegvalt, kunnen bepaalde uitgaven lager worden. Denk aan uitgaven aan voeding, kleding, verzekeringen en vrije tijd. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering bij de hypotheek afgesloten, dan worden de hypotheeklasten lager.

Andere uitgaven nemen misschien toe. Misschien huurt u bijvoorbeeld iemand in die uw huis schoonmaakt. Of u heeft vaker een oppas voor de kinderen.

Het is moeilijk om precies te voorspellen hoe uw uitgaven zullen veranderen. Maar het is wel belangrijk dat u zich realiseert dat het gebeurt.

Tip: Pensioenkijker.nl heeft de gratis brochure ‘Hoe blijft je gezin achter?’ uitgegeven.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

19 januari 2018

Mijn kleine pensioen gaat in de grote pot

lees meer ›Blog
11 december 2017

Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

lees meer ›Nieuwsbericht

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Een gezamenlijke administratie

Hoe richt u dat in en welke afspraken maakt u samen? Een checklist.

lees meer › Checklist

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Test: Inzicht in situatie na pensioen

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Samenwonen: wie betaalt wat?

Samenwonen of trouwen? Het Nibud helpt met het verdelen van de inkomsten en uitgaven.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Krijg inzicht in uw inkomen en uitgaven na uw pensionering.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Lees alles over uw pensioen en bekijk hoeveel u heeft opgebouwd en waar.

lees meer › Artikel

Aanvullend pensioen opbouwen

Lees meer over de verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen.

lees meer › Artikel

Zaken regelen bij een overlijden

Bij een sterfgeval kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken.

lees meer › Artikel