Minnelijke schuldregeling

Als u schulden heeft, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met uw schuldeisers. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening van de gemeente als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft schulden waar u zelf niet uitkomt
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U staat ingeschreven in uw gemeente
  • U heeft een inkomen
78.013

aanvragen zijn er in 2020 voor schuldhulpverlening gedaan

Bron: NVVK Jaarverslag 2020

Hoe werkt het?

Een schuldhulpverlener begeleidt u tijdens dit traject. Hij geeft u advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie in kaart. Hij kijkt naar de hoogte van uw schulden, uw maandelijkse inkomen, en uw uitgaven.

Als u recht heeft op inkomensondersteunende maatregelen zoals zorgtoeslag neemt hij dit ook mee. Hij geeft ook tips waarop u kunt besparen of hoe u voor meer inkomen kunt zorgen. Daarna kijkt de schuldhulpverlener of een schuldregeling al mogelijk is. Is dat niet het geval? Dan vindt er eerst stabilisatie-periode plaats.

Lukt het niet om tot een minnelijk akkoord te komen? Dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Dit is het wettelijke traject.

Tip: Informeer of uw schuldhulpverlener is aangesloten bij een branchevereniging. Dit verkleint de kans op malafide schuldhulpverleners. Voor schuldhulpverlening mag geen geld worden gevraagd!

Hoeveel kunt u aflossen?

De schuldhulpverlener berekent uw aflossingscapaciteit. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Hij berekent eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB). Dat is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Uw netto-inkomen minus het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ geeft de aflossingscapaciteit. Op basis van de aflossingscapaciteit probeert de schuldhulpverlener een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen.

Aflossingsperiode

De aflossingsperiode is meestal 36 maanden. Lukt het u niet om aan het einde alle schulden af te lossen? Dan kan een gedeelte worden kwijtgescholden. Zo kunt u na afloop van de aflossingsperiode schuldenvrij beginnen.

Filmpje van Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp

Meer informatie

Ik gaf veel uit aan boodschappen. Met een paar nieuwe gewoonten, kon ik enorm besparen.”

— Judith van Es uit Uden

Anderen lezen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Financiële redzaamheid

Wanneer is iemand financieel redzaam? Nibud formuleerde competenties.

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel

Incassobureau en deurwaarder

Hier leest u wat zij doen en hoe het werkt.

lees meer › Artikel

Wettelijke schuldregeling: Wsnp

Hoe de wettelijke schuldregeling werkt leest u hier.

lees meer › Artikel