Minnelijke schuldregeling

Als u schulden heeft, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met uw schuldeisers. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening van de gemeente als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft schulden waar u zelf niet uitkomt
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U staat ingeschreven in uw gemeente
  • U heeft een inkomen
86.200

aanvragen zijn er in 2018 voor schuldhulpverlening gedaan

Bron: NVVK Jaarverslag 2018

Hoe werkt het?

Een schuldhulpverlener begeleidt u tijdens dit traject. Hij geeft u advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie in kaart. Hij kijkt naar de hoogte van uw schulden, uw maandelijkse inkomen, en uw uitgaven.

Als u recht heeft op inkomensondersteunende maatregelen zoals zorgtoeslag neemt hij dit ook mee. Hij geeft ook tips waarop u kunt besparen of hoe u voor meer inkomen kunt zorgen. Daarna kijkt de schuldhulpverlener of een schuldregeling al mogelijk is. Is dat niet het geval? Dan vindt er eerst stabilisatie-periode plaats.

Lukt het niet om tot een minnelijk akkoord te komen? Dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Dit is het wettelijke traject.

Tip: Informeer of uw schuldhulpverlener is aangesloten bij een branchevereniging. Dit verkleint de kans op malafide schuldhulpverleners. Voor schuldhulpverlening mag geen geld worden gevraagd!

Hoeveel kunt u aflossen?

De schuldhulpverlener berekent uw aflossingscapaciteit. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Hij berekent eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB). Dat is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Uw netto-inkomen minus het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ geeft de aflossingscapaciteit. Op basis van de aflossingscapaciteit probeert de schuldhulpverlener een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen.

Aflossingsperiode

De aflossingsperiode is meestal 36 maanden. Lukt het u niet om aan het einde alle schulden af te lossen? Dan kan een gedeelte worden kwijtgescholden. Zo kunt u na afloop van de aflossingsperiode schuldenvrij beginnen.

Filmpje van Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp

Meer informatie

  • Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) leest u meer over het minnelijke traject.
  • Heeft u beginnende schulden, dan kunt u ze zelf proberen aan te pakken. Dat kan met behulp van de Nibud-website zelfjeschuldenregelen.nl. In zes stappen naar een oplossing.
  • Bent u zzp-er (zelfstandige zonder personeel) en heeft u financiële problemen, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel of de afdeling BBZ (Bijzonder Besluit Zelfstandigen) van uw gemeente.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik gaf veel uit aan boodschappen. Met een paar nieuwe gewoonten, kon ik enorm besparen.”

— Judith van Es uit Uden

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

19 augustus 2019

Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder mensen met schulden

lees meer ›Nieuwsbericht

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Financiële redzaamheid

Wanneer is iemand financieel redzaam? Nibud formuleerde competenties.

lees meer › Artikel

Begroten en budgetteren

Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën.

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Bijzondere bijstand

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel