18-min, studeren en geld

Als uw kind al gaat studeren vóórdat het 18 jaar is geworden, is er een aantal financiële gevolgen waar u rekening mee moet houden. Wat speelt er in uw situatie, en hoe kunt u zich goed voorbereiden?

Als uw kind studiefinanciering kan krijgen, vervalt uw recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Dat geldt als uw kind naar hbo of universiteit gaat. Het maakt daarbij niet uit of de studiefinanciering ook echt wordt aangevraagd!

  • Belangrijk: ga hier dus tijdig mee aan de slag. Zo voorkomt u ook dat er een financieel gat ontstaat als de ene regeling is gestopt en de volgende nog niet is aangevraagd of gestart.

Studiefinanciering

Een nieuw studiejaar start officieel op 1 augustus. De uitbetaling van de studiefinanciering sluit aan op de uitbetaling van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, als u het op tijd aanvraagt. Studiefinanciering wordt aan het einde van de maand uitbetaald.

Checklist situaties

Minderjarigen krijgen vanaf het studiejaar 2018-2019 direct als de studie begint recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Belangrijk: doordat uw kind studiefinanciering kán krijgen, vervalt voor u de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Het maakt daarbij niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd! Aanvragen doet u bij DUO.

De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Er wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van de aanvullende beurs. Er is een rekenhulp voor de hoogte van de aanvullende beurs.

Ouderbijdrage

Veel ouders streven ernaar om hun kind financieel bij te staan tijdens de studie, om het kind met een zo laag mogelijke schuld af te laten studeren. Het Nibud adviseert u om samen met uw kind een studiebegroting te maken. Zo wordt inzichtelijk welk bedrag uw kind maandelijks nodig heeft. Op basis hiervan, en op basis van uw eigen begroting, kunt u bepalen of u een bedrag bij kunt leggen. Is bijspringen niet mogelijk, dan kunt u samen met uw kind bekijken hoeveel er geleend of bijverdiend zou moeten worden.

Gaat uw minderjarige kind een voltijdse mbo-opleiding (BOL) volgen? Dan kan het nog geen studiefinanciering aanvragen. Wel kan uw kind een studentenreisproduct aanvragen. Uw kind kan daarmee gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Doet uw kind mbo niveau 1 of 2, dan is het studentenreisproduct automatisch een gift. Bij niveau 3 of 4 is het studentenreisproduct een lening (€ 91,62 per maand in 2018). Als er binnen tien jaar een diploma wordt behaald voor minstens niveau 3 wordt het reisproduct een gift.

Lesgeld en schoolkosten

Zolang uw kind nog geen 18 is, hoeft u geen lesgeld te betalen. Maar, afhankelijk van de studie, kunnen er nog wel schoolkosten zijn voor leermiddelen. Die kunnen oplopen tot 1000 euro per jaar. Lees meer over de kosten van studeren aan het mbo.

Voor een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg) gelden niet de mogelijkheden voor studiefinanciering of studentenreisproduct. In principe behoudt u het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget totdat uw kind 18 wordt.

Let op: doordat uw kind werkt naast zijn of haar studie, heeft het een inkomen. Deze bijverdienste kan wel invloed hebben op de hoogte van uw kinderbijslag. Hoeveel uw kind mag bijverdienen zonder dat de kinderbijslag gestopt wordt, vindt u op de site van de SVB. Hou er rekening mee dat het bedrag per kwartaal soms hoger kan uitvallen door overwerk of een belastingteruggave.

Meer weten?

In onze webwinkel vindt u een paar handige boekjes met informatie voor alle geldzaken in deze levensfase:

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Als we beter op de hoogte waren geweest van de veranderingen toen onze 17-jarige ging studeren, hadden we het financiële gat beter op kunnen vangen!”

— Dees van Weegen, Eindhoven

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen doen

Meerderjarig? Zelf je administratie bewaren!

Een opgeruimde administratie geeft je als jongere overzicht in geldzaken.

lees meer › Artikel

Student? Maak een begroting!

Ben je student? Gebruik het Nibud-begrotingsformulier en hou overzicht over je geldzaken.

lees meer › Tool

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Studiekosten: bijdragen als ouder

Uw studerende kind financieel steunen

lees meer › Artikel

Uw inkomen als uw kind 18 wordt

Als uw kind 18 wordt, heeft dat ook gevolgen voor úw inkomen. Een checklist.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Een slimme start voor wie meerderjarig wordt!

bestel › Product

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Lenen en schulden bij DUO

Studiefinanciering: hoe zit het nu precies?

lees meer › Artikel

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel

Wat kost studeren?

Huur, studieboeken en levensonderhoud zijn niet de enige uitgavenposten.

lees meer › Artikel
12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer ›Blog
19 maart 2018

Studerende kinderen… wie gaat dat betalen?

lees meer ›Blog