18-min, studeren en geld

Gaan studeren betekent een nieuwe financiële situatie. Als uw kind nog geen 18 is, maar wel al studeert, dan is het goed om u extra te verdiepen in de regelingen.

Sinds 1 januari 2020 ontvangt u als ouder van een 16- of 17-jarige thuiswonende studerende dochter of zoon, toch kinderbijslag. Eerder was dat niet zo. Is uw inkomen laag, dan heeft u ook nog recht op kindgebonden budget.

Studiefinanciering

Een nieuw studiejaar start officieel op 1 augustus. De uitbetaling van de studiefinanciering sluit aan op de uitbetaling van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, als u het op tijd aanvraagt. Studiefinanciering wordt aan het einde van de maand uitbetaald.

Checklist situaties

Minderjarigen krijgen sinds het studiejaar 2018-2019 direct als de studie begint recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Belangrijk: Ouders van 16- en 17 -jarige studenten die thuiswonen ontvangen sinds 2020 toch kinderbijslag. Is uw inkomen laag, dan heeft u ook nog recht op kindgebonden budget. Studiefinanciering aanvragen doet u bij DUO.

De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Er wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van de aanvullende beurs. Er is een rekenhulp voor de hoogte van de aanvullende beurs.

Ouderbijdrage

Veel ouders streven ernaar om hun kind financieel bij te staan tijdens de studie, om het kind met een zo laag mogelijke schuld af te laten studeren. Het Nibud adviseert u om samen met uw kind een studiebegroting te maken. Zo wordt inzichtelijk welk bedrag uw kind maandelijks nodig heeft. Op basis hiervan, en op basis van uw eigen begroting, kunt u bepalen of u een bedrag bij kunt leggen. Is bijspringen niet mogelijk, dan kunt u samen met uw kind bekijken hoeveel er geleend of bijverdiend zou moeten worden.

Gaat uw minderjarige kind een voltijdse mbo-opleiding (BOL) volgen? Dan kan het nog geen studiefinanciering aanvragen. Wel kan uw kind een studentenreisproduct aanvragen. Uw kind kan daarmee gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Doet uw kind mbo niveau 1 of 2, dan is het studentenreisproduct automatisch een gift. Bij niveau 3 of 4 is het studentenreisproduct een lening (€ 99,58 per maand in 2021). Als de student binnen tien jaar een diploma behaalt voor minstens niveau 3, dan wordt het reisproduct een gift. U heeft ook recht op kinderbijslag, en als uw inkomen laag is ook op kindgebonden budget.

Lesgeld en schoolkosten

Zolang uw kind nog geen 18 is, hoeft u geen lesgeld te betalen. Maar, afhankelijk van de studie, kunnen er nog wel schoolkosten zijn voor leermiddelen. Die kunnen oplopen tot 1000 euro per jaar. Lees meer over de kosten van studeren aan het mbo.

Voor een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg) gelden niet de mogelijkheden voor studiefinanciering of studentenreisproduct. In principe behoudt u het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget totdat uw kind 18 wordt.

Let op: doordat uw kind werkt naast zijn of haar studie, heeft het een inkomen. Sinds 2020 mogen kinderen van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Meer weten?

In onze webwinkel vindt u een handig boekje met informatie voor alle geldzaken in deze levensfase:

Als we beter op de hoogte waren geweest van de veranderingen toen onze 17-jarige ging studeren, hadden we het financiële gat beter op kunnen vangen!”

— Dees van Weegen, Eindhoven

Anderen doen

Afgestudeerd, en nu?

Wat komt er op financieel gebied allemaal kijken bij afstuderen?

lees meer › Artikel

Meerderjarig en je geldzaken goed regelen

Tips voor je geldzaken als je 18 wordt, en daarna. Wat moet je, wat mag je en hoe hou je grip?

lees meer › Artikel

Meerderjarig? Zelf je administratie bewaren!

Hoe hou je je financiële administratie opgeruimd en overzichtelijk? Het Nibud geeft tips.

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Studiekosten: bijdragen als ouder

Uw studerende kind financieel steunen.

lees meer › Artikel

Uw inkomen als uw kind 18 wordt

Als uw kind 18 wordt, heeft dat ook gevolgen voor úw inkomen. Een checklist.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Een slimme start voor wie meerderjarig wordt!

bestel › Product

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Lenen bij DUO

Studiefinanciering: wie hebben er recht op en hoeveel heb ik nodig?

lees meer › Artikel

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel

Wat kost studeren?

Huur, studieboeken en levensonderhoud zijn niet de enige uitgavenposten.

lees meer › Artikel
12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer › Blog