18-min en studeren? Regel geldzaken op tijd

Nieuwsbericht | 7 juli 2017

Als een kind nog geen 18 is als het gaat studeren, verandert er op financieel gebied vaak meer dan ouders weten. Zo vervalt meestal het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Komt daar dan iets voor terug en zo ja, wat? En hoe regel je dat?

Op tijd voorbereidingen treffen kan financiële verrassingen voorkomen. Het Nibud heeft een checklist gemaakt om ouders te informeren.

Meer minderjarige studenten

Jongeren beginnen vaker aan een vervolgopleiding voordat ze 18 zijn geworden. In 2016 schreven 23.600 minderjarigen zich in voor een studie aan het hbo en de universiteit. In 2012 waren dat er nog ruim 4000 minder. Op het moment dat een 17-jarig (of jonger) kind zich inschrijft voor een vervolgopleiding aan een mbo, hbo of universiteit, merken ouders dat ook in hun portemonnee.

Het Nibud krijgt veel vragen van ouders die onverwacht hiaten in hun inkomen moeten zien te overbruggen. Een voorbeeld: “Ik wist niet dat, als mijn dochter van 17 met de hbo-opleiding start, ik geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer krijg. Ik ben alleenstaand ouder en dat scheelt me heel veel geld. Hoe ga ik dit gat opvullen? Waar kan ik terecht voor bijdragen?”

Hbo en wo

Een veelvoorkomend probleem was het financiële gat dat kon ontstaan tussen het vervallen van de kinderbijslag en het ingaan van studiefinanciering. Voor hbo- en wo-studenten is dit probleem inmiddels opgelost. Met ingang van 1 september 2017 hebben zij – dus ook de minderjarigen – recht op studiefinanciering zodra zij met hun studie beginnen. Daarbij blijft het wel van belang om niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

Mbo

Gaat een kind naar het mbo, dan gelden er weer andere regels: mbo’ers hebben pas recht op studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal nádat ze 18 jaar zijn geworden. Dus wordt een mbo-student op 2 oktober 18 dan krijgt hij pas in januari studiefinanciering. De ouders ontvangen tot zijn achttiende verjaardag nog wel kinderbijslag en (afhankelijk van uw inkomen) kindgebonden budget. De maanden tussen 2 oktober en 1 januari moeten ouders dan zien te overbruggen. Wel kunnen minderjarige studenten al gebruik maken van de gratis ov-chipkaart en betaalt u voor hen geen lesgeld. Maar ook hier geldt: wie drie maanden van tevoren de regelingen aanvraagt, voorkomt een financieel gat.

Checklist 18-min, studeren en geld

Het Nibud heeft een checklist gemaakt om ouders te informeren. Per studieniveau kunnen zij nagaan waar ze rekening mee moeten houden als hun minderjarige kind gaat studeren.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Meerderjarig? Zelf je administratie bewaren!

Een opgeruimde administratie geeft je als jongere overzicht in geldzaken.

lees meer › Artikel

Student? Maak een begroting!

Ben je student? Gebruik het Nibud-begrotingsformulier en hou overzicht over je geldzaken.

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Studiekosten: bijdragen als ouder

Uw studerende kind financieel steunen

lees meer › Artikel

18-min, studeren en geld

Gaat uw kind studeren maar is het nog geen 18 jaar? Dan is er een aantal financiële zaken dat u moet weten.

lees meer › Checklist

Uw inkomen als uw kind 18 wordt

Als uw kind 18 wordt, heeft dat ook gevolgen voor úw inkomen. Een checklist.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Een slimme start voor wie meerderjarig wordt!

bestel › Product

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Lenen en schulden bij DUO

Studiefinanciering: hoe zit het nu precies?

lees meer › Artikel

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel

Wat kost studeren?

Huur, studieboeken en levensonderhoud zijn niet de enige uitgavenposten.

lees meer › Artikel
12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer ›Blog