Maximale rentes kredieten tijdelijk verlaagd

Nieuwsbericht | 19 mei 2020

Minister Hoekstra van Financiën verlaagt binnenkort het maximale rentepercentage op kopen op afbetaling of roodstaan. De minister vroeg het Nibud hem daarover te adviseren.

Update: 'Een stap in de goede richting'

10 augustus 2020

De verlaagde maximale rente op krediet is vanaf vandaag, maandag 10 augustus 2020, van kracht. De tijdelijke verlaging geldt tot maart 2021. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart noemde het maandagmiddag op Radio 1 een stap in de goede richting. ‘Maar om echt schulden te voorkomen, zal er meer moeten gebeuren.’

Vliegenthart noemde twee belangrijke stappen: ‘Het eerste is dat je het product dat je aanschaft, ook binnen een redelijke termijn terugbetaalt.’ Als iemand iets koopt wat hij een jaar gebruikt, terwijl het aflossen drie jaar kost, dan kan dat erg demotiverend werken. ‘En twee, ook belangrijk, een check op het inkomen van mensen: kunt u het ook daadwerkelijk aflossen?’ Dat gebeurt nu nog te weinig, aldus de Nibud-directeur. Hij benadrukt daarbij dat dat de verantwoordelijkheid is van de consument zelf, maar dat die taak ook wat meer en nadrukkelijker bij de kredietverstrekker mag worden neergelegd.

De maximale rente op krediet daalt van 14 naar 10 procent. Het gaat voorlopig om een tijdelijke verlaging. Wie tussen de vermoedelijke ingangsdatum van 1 augustus en het einde van het jaar zo’n krediet ontvangt, heeft profijt van de lagere rente. In een brief aan de Tweede Kamer legt Hoekstra uit dat hij gaat onderzoeken of hij de verlaging later definitief kan doorvoeren.

Notitie

De minister baseert de verlaging mede op een notitie van het Nibud, dat op zijn verzoek de voors en tegens van een verlaging van de maximale rente beschreef. Hierin geeft het Nibud aan dat kwetsbare consumenten beter beschermd moeten worden tegen hoge kosten van krediet. Een verlaging van de maximale rente is daarvoor een goede en eenvoudige mogelijkheid.

Tegelijkertijd moet de rente op roodstaan en kopen op afbetaling niet té laag worden. ‘Bij een zeer lage rente kan het financieel aantrekkelijk lijken veel te lenen, en kan gewenning aan krediet optreden,’ schrijft het Nibud.

Evenwicht

Voor mensen die geen buffer hebben en bijvoorbeeld opeens een nieuwe koelkast moeten aanschaffen, is consumptief krediet een uitkomst. ‘Soms hebben mensen gewoon geen keus, staan ze met de rug tegen de muur. En dan maakt het wel uit of je 10 of 14 procent moet betalen,’ aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Vliegenthart onderschrijft dat 10 procent nog steeds aanzienlijk is, maar benadrukt dat de financier bij dergelijke kortlopende kredieten zijn kosten minder kan spreiden dan bijvoorbeeld bij een langlopende hypotheek: ‘Je moet het ook kunnen betalen als financier. Met de verlaging komt er een goed evenwicht tussen de belangen van de consument, die niet te veel moet betalen, en de belangen van diegenen die het geld ook daadwerkelijk uitlenen.’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Met de verlaging komt er een goed evenwicht tussen de belangen van de consument, die niet te veel moet betalen, en de belangen van diegenen die het geld ook daadwerkelijk uitlenen.”

— Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 februari 2021

Beleggen? Wees kritisch

lees meer › Nieuwsbericht
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog
12 februari 2021

Renteverlaging kredieten verlengd

lees meer › Nieuwsbericht
10 februari 2021

Ankereffect vraagt actieve rol van financieel adviseur

lees meer › Nieuwsbericht

Aanvulling op de privacyverklaring

lees meer › Artikel
04 februari 2021

Nibud te gast bij Europese denktank CEPS

lees meer › Nieuwsbericht

Noodregelingen coronacrisis

Een overzicht van de financiële regelingen als gevolg van de coronacrisis.

lees meer › Artikel
19 januari 2021

Blog: Onzekere persoonlijke inflatie

lees meer › Blog
19 januari 2021

Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

lees meer › Persbericht
16 januari 2021

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport
18 december 2020

Nibud: Zelfstandig wonende jongeren kwetsbaar

lees meer › Nieuwsbericht