Loonbeslag

Als het u niet lukt om uw rekeningen te betalen, kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) uw inkomen. De deurwaarder kan dit alleen doen met toestemming van de rechter. Wat gebeurt er als er loonbeslag wordt gelegd? En wat kunt u zelf doen?

Informeer uw werkgever

Als de deurwaarder beslag legt op uw loon, wordt dit bekend bij uw werkgever. Het is daarom verstandig om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Misschien kan uw werkgever u helpen bij het zoeken naar oplossingen, waardoor beslag misschien kan worden voorkomen. Als er al loonbeslag is gelegd, is de werkgever wettelijk verplicht om hieraan mee te werken.

Tip: Het Nibud heeft speciale coaches opgeleid om werknemers met financiële problemen te helpen. Mogelijk is dit ook iets voor u. Vraag hiernaar bij uw werkgever.

Tip: Wil je weten welke deurwaarder beslag heeft gelegd? Check schuldenwijzer.nl.

Wat blijft er voor u over na loonbeslag?

De deurwaarder kan geen beslag leggen op uw volledige inkomen. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van uw inkomen dat u mag houden voor uw vaste lasten en voor levensonderhoud.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. Wat het bedrag is hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm voor uw situatie. Dit is inclusief vakantiegeld.

De beslagvrije voet kan worden verhoogd. De beslaglegger moet bijvoorbeeld rekening houden met hoge woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. Ook kan de beslaglegger in sommige gevallen beslag leggen op het inkomen van uw partner.

Op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder in principe  geen beslag leggen, op een enkele uitzondering na. Op zelfjeschuldenregelen.nl vindt u hierover meer informatie.

Check altijd of de beslagvrije voet goed berekend is

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet eenvoudig. Met de tool uwbeslagvrijevoet.nl krijgt u inzicht in hoe het wordt berekend. Zie ook het filmpje op de site waarin wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.

Klopt de beslagvrije voet niet? Vraag dan de deurwaarder om het beslag aan te passen. U moet wel kunnen onderbouwen waarom u denkt dat het niet klopt. Stuur een berekening mee en bewijzen om uw verhaal te onderbouwen.

Zo voorkomt u loonbeslag

Probeer indien mogelijk loonbeslag te voorkomen. Dit voorkomt verhoging van uw schuld door de extra kosten die de deurwaarder moet maken:

  • Neem altijd en op tijd contact op met de schuldeiser of deurwaarder.
  • Maak een betalingsregeling en kom deze na. De website zelfjeschuldenregelen.nl helpt u bij het aflossen van uw schulden.
  • Vraag hulp als het u zelf niet lukt.

Andere vormen van beslag

Naast loonbeslag kan er ook beslag worden gelegd op uw bezittingen of bankrekening. Dit wordt boedel- en bankbeslag genoemd. Als er beslag wordt gelegd op uw bankrekening gaat het om het saldo op één bepaald moment. Meer informatie hierover vindt u op zelfjeschuldenregelen.nl en het Juridisch Loket.

Toen ik uit huis ging, gaf ik nog net zoveel uit aan vakanties en kleding als daarvoor. Het kwam zover dat er beslag op mijn loon werd gelegd... ”

— Danny Wijsters uit Meppel

Anderen lezen

Financiële administratie bewaren

Zorg voor een goed overzicht van wat u waar bewaart. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

E-mailcoaching Bewaar

Acht weken lang tips en informatie via e-mail. Doe mee!

lees meer › Tool

Bewaarwijzer

Uw persoonlijke overzicht van al uw belangrijke documenten.

lees meer › Tool

Wekelijks saldo en uitgaven checken

Zo houdt u grip op uw geld en u kunt ingrijpen als dat nodig is. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Financiële redzaamheid

Wanneer is iemand financieel redzaam? Nibud formuleerde competenties.

lees meer › Artikel

Zaken regelen bij een overlijden

Bij een sterfgeval kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken.

lees meer › Artikel

Geldzaken: bespreek het samen

Afspraken over geldzaken kunnen irritaties of problemen voorkomen.

lees meer › Artikel

Incassobureau en deurwaarder

Hier leest u wat zij doen en hoe het werkt.

lees meer › Artikel

Wettelijke schuldregeling: Wsnp

Hoe de wettelijke schuldregeling werkt leest u hier.

lees meer › Artikel