Lokale lasten van gemeente en waterschap

De gemeente en het waterschap sturen rekeningen voor een aantal belastingen en heffingen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing. Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Ieder jaar betaalt u als eigenaar OZB over alle onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente taxeert eens per jaar de WOZ-waarde van de woning. Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dit percentage. Huurders betalen geen OZB.

3,1 %

is de gemiddelde stijging van de OZB in 2021

Bron: Vereniging Eigen Huis, december 2020

Reinigingsheffing en rioolheffing

De reinigingsheffing betaalt u aan de gemeente. Zo kan de gemeente de kosten van afvalverwerking betalen. De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffingen is meestal afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Alleenstaanden betalen vaak minder.

Heffingen van het waterschap

U betaalt heffingen aan het waterschap voor de kosten van waterzuivering en waterkering (door bijvoorbeeld dijken). De waterzuiveringsheffing betaalt iedereen. De hoogte van de waterzuiveringsheffing is afhankelijk van het aantal personen in uw huishouden.

De watersysteemheffing is bedoeld voor de waterkering. Elk huishouden betaalt hier een vast bedrag voor. Eigenaren van een koopwoning betalen een extra bedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Tarieven en betalen

Tarieven voor heffingen kunnen voor iedere gemeente en waterschap anders zijn. Neem contact op met uw gemeente of waterschap als u meer wilt weten over de bedragen. In de meeste gemeenten is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Kwijtschelding voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsheffingen. Informeer bij uw gemeente of u hier recht op heeft.

Ik wist niet dat de hoogte van de lokale lasten verschillen per gemeente. Maar toen wij gingen verhuizen werden onze heffingen ineens veel lager. ”

— Marijn de Graaf, Dordrecht

Anderen lezen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Naar een energiezuiniger huis

Welke investeringen in uw woning zijn slim en hoe vindt u er budget voor?

lees meer › Artikel

8 tips om energie te besparen in de zomer

Bij het besparen van energie denken we vooral aan de winter. Maar ook in de zomer kunt u energie besparen.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Thema: lagere lasten

Woonlasten zijn niet snel of makkelijk te verlagen. Wat kunt u wél doen om hierop te besparen?

lees meer › Thema

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Kostgeld

Voor thuiswonende werkende kinderen is bijdragen in de woonlasten redelijk. Wat is een richtlijn voor het bedrag?

lees meer › Artikel