Besteedbaar inkomen meer omhoog dan blijkt uit loonstrookje

Persbericht | 19 januari 2016

Het Nibud ziet voor het eerst sinds jaren dat veel huishoudens per maand meer overhouden dan het loonstrookje doet vermoeden. Dit komt door de stijging van de zorgtoeslag, een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de verhoging van het kindgebonden budget en de kinderbijslag.

De koopkracht voor gepensioneerden met wat meer aanvullend pensioen ziet er minder positief uit. Zij gaan er tot 35 euro per maand op achteruit. Mensen in de bijstand moeten het doen met een kleine koopkrachtstijging: zij hebben per maand maximaal 17 euro meer te besteden.

Loonstrookje geeft geen compleet beeld

De eerste loonstrookjes van dit jaar geven niet hetzelfde beeld als de koopkrachtplaatjes. De meeste huishoudens gaan er namelijk veel meer op vooruit dan het loonstrookje laat zien. Zo hebben het verhoogde kindgebonden budget en de verhoogde inkomensafhankelijke combinatiekorting een hoger besteedbaar inkomen als gevolg, wat niet te zien is op het loonstrookje.

Gepensioneerden komen er slecht vanaf in 2016

Het Nibud ziet dat gepensioneerden er dit jaar niet of nauwelijks op vooruitgaan. De oorzaak hiervan is dat veel pensioenen niet geïndexeerd worden. Zo heeft een huishouden met AOW en 20.000 euro pensioen per maand 4 euro minder te besteden dan vorig jaar (zie voorbeeldberekening). Bij een hoger aanvullend pensioen kan de koopkrachtdaling oplopen tot 35 euro per maand.

35

per maand kunnen gepensioneerden met aanvullend pensioen inleveren

Klein plusje voor bijstandsgerechtigden

Door onder andere de stijging van de zorgtoeslag zullen mensen in de bijstand er in 2016 toch iets op vooruit gaan. Waar hun koopkracht in de berekeningen vorig jaar nog gelijk leek te blijven aan 2015, ziet het Nibud nu dat bijstandsgerechtigden er per maand 6 tot 17 euro op vooruit zullen gaan. Ondanks deze lichte koopkrachtstijging hebben deze huishoudens het nog steeds ontzettend krap en zullen ze ieder dubbeltje om moeten draaien om rond te komen.

Werkende ouders in 2016 tot wel 181 euro per maand meer te besteden

Een groep die er fors op vooruit gaat, zijn de werkende ouders. Het Nibud ziet bij deze huishoudens een koopkrachtstijging tussen de 60 en 181 euro per maand. Zo houden paren met 3 kinderen en een bruto jaarinkomen van 35.000 en 20.000 euro dit jaar 181 euro per maand meer over dan in 2015. Dit komt vooral door de hogere combinatiekorting en het verhoogde kindgebonden budget.

De alleenverdienende ouders met een inkomen rond 50.000 euro bruto per jaar gaan er niet op vooruit. Dit komt vooral doordat de algemene heffingskorting voor deze inkomens daalt en zij geen profijt hebben van de verlenging van de 3e belastingschijf.

Koopkrachtstijging strategisch inzetten

Het Nibud is blij dat de koopkracht voor zoveel huishoudens stijgt. Het instituut adviseert de huishoudens die er dit jaar op vooruit gaan, dit extra geld per maand strategisch in te zetten. Het zou bij een gebrek aan spaargeld direct iedere maand gespaard kunnen worden, maar het kan ook ingezet worden om schulden af te lossen. Het maken van een overzicht is volgens het instituut in ieder geval raadzaam. Dit kan met het Persoonlijk Budgetadvies of met het Nibud-boek ‘Inkomsten en uitgaven in balans’.

Voorbeeldberekeningen koopkrachtontwikkeling 2016

In euro’s per maand (netto)Procentueel
1. Alleenstaande in bijstand+ € 6+ 0,5 %
2. Alleenstaande ouder, 1 kind tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 20.000)+ € 95 + 4,3 %
3. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 35.000)+ € 66 + 2,5%
4. Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 30.000 en € 15.000)+ € 133 + 3,9%
5. Paar (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 50.000 en € 35.000).+ € 75+ 1,5%
6. Paar 65+ (bruto jaarinkomens 2 x AOW + € 0 pensioen)+ € 15 + 0,8 %
7. Paar 65+ (bruto jaarinkomens 2 x AOW + € 20.000 pensioen)-/- € 4 -/- 0,2 %

Koopkrachtontwikkeling

De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met vorig jaar.

Achtergronden bij de berekeningen

De voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. Bij de bedragen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 1,1% en bruto loonstijging van 1,6%. Alle fiscale regelingen van 2015 en 2016 zijn gebruikt. We zijn er vanuit gegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekeningen gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke aftrekposten of bijtellingen. In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, gezinsuitbreiding e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens. Als gevolg van het bovenstaande zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht
16 oktober 2018

Samenwonen? Praat met elkaar over geld!

lees meer ›Blog

Nibud-agenda 2019

Nibud-agenda 2019

De agenda is een tijdplanner en kasboek tegelijk.

bestel › Product
09 oktober 2018

Arjan Vliegenthart nieuwe directeur Nibud

lees meer ›Persbericht
05 oktober 2018

Blog: Bewust op budget – Financieel bewust?

lees meer ›Blog

Blogserie: Bewust op budget

De online redacteur van het Nibud gaat bewust op budget en deelt haar ervaringen in maandelijkse blogs.

lees meer › Artikel
04 oktober 2018

Nieuwe tool helpt eerste stap voor pensioen bepalen

lees meer ›Nieuwsbericht

Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst (2018)

Welke groepen hebben nu extra aandacht nodig om straks goed rond te kunnen komen?

lees meer › Onderzoeksrapport
04 oktober 2018

Nibud: Automatische pensioenopbouw voor alle werkenden

lees meer ›Persbericht

Pensioenstarter

Bepaal wat in uw situatie de eerste stap is om uw pensioen goed te regelen.

lees meer › Tool
01 oktober 2018

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld

lees meer ›Blog

Start met geld opzij zetten

Verschillende manieren om geld opzij te zetten: sparen, beleggen en meer.

lees meer › Artikel