Koopkrachtberekenaar 2021

Wat gebeurt er het komend jaar met de koopkracht? Check hieronder welke verandering per huishoudtype verwacht wordt.

Meer over uw koopkracht

Over de tool

De gegevens in de rekentool zijn gebaseerd op de koopkrachtberekeningen van het Nibud in september 2020. Het Nibud heeft in de berekenaar de situatie van 100 veel voorkomende huishoudens verwerkt, plus een aantal voorbeeldberekeningen voor zzp’ers. Staat uw huishouden er niet bij? Kies dan die situatie die het dichtst in de buurt komt. Het resultaatbedrag is netto in euro’s per maand. Door afrondingen kunnen de totalen van inkomen en uitgaven afwijken van de som van de verschillende posten.

Achtergronden bij de berekeningen

De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto besteedbaar inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met het vorige jaar. De voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Het percentage voor 2021 is ten opzichte van het besteedbaar inkomen in 2020 van het voorbeeldhuishouden. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld.

Bij de berekeningen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 1,5 procent. Ook is rekening gehouden met een stijging van de ziektekostenpremie. Verder gaat het Nibud uit van de brutoloonstijging van 1,2 procent die het CPB verwacht voor mensen in loondienst. Bij de voorbeeldberekeningen voor zelfstandigen is er vanuit gegaan dat zij geen pensioen opbouwen en hun inkomen met 1,2 procent verhogen. Alle voor deze voorbeelden relevante fiscale regelingen van 2020 en 2021 zijn gebruikt.

NB: Verwacht u in 2021 géén loonsverhoging? In een speciale pdf kunt u de koopkrachtverandering per huishoudtype voor dat scenario nakijken.

Ook is het Nibud bij de berekeningen ervan uitgegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden.

In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos raken, scheiden, gezinsuitbreiding, enz., zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van een huishouden. Als gevolg hiervan zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder