Koopkrachtberekenaar 2019

Wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Met onze berekenaar maakt u eenvoudig een globaal overzicht voor uw huishoudtype.

Stijgende energie- en zorgkosten, dalende inkomstenbelasting. Wat levert dat op onder de streep?

Start de berekening

Selecteer hieronder de gegevens die het meest op u van toepassing zijn, en klik dan op de knop ‘Berekenen’.

Meer over uw koopkracht in 2019

Over de tool

De gegevens in de rekentool zijn gebaseerd op de koopkrachtberekeningen van het Nibud in januari 2019. Het Nibud heeft in de berekenaar de situatie van 100 veel voorkomende huishoudens verwerkt. Staat uw huishouden er niet bij? Kies dan die situatie die het dichtst in de buurt komt. Het resultaatbedrag is netto in euro’s per maand. Door afrondingen kunnen de totalen van inkomen en uitgaven afwijken van de som van de verschillende posten.

Achtergronden bij de berekeningen

De financiële situatie van de voorbeeldhuishoudens is omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Het percentage voor 2019 is ten opzichte van het netto besteedbaar inkomen in 2018 van het voorbeeldhuishouden. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. Bij de bedragen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 2,4 procent. In dit percentage is de btw-verhoging meegenomen, net als de energielasten. Ook de stijging van de ziektekostenpremie is verwerkt in de koopkrachtplaatjes. Verder gaat het Nibud uit van een bruto loonstijging van 2,8 procent. Alle fiscale regelingen van 2018 en 2019 zijn gebruikt. We zijn ervan uitgegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning waar recht op is, worden aangevraagd en uitgekeerd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie.

De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke aftrekposten of bijtellingen. In de voorbeelden zijn alleen kosten voor standaard-ziektekosten (zorgpremie en eigen risico) meegenomen. In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos worden, gezinsuitbreiding e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens. Als gevolg van het bovenstaande zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder