Koopkrachtberekenaar 2019

Wat gebeurt er komend jaar met uw koopkracht? Met onze Koopkrachtberekenaar gaat u dat snel en eenvoudig na voor uw huishouden.

Start de berekening

Selecteer hieronder de gegevens die het meest op u van toepassing zijn, en klik dan op de knop ‘Berekenen’.

Over de tool

De gegevens in de rekentool zijn gebaseerd op de koopkrachtberekeningen van het Nibud in september 2019, op basis van de Miljoenennota zoals het kabinet die op Prinsjesdag heeft gepubliceerd. Het Nibud heeft in de berekenaar de situatie van 100 veel voorkomende huishoudens verwerkt. Staat uw huishouden er niet bij? Kies dan die situatie die het dichtst in de buurt komt. Het resultaatbedrag is netto in euro’s per maand.

Meer over uw koopkracht in 2019

Toelichting bij de berekeningen

De voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Het percentage is ten opzichte van het besteedbaar inkomen in 2017 van het voorbeeldhuishouden. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. Bij de bedragen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 2,4 % en bruto loonstijging van 3 %. Alle fiscale regelingen van 2018 en 2019 zijn gebruikt. We zijn er vanuit gegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie.

De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden zoals reiskostenvergoeding en kinderopvang. In de voorbeelden zijn alleen standaard ziektekosten meegenomen. Afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling is een huurwoning of eigen woning geselecteerd met bijpassende huur of hypotheek. De leeftijden van de kinderen hangen samen met het inkomen.

In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos worden, gezinsuitbreiding, verhuizing e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens. Als gevolg hiervan zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder