Koopkrachtverandering

Op dit moment is de online berekenaar niet beschikbaar. We werken eraan om de tool te verbeteren en in 2022 een vernieuwde versie te kunnen aanbieden.

Wilt u bekijken welke koopkrachtverandering voor een vergelijkbaar huishouden wordt verwacht? Maak dan gebruik van onze pdf met voorbeeldhuishoudens.

Download de koopkrachtberekeningen voor 117 voorbeeldhuishoudens

Het Nibud heeft voor 117 huishoudtypen berekend hoe hun koopkracht zich ontwikkelt tussen 2021 en 2022. De berekende huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Een huishouden zal zich daarom nooit helemaal herkennen in de fictieve voorbeelden.

Meer over de koopkracht

Over de tool

De gegevens in de rekentool zijn gebaseerd op de koopkrachtberekeningen van het Nibud in januari 2021. Het Nibud heeft in de berekenaar de situatie van 100 veel voorkomende huishoudens verwerkt. Staat uw huishouden er niet bij? Kies dan die situatie die het dichtst in de buurt komt. Het resultaatbedrag is netto in euro’s per maand. Door afrondingen kunnen de totalen van inkomen en uitgaven afwijken van de som van de verschillende posten.

Achtergronden bij de berekeningen

Het Nibud heeft voor 100 voorbeeldhuishoudens berekend hoe hun koopkracht zich ontwikkelt tussen 2020 en 2021. In de pdf staan de verschillen in koopkracht voor 2021 ten opzichte van 2020 volgens de laatste verwachtingen. Koopkracht is het verschil tussen inkomen en uitgaven. Een positief koopkrachteffect wil zeggen dat de inkomsten komend jaar harder zullen stijgen dan de uitgaven. De genoemde bedragen zijn in euro’s per maand. Alle inkomsten en uitgaven zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Het percentage is ten opzichte van het besteedbaar inkomen in 2020 van het voorbeeldhuishouden.

Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. Bij de bedragen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 1,4% en bruto loonontwikkeling van 1,3%. Alle relevante fiscale regelingen van 2020 en 2021 zijn gebruikt. Er is vanuit gegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie. De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals reiskostenvergoeding en kinderopvang. In de voorbeelden zijn alleen standaard ziektekosten meegenomen. Afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling is een huurwoning of een eigen woning gespecificeerd met bijpassende huur of hypotheek. De leeftijden van de kinderen hangen samen met het inkomen. De huishoudens met een hoger inkomen zijn over het algemeen ouder en hebben dus over het algemeen oudere kinderen.

In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos raken, gezinsuitbreiding, verhuizing, kinderen naar de middelbare school e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen van huishoudens. Als gevolg van het bovenstaande zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden.