Kindgebonden budget

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Voor wie?

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan heeft u mogelijk nog wel recht op kindgebonden budget. Voorwaarde is dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal 422 euro per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Heeft u een kind onder de 18 jaar dat recht heeft op studiefinanciering? Dan telt dat kind niet meer mee om de hoogte van het kindgebonden budget vast te stellen.

Vanaf een verzamelinkomen van 20.941 euro wordt de hoogte van het kindgebonden budget afgebouwd. Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. De kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk.

20.941

is het inkomen waarboven het bedrag aan kindgebonden budget wordt afgebouwd

Hoe wordt het bedrag in 2019 vastgesteld?

Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Maar ook of u een partner heeft, om hoeveel kinderen het gaat en de leeftijd van de kinderen:

  • Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag bedraagt 20.941 euro per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere, of geen  tegemoetkoming.
  • Het maximale bedrag dat u ontvangt bij drie kinderen is 203,92 euro per maand. Voor een huishouden met vier kinderen of meer komt daar 24,33 euro per kind bij.
  • Alleenstaande ouders krijgen maximaal 3.139 euro per jaar extra aan kindgebonden budget. Dit wordt de alleenstaande-ouderkop genoemd. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen.

Let op: er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. U bent elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent.

Bedragen

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag aan kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen. Als uw vermogen hoger is dan 114.776 euro (voor een alleenstaande) of 145.136 euro (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per maand
1 kind€ 97,17
2 kinderen€ 179,58
3 kinderen€ 203,92
4 kinderen of meer€ 24,33 extra per kind

Aanvragen

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigt uw inkomen?

Het kindgebonden budget is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt. Dan wordt een definitieve berekening gemaakt. Het kan gebeuren dat u later nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Wijzigt uw inkomen? Geef dat meteen door via toeslagen.nl. Zo hoeft u aan het einde van het jaar niets terug te betalen.

Kinderen 12 – 18 jaar

Heeft u kinderen tussen 12 en 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de bedragen hieronder. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 – 15 jaar: 239 euro
  • 16 – 17 jaar: 427 euro

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel