Kindgebonden budget

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Voor wie?

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. De belastingdienst keert deze tegemoetkoming maandelijks uit. Voor de berekening wordt uitgegaan van de gegevens in het lopende kalenderjaar.

Vanaf een bepaald inkomen wordt het kindgebonden budget afgebouwd. Vanaf 2020 wordt bij dit inkomen onderscheid gemaakt tussen alleenstaande ouders en paren met kinderen. Voor deze laatste groep wordt de grens verhoogd. Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 21.431 ontvangen het maximum kindgebonden budget. Voor paren met kinderen is de inkomensgrens flink verhoogd, de inkomensgrens ligt voor 2020 op € 38.181.

Indien u in 2019 niet in aanmerking kwam voor kindgebonden budget kan het zijn dat u door de verhoging van de inkomensgrens nu wel in aanmerking komt. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u in 2020 recht heeft op kindgebonden budget.

Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. De kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk.

38.181

is het inkomen waarboven het bedrag aan kindgebonden budget wordt afgebouwd

Hoe wordt het bedrag in 2020 vastgesteld?

Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Maar ook of u een partner heeft, om hoeveel kinderen het gaat en de leeftijd van de kinderen:

  • Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag bedraagt 21.431 euro voor alleenstaande ouders en 38.181 euro voor paren per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere, of geen  tegemoetkoming.
  • Het maximale bedrag dat u ontvangt bij drie kinderen is 207,25 euro per maand. Voor een huishouden met vier kinderen of meer komt daar 24,75 euro per kind bij.
  • Huishoudens met kinderen van 12 jaar of ouder krijgen een extra bedrag per jaar. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar maximaal € 20,25 euro extra per kind per maand. Voor kinderen tussen de 16 en 17 jaar: maximaal € 36,15 euro extra per kind per maand.
  • Alleenstaande ouders krijgen nog een extra bedrag: maximaal € 265,80 euro per maand per huishouden Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen.

Let op: er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. U bent elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent.

Bedragen

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag aan kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen. Als uw vermogen hoger is dan 116.613 euro (voor een alleenstaande) of 147.459 euro (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per maand
1 kind€ 98,75
2 kinderen€ 182,50
3 kinderen€ 207,25
4 kinderen of meer€ 24,75 extra per kind

Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan heeft u mogelijk wel recht op kindgebonden budget. Voorwaarde is dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal 433 euro per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Heeft u een thuiswonend kind van 16 of 17 jaar dat studiefinanciering ontvangt? Vanaf 2020 bestaat er dan ook recht op kindgebonden budget. Ook mag uw kind vanaf 2020 onbeperkt bijverdienen. Het recht op kindgebonden budget blijft dan bestaan.

Aanvragen

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigt uw inkomen?

Het kindgebonden budget is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt. Dan wordt een definitieve berekening gemaakt. Het kan gebeuren dat u later nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Wijzigt uw inkomen? Geef dat meteen door via toeslagen.nl. Zo hoeft u aan het einde van het jaar niets terug te betalen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel