Kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten voor uw kind(eren) tot 18 jaar. U heeft tot een bepaald inkomen recht op kindgebonden budget.

Voor wie is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Het maakt voor kindgebonden budget niet uit of uw kind uw eigen kind is, een stiefkind, of een pleeg- of adoptiekind. Om kindgebonden budget te krijgen, hoeft uw kind niet bij u te wonen.

Als u in 2021 geen recht had op kindgebonden budget, kan het zijn dat u dit in 2022 wel heeft. U kunt dit controleren op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel kindgebonden budget krijg ik?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt is afhankelijk van het verzamelinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen.

Maximale bedragen kindgebonden budget per maand
1 kind€ 101,67
2 kinderen€ 193,83
3 kinderen€ 277,25
4 kinderen of meer€ 83,42 extra per kind

Huishoudens met kinderen van 12 jaar of ouder krijgen een extra bedrag per jaar. Dit zijn de maximale bedragen:

 • Tussen de 12 en 16 jaar: maximaal € 20,92 extra per kind per maand
 • Tussen de 16 en 17 jaar: maximaal € 37,25 extra per kind per maand.

Alleenstaande ouders krijgen nog een extra bedrag: maximaal € 273,75 per maand per huishouden. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen. Heeft u recht op minder dan € 24 kindgebonden budget per jaar? Dan wordt dit bedrag niet uitbetaald. Blijkt aan het einde van het jaar dat u toch op meer recht heeft, dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Let op: er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. U bent elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent.

101,67

is het bedrag aan kindgebonden budget voor het eerste kind

Voorwaarden kindgebonden budget

Om recht te hebben op kindgebonden budget moet u uw kind in ‘belangrijke mate onderhouden’. Dit betekent dat u meebetaalt aan de kleding en het eten van uw kind. Er gelden uitzonderingen voor samengestelde gezinnen, stiefkinderen, pleegkinderen of adoptiekinderen. Kijk voor een uitleg op de website van de Belastingdienst.

Het ontvangen van kinderbijslag is een voorwaarde voor het recht op kindgebonden budget. Er gelden echter uitzonderingen. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan heeft u mogelijk wel recht op kindgebonden budget. Voorwaarde is dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal € 433 per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Heeft u een thuiswonend kind van 16 of 17 jaar dat studiefinanciering ontvangt? Dan bestaat er ook recht op kindgebonden budget. Ook mag uw kind onbeperkt bijverdienen. Het recht op kindgebonden budget blijft dan bestaan.

Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 22.356 ontvangen het maximale kindgebonden budget. Voor paren met kinderen is de inkomensgrens hoger, de inkomensgrens ligt voor hen in 2022 op € 39.596. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Is uw vermogen op 1 januari 2022 meer dan € 120.020 (voor alleenstaanden) of € 151.767 (voor paren), dan heeft u geen recht op kindgebonden budget. Ook niet als het vermogen tijdens het jaar onder deze grenzen uitkomt.

Hoe en waar vraag ik kindgebonden budget aan?

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw inkomen? Omdat de hoogte van het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, moet u een verandering in uw inkomen direct doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als het inkomen van uw toeslagpartner verandert. Uw toetsingsinkomen kan om verschillende redenen wijzigen:

 • Uw bruto inkomen verandert.
 • De hoogte van uw hypotheek verandert en daardoor de hoeveelheid hypotheekrente die u betaalt.
 • U heeft meer of minder specifieke zorgkosten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
 • U maakt meer of minder gebruik van aftrekposten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
  (zie aftrekposten op Belastingdienst.nl).
 • Uw vermogenssituatie wijzigt (box 3 vermogen).
 • Als u bijvoorbeeld minder specifieke zorgkosten heeft dan in het voorgaande jaar, wordt uw toetsingsinkomen hoger. Als u dit niet doorgeeft, ontvangt u mogelijk te veel kindgebonden budget .

Het kindgebonden budget kan bij wijzigingen in uw inkomenssituatie tussentijds worden aangepast. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u dan moet terugbetalen of geld terug krijgt. Houd daar dus rekening mee!

Te veel kindgebonden budget ontvangen?

Heeft u te veel kindgebonden budget ontvangen? De Belastingdienst zal eerst proberen dit te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Dan houden ze een deel van uw nog te ontvangen kindgebonden budget in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient het te veel ontvangen kindgebonden budget binnen zes weken te betalen. Betaalt u niet binnen twee maanden? Dan komt er rente bij het verschuldigde bedrag: de belastingrente.

Bent u het niet eens met de terugvordering van het te veel gekregen kindgebonden budget ? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is zes weken.

Betalingsregeling
Heeft u niet voldoende geld om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal € 20 per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Tips:

 • Heeft u moeite of problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de toeslagservicepunten van de Belastingdienst.
 • Verwacht u dat uw inkomen gedurende het jaar zal stijgen? Zet het kindgebonden budget dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat u het kindgebonden budget terug moet betalen. Zo heeft u dat geld direct beschikbaar.
 • Verandert uw situatie en voldoet u daardoor niet meer aan een voorwaarde voor toeslag? Zet de toeslag dan binnen vier weken stop. Zo voorkomt u dat u achteraf veel toeslag moet terugbetalen.

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel