Kindgebonden budget

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Voor wie?

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan heeft u mogelijk nog wel recht op kindgebonden budget. Voorwaarde is dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal 416 euro per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Heeft u een kind onder de 18 jaar dat recht heeft op studiefinanciering? Dan telt dat kind niet meer mee om de hoogte van het kindgebonden budget vast te stellen.

Vanaf een verzamelinkomen van 20.109 euro wordt de hoogte van het kindgebonden budget afgebouwd. Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. Die is niet inkomensafhankelijk.

20.109

is het inkomen waarboven het bedrag aan kindgebonden budget wordt afgebouwd.

Hoe wordt het bedrag in 2017 vastgesteld?

Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Maar ook of u een partner heeft, om hoeveel kinderen het gaat en de leeftijd van de kinderen:

  • Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag bedraagt 20.109 euro per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere, of geen  tegemoetkoming.
  • Het maximale bedrag dat u ontvangt bij drie kinderen is 175 euro per jaar hoger dan in 2016. Voor een huishouden met vier kinderen is dat 176 euro per jaar hoger.
  • Alleenstaande ouders krijgen maximaal 3.076 euro per jaar extra aan kindgebonden budget. Dit wordt de alleenstaande-ouderkop genoemd. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen.
    Let op! Er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Controleer dit op: ‘Wie is mijn toeslagpartner?’

Bedragen

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag aan kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen. Als uw vermogen hoger is dan 107.762 euro (voor een alleenstaande) of 132.762 euro (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per maand
1 kind€ 95,17
2 kinderen€ 170,-
3 kinderen€ 193,75
4 kinderen of meer€ 23,75 extra per kind

Aanvragen

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigt uw inkomen?

Het kindgebonden budget is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt. Dan wordt een definitieve berekening gemaakt. Het kan gebeuren dat u later nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Wijzigt uw inkomen? Geef dat meteen door via toeslagen.nl. Zo hoeft u aan het einde van het jaar niets terug te betalen.

Kinderen tussen 12 en 18 jaar

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de bedragen hieronder. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 t/m 15 jaar: 234 euro
  • 16- en 17-jarigen: 417 euro

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
18 november 2016

Nibud-directeur staat in voetbalstadion De Kuip

lees meer › Nieuwsbericht
04 oktober 2016

Dierenliefde… onbetaalbaar?

lees meer › Blog
13 mei 2016

Maak afspraken over financiën met inwonend volwassen kind

lees meer › Nieuwsbericht

Week van het geld 2016: wat u thuis kunt doen

Wat u thuis als ouder kunt doen.... Immers, jong geleerd is oud gedaan!

lees meer › Special

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport
14 maart 2016

Nibud: Financiële opvoeding bepalend voor geldgedrag later

lees meer › Persbericht
04 maart 2016

Straffen en belonen met geld

lees meer › Blog
26 februari 2016

Gemiddeld gezin geeft op schrikkeldag 60 euro extra uit

lees meer › Persbericht
19 februari 2016

Alles over scheiden en geld in de Nibud-Geldwijzer Alimentatie en co-ouderschap

lees meer › Nieuwsbericht

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool