Kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw kind(eren) tot 18 jaar. U heeft tot een bepaald inkomen recht op kindgebonden budget.

Voor wie is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Het maakt voor kindgebonden budget niet uit of uw kind uw eigen kind is, een stiefkind, of een pleeg- of adoptiekind. Om kindgebonden budget te krijgen, hoeft uw kind niet bij u te wonen.

De Belastingdienst keert deze tegemoetkoming maandelijks uit. Voor de berekening wordt uitgegaan van de gegevens in het lopende kalenderjaar. Vanaf een bepaald inkomen wordt het kindgebonden budget afgebouwd. Vanaf 2020 wordt bij dit inkomen onderscheid gemaakt tussen alleenstaande ouders en paren met kinderen. Voor deze laatste groep is de grens verhoogd. Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 21.431 ontvangen het maximale kindgebonden budget. Voor paren met kinderen is de inkomensgrens flink verhoogd, de inkomensgrens ligt voor 2020 op € 38.181.

Indien u in 2019 niet in aanmerking kwam voor kindgebonden budget kan het zijn dat u door de verhoging van de inkomensgrens nu wel in aanmerking komt. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u in 2020 recht heeft op kindgebonden budget. Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. De kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk.

Hoeveel kindgebonden budget krijg ik?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt is afhankelijk van het verzamelinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag aan kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen. Als uw vermogen hoger is dan € 116.613 (voor een alleenstaande) of € 147.459 (voor paren), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per maand
1 kind€ 98,75
2 kinderen€ 182,50
3 kinderen€ 207,25
4 kinderen of meer€ 24,75 extra per kind

Hoe wordt het bedrag in 2020 vastgesteld?

 • Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag bedraagt € 21.431 voor alleenstaande ouders en € 38.181 voor paren per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere, of geen toeslag.
 • Het maximale bedrag dat u ontvangt bij drie kinderen is € 207,25 per maand. Voor een huishouden met vier kinderen of meer komt daar € 24,75 per kind bij.
 • Huishoudens met kinderen van 12 jaar of ouder krijgen een extra bedrag per jaar. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar maximaal € 20,25 extra per kind per maand. Voor kinderen tussen de 16 en 17 jaar: maximaal € 36,15 extra per kind per maand.
 • Alleenstaande ouders krijgen nog een extra bedrag: maximaal € 265,80 per maand per huishouden Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen.

Let op: er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. U bent elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent.

38.181

is het inkomen waarboven het bedrag aan kindgebonden budget wordt afgebouwd

Voorwaarden kindgebonden budget

Om recht te hebben op kindgebonden budget moet u uw kind in ‘belangrijke mate onderhouden’. Dit betekent dat u meebetaalt aan de kleding en het eten van uw kind. Er gelden uitzonderingen voor samengestelde gezinnen, stiefkinderen, pleegkinderen of adoptiekinderen. Kijk voor een uitleg op de website van de Belastingdienst.

Het ontvangen van kinderbijslag is een voorwaarde voor het recht op kindgebonden budget. Er gelden echter uitzonderingen. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan heeft u mogelijk wel recht op kindgebonden budget. Voorwaarde is dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal € 433 per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Heeft u een thuiswonend kind van 16 of 17 jaar dat studiefinanciering ontvangt? Vanaf 2020 bestaat er dan ook recht op kindgebonden budget. Ook mag uw kind vanaf 2020 onbeperkt bijverdienen. Het recht op kindgebonden budget blijft dan bestaan.

Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 21.431 ontvangen het maximale kindgebonden budget. Voor paren met kinderen is de inkomensgrens hoger, de inkomensgrens ligt voor hen in 2020 op € 38.181.

Is uw vermogen aan het begin van het jaar meer dan € 116.613 (voor alleenstaanden) of € 147.459 (voor paren), dan heeft u geen recht op kindgebonden budget.

Hoe en waar vraag ik kindgebonden budget aan?

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw inkomen? Omdat de hoogte van het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, moet u een verandering in uw inkomen direct doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als het inkomen van uw toeslagpartner verandert. Uw toetsingsinkomen kan om verschillende redenen wijzigen:

 • Uw bruto inkomen verandert.
 • De hoogte van uw hypotheek verandert en daardoor de hoeveelheid hypotheekrente die u betaalt.
 • U heeft meer of minder specifieke zorgkosten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
 • U maakt meer of minder gebruik van aftrekposten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
  (zie aftrekposten op Belastingdienst.nl).
 • Uw vermogenssituatie wijzigt (box 3 vermogen).
 • Als u bijvoorbeeld minder specifieke zorgkosten heeft dan in het voorgaande jaar, wordt uw toetsingsinkomen hoger. Als u dit niet doorgeeft, ontvangt u mogelijk te veel kindgebonden budget .

Het kindgebonden budget kan bij wijzigingen in uw inkomenssituatie tussentijds worden aangepast. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u dan moet terugbetalen of geld terug krijgt. Houd daar dus rekening mee!

Tips:

 • Heeft u moeite of problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de belastingkantoren of toeslagservicepunten van de Belastingdienst.
 • Verwacht u dat uw inkomen gedurende het jaar zal stijgen? Zet het kindgebonden budget dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat u het kindgebonden budget terug moet betalen. Zo heeft u dat geld direct beschikbaar.
 • Verandert uw situatie en voldoet u daardoor niet meer aan een voorwaarde voor toeslag? Zet de toeslag dan binnen vier weken stop. Zo voorkomt u dat u achteraf veel toeslag moet terugbetalen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel