Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag ontvangt u op basis van uw inkomen.

Met een lager inkomen is de toeslag hoger. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Voor wie?

Kinderopvangtoeslag ontvangt u voor:

  • dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan
  • buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
  • opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau.

Voor kinderopvang die u zelf regelt door familie of kennissen krijgt u geen toeslag.

U komt in aanmerking voor deze toeslag als beide ouders werken. Ook voor alleenstaanden geldt dat zij moeten werken. Als u een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken. U bent onder andere elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent.

De instelling voor kinderopvang moet door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. U sluit als ouder zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. U betaalt direct aan de instelling en ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

8,17

is het maximum uurtarief voor dagopvang waarover u toeslag kunt krijgen

Ook als u niet werkt

Ook als u niet werk kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

  • een (re-)integratietraject volgt;
  • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  • student bent bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling.

Uw gemeente betaalt mogelijk mee in de kosten van kinderopvang. Of dit zo is kunt u navragen bij uw gemeente.

Maak een proefberekening van de hoogte van kinderopvangtoeslag op toeslagen.nl.

Grens uurtarief

De vergoeding wordt berekend over een maximaal uurtarief van € 8,17 voor kinderen tot vier jaar (dagopvang) en van € 7,02 voor kinderen in de basisschoolleeftijd (buitenschoolse opvang). Betaalt u per uur meer dan dit bedrag, dan ontvangt u over dit extra deel geen toeslag. Voor opvang via een gastouder geldt een maximum uurtarief van € 6,27.

Grens totaal aantal uren

Voor kinderen tot vier jaar kunt u maximaal kinderopvangtoeslag aanvragen over 140% van de gewerkte uren van de minstwerkende partner (exclusief reistijd). Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is dit maximaal 70% van de gewerkte uren van de minstwerkende partner (exclusief reistijd). Voor wisselende werkuren kies het gemiddelde.

Daarnaast geldt er een maximum van 230 uur per maand per kind. Indien uw kind meer uren per maand naar de opvang gaat, ontvangt u over de uren (boven de 230 uur) geen kinderopvangtoeslag meer.

Aanvragen

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag wordt naar uw verzamelinkomen gevraagd. U moet zelf een schatting maken van dit bedrag. Uw verzamelinkomen staat ook vermeld op uw jaaropgaaf of loonstrook. U kunt dit ook opvragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via toeslagen.nl.

Vraag de toeslag binnen drie maanden na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat, aan. Anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

  • Voor vragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon op 0800-0543, of kijk voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag op de site van de Belastingdienst.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Deze toeslag geeft mij de vrijheid om meer uren te werken. ”

— Minou de Haan, Leiden

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › Artikel