Kinderbijslag

Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op kinderbijslag. Dit geldt voor ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst zijn. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) en van uw situatie.

Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kunt u mogelijk kinderbijslag krijgen. Voor elk kind onder de 18 jaar krijgt u een eigen bedrag aan kinderbijslag.

Per kwartaal uitgekeerd

Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd, u ontvangt het bedrag aan het eind van het kwartaal. Heeft u meer kinderen? De bedragen worden dan bij elkaar opgeteld. Wordt uw kind 6 of 12 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd.

Bedragen kinderbijslag per kind per kwartaal (2019)

0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
€ 221,49€ 268,95€ 316,41

Wanneer heeft u geen recht meer op kinderbijslag?

  • Als uw kind 18 jaar wordt.
  • Als uw kind dat jonger is dan 18 jaar gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering. Het maakt niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd.
  • Als uw kind te veel verdient:
    – Een kind van 16 of 17 jaar mag niet meer verdienen dan 1.296 euro netto per kwartaal. In de zomervakantie mag dit bedrag worden verhoogd met 1.330 euro netto.
    – Dit bedrag geldt ook voor niet-thuiswonende kinderen ook onder de 16.

Extra kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft u een kind tussen 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een advies af of uw kind intensieve zorg nodig heeft. U vraagt de dubbele kinderbijslag aan via de website van de SVB.

Als:

  • uw kind intensieve zorg nodig heeft;
  • u alleenstaande ouder bent;
  • óf u of uw partner verdient minder dan € 4.993 (of niets) per jaar;

dan krijgt u bovenop de dubbele kinderbijslag een extra tegemoetkoming van € 2163,22 per jaar (2019). Dit bedrag krijgt u achteraf uitbetaald, afhankelijk van het moment van aanvraag.

Let op: Begin 2020 is het pas mogelijk om dit extra bedrag aan kinderbijslag over 2019 aan te vragen. U kunt tot 1 december 2019 het extra bedrag aan kinderbijslag over 2018 aanvragen (€ 2.040,19).

221,49

per kwartaal is de kinderbijslag voor kinderen van 0-5 jaar oud

Waar is kinderbijslag voor bedoeld?

De overheid helpt u met kinderbijslag in de kosten van uw kinderen. U mag zelf kiezen waarvoor u de kinderbijslag gebruikt. U mag deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven dan die voor uw kinderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting. In uitzonderingsgevallen moet u aantonen dat u een bepaald bedrag uitgeeft aan het levensonderhoud van een kind.

Onafhankelijk van uw inkomen

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Het maakt niet uit of u een bijstandsuitkering heeft of werkt.

Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:

Kinderbijslag aanvragen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert en betaalt. Op svb.nl/kinderbijslag vindt u de precieze bedragen, betaaldagen en kunt u wijzigingen doorgeven.

Wanner u aangifte doet van de geboorte van uw kind, geeft de gemeente uw gegevens en die van uw kind door aan de SVB. Is dit uw eerste kind? U krijgt dan een bericht van de SVB thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren.

Heeft u al een kind? U krijgt dan alleen een brief met informatie over de wijzigingen van uw kinderbijslag.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De kinderbijslag stort ik op de spaarrekening van de kinderen.”

— Peter van Maurik, Culemborg

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 (pdf)

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 (pdf)

Praktische tips voor ouders

bestel › Product

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel