Kinderbijslag

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw kind(eren) tot 18 jaar. Kinderbijslag is onafhankelijk van uw inkomen.

De overheid draagt met kinderbijslag bij aan de kosten van uw kinderen. U mag zelf kiezen waarvoor u de kinderbijslag gebruikt. U mag deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven dan die voor uw kinderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting. In uitzonderingsgevallen moet u aantonen dat u een bepaald bedrag uitgeeft aan het levensonderhoud van uw kind(eren).

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Het maakt niet uit of u een bijstandsuitkering heeft of werkt.

Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:

Voor wie is kinderbijslag?

Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kunt u mogelijk kinderbijslag krijgen. Voor elk kind onder de 18 jaar krijgt u een bedrag aan kinderbijslag. Als u een pleegvergoeding ontvangt voor uw pleegkind dan heeft u geen recht op kinderbijslag.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd, u ontvangt het bedrag aan het eind van het kwartaal. Heeft u meer kinderen? De bedragen worden dan bij elkaar opgeteld. Wordt uw kind 6 of 12 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd.

Bedragen kinderbijslag per kind per kwartaal (2022)

0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
€ 230,69€ 280,13€ 329,56

Let op: Woont een kind van 16 of 17 jaar thuis en volgt hij of zij een opleiding aan hbo of universiteit? Dan bestaat er ook in deze situatie recht op kinderbijslag.

230,69

per kwartaal is de kinderbijslag voor kinderen van 0-5 jaar oud

Extra kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft u een thuiswonend kind tussen de 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een advies af of uw kind intensieve zorg nodig heeft. U vraagt de dubbele kinderbijslag aan via de website van de SVB.

In sommige gevallen krijgt u voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben en thuis wonen een extra tegemoetkoming van € 2.298,28 per jaar (2022). Dit bedrag komt bovenop de dubbele kinderbijslag. U heeft recht op dit extra bedrag als:

  • u alleenstaande ouder bent;
  • óf u of uw partner minder verdient dan € 5.219 (of niets) per jaar.

Deze tegemoetkoming krijgt u achteraf uitbetaald, afhankelijk van het moment van aanvraag. U krijgt dit ook maar 1 keer, ook als er meer kinderen zijn die intensieve zorg nodig hebben.

Let op: Vanaf begin 2022 is het mogelijk om dit extra bedrag aan kinderbijslag over 2021 aan te vragen. U ontvangt hierover bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Het bedrag over 2022 kunt u begin 2023 aanvragen.

Voorwaarden kinderbijslag

Om recht te hebben op kinderbijslag moet u in Nederland wonen of werken.

U kunt alleen kinderbijslag aanvragen voor uw eigen kinderen. Dit zijn ook uw stiefkinderen of pleegkinderen.

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Sommige kinderen hebben een bijbaan. Zij mogen onbeperkt bijverdienen. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de kinderbijslag.

Slaapt uw kind structureel 4 nachten per week niet thuis? Dan is uw kind uitwonend. U kunt dan kinderbijslag krijgen als u minimaal € 433 per kwartaal besteedt aan het onderhoud van uw kind. Als uw kind opgenomen is in het ziekenhuis, dan is hij of zij pas uitwonend als deze opname langer dan 6 maanden duurt.

Woont uw kind niet thuis omdat uw kind een bepaalde opleiding volgt? Of omdat uw kind vanwege ziekte of handicap niet thuis kan wonen? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minimaal € 1.149 per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor uw kind. Ook mag u of de andere ouder niet te veel dagen bij uw kind verblijven (maximaal 45 dagen per kwartaal).

Hoe en waar vraag ik kinderbijslag aan?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die de kinderbijslagwet uitbetaalt. Op svb.nl/kinderbijslag vindt u de precieze bedragen, de betaaldagen en kunt u wijzigingen doorgeven.

Wanneer u aangifte doet van de geboorte van uw kind, geeft de gemeente uw gegevens en die van uw kind door aan de SVB. Is dit uw eerste kind? U krijgt dan een bericht van de SVB thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren.

Heeft u al een kind? U krijgt dan alleen een brief met informatie over de wijzigingen van uw kinderbijslag.

De kinderbijslag stort ik op de spaarrekening van de kinderen.”

— Peter van Maurik, Culemborg

Anderen lezen

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist.

lees meer › Checklist

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel