Kinderbijslag

Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op kinderbijslag. Dit geldt voor ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst zijn. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) en van uw situatie.

Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kunt u mogelijk kinderbijslag krijgen. Voor elk kind onder de 18 jaar krijgt u een eigen bedrag aan kinderbijslag.

Per kwartaal uitgekeerd

Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd, u ontvangt het bedrag aan het eind van het kwartaal. Heeft u meer kinderen? De bedragen worden dan bij elkaar opgeteld. Wordt uw kind 6 of 12 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd.

Bedragen kinderbijslag per kind per kwartaal (2019)

0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
€ 219,97€ 267,10€ 314,24

Wanneer heeft u geen recht meer op kinderbijslag?

  • Als uw kind 18 jaar wordt.
  • Als uw kind dat jonger is dan 18 jaar gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering. Het maakt niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd.
  • Als uw kind te veel verdient:
    – Een kind van 16 of 17 jaar mag niet meer verdienen dan 1.296 euro netto per kwartaal. In de zomervakantie mag dit bedrag worden verhoogd met 1.330 euro netto.
    – Dit bedrag geldt ook voor niet-thuiswonende kinderen ook onder de 16.

Extra kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft u een kind tussen 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een advies af of uw kind intensieve zorg nodig heeft. U vraagt de dubbele kinderbijslag aan via de website van de SVB.

Als:

  • uw kind intensieve zorg nodig heeft;
  • u alleenstaande ouder bent;
  • óf u of uw partner verdient minder dan € 4.993 (of niets) per jaar;

dan krijgt u bovenop de dubbele kinderbijslag een extra tegemoetkoming van € 2163,22 per jaar (2019). Dit bedrag krijgt u achteraf uitbetaald, afhankelijk van het moment van aanvraag.

Let op: Begin 2020 is het pas mogelijk om dit extra bedrag aan kinderbijslag over 2019 aan te vragen. U kunt tot 1 december 2019 het extra bedrag aan kinderbijslag over 2018 aanvragen (€ 2.040,19).

218,97

per kwartaal is de kinderbijslag voor kinderen van 0-5 jaar oud

Waar is kinderbijslag voor bedoeld?

De overheid helpt u met kinderbijslag in de kosten van uw kinderen. U mag zelf kiezen waarvoor u de kinderbijslag gebruikt. U mag deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven dan die voor uw kinderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting. In uitzonderingsgevallen moet u aantonen dat u een bepaald bedrag uitgeeft aan het levensonderhoud van een kind.

Onafhankelijk van uw inkomen

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Het maakt niet uit of u een bijstandsuitkering heeft of werkt.

Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:

Kinderbijslag aanvragen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert en betaalt. Op svb.nl/kinderbijslag vindt u de precieze bedragen, betaaldagen en kunt u wijzigingen doorgeven.

Wanner u aangifte doet van de geboorte van uw kind, geeft de gemeente uw gegevens en die van uw kind door aan de SVB. Is dit uw eerste kind? U krijgt dan een bericht van de SVB thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren.

Heeft u al een kind? U krijgt dan alleen een brief met informatie over de wijzigingen van uw kinderbijslag.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De kinderbijslag stort ik op de spaarrekening van de kinderen.”

— Peter van Maurik, Culemborg

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer ›Blog

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 (pdf)

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 (pdf)

Praktische tips voor ouders

bestel › Product

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel