Karig pensioen voor Nederlandse zelfstandigen

Omdat pensioensparen in het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet verplicht is voor zelfstandigen, bouwen zij vaker te weinig pensioen op. En dat zou anders moeten, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in een pensioenrapport.

Nederland is één van slechts zes OESO-landen waar pensioensparen voor zelfstandigen niet verplicht is. De OESO concludeert dat Nederlandse zelfstandigen uiteindelijk slechts 39 procent van het pensioen ontvangen van een werknemer in loondienst met hetzelfde salaris. En dat terwijl het gemiddelde van alle OESO-landen 79 procent is.

Moeite met rondkomen

Nieuwsbericht | 28 november 2019

Het Nibud nam in 2018 de portemonnee van gepensioneerden onder de loep. We zagen dat gepensioneerden die voorheen zelfstandige waren, meer moeite hebben met rondkomen dan gepensioneerde niet-zelfstandigen (44 procent tegenover 33 procent). Het Nibud pleit dan ook voor een systeem waarin alle werkenden automatisch pensioen opbouwen.

Een dergelijk systeem waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

03 april 2020

Nibud: Een vijfde van de Nederlanders ervaart inkomensterugval

lees meer ›Persbericht

Grip bij geldzorgen door coronacrisis

Kunt u uw rekeningen blijven betalen nu uw inkomsten door de coronacrisis verminderen? Met dit stappenplan zet u op een rij hoe u ervoor staat en wat u kunt doen.

lees meer › Stappenplan

Een maandbegroting maken

Met een maandbegroting krijgt u inzicht in uw uitgaven en inkomsten voor één maand.

lees meer › Tool

Geldkrant Minder inkomen

Tips en adviezen voor als u plotseling geen of minder inkomen hebt door de coronacrisis.

lees meer › Artikel
26 maart 2020

Nibud lanceert Geldkrant-special: Minder inkomen

lees meer ›Persbericht

Als u (tijdelijk) niet kunt betalen

Kom in actie. Bel of gebruik onze voorbeeldbrief en voorkom grotere geldproblemen.

lees meer › Artikel
23 maart 2020

Blog Financieel fit: Mijn administratie en belastingaangifte

lees meer ›Blog

Financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Welke regelingen helpen u als zelfstandig ondernemer met geldproblemen?

lees meer › Artikel
23 maart 2020

Nibud Congres Geld & Gedrag gaat voorlopig niet door

lees meer ›Nieuwsbericht
17 maart 2020

Oproep beperken financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbaren

lees meer ›Nieuwsbericht
13 maart 2020

Week van het geld 2020 uitgesteld

lees meer ›Nieuwsbericht
03 maart 2020

Nibud: hulpvragers voedselbank slechts topje van de ijsberg

lees meer ›Nieuwsbericht