Karig pensioen voor Nederlandse zelfstandigen

Omdat pensioensparen in het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet verplicht is voor zelfstandigen, bouwen zij vaker te weinig pensioen op. En dat zou anders moeten, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in een pensioenrapport.

Nederland is één van slechts zes OESO-landen waar pensioensparen voor zelfstandigen niet verplicht is. De OESO concludeert dat Nederlandse zelfstandigen uiteindelijk slechts 39 procent van het pensioen ontvangen van een werknemer in loondienst met hetzelfde salaris. En dat terwijl het gemiddelde van alle OESO-landen 79 procent is.

Moeite met rondkomen

Nieuwsbericht | 28 november 2019

Het Nibud nam in 2018 de portemonnee van gepensioneerden onder de loep. We zagen dat gepensioneerden die voorheen zelfstandige waren, meer moeite hebben met rondkomen dan gepensioneerde niet-zelfstandigen (44 procent tegenover 33 procent). Het Nibud pleit dan ook voor een systeem waarin alle werkenden automatisch pensioen opbouwen.

Een dergelijk systeem waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Meerderjarig? Zelf je administratie bewaren!

Een opgeruimde administratie geeft je als jongere overzicht in geldzaken.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching

Word en blijf financieel gezond met de Nibud-programma's voor gratis e-mailcoaching.

lees meer › Tool
07 januari 2020

Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

Webwinkels moeten schulden aanpakken

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

FNV sluit zich aan bij Startpunt Geldzaken van het Nibud

lees meer ›Nieuwsbericht
02 januari 2020

Blog Financieel fit: Een jaarbegroting maken

lees meer ›Blog
01 januari 2020

Blog Financieel fit: Mijn goede geldvoornemens

lees meer ›Blog
19 december 2019

Nibud helpt goede geldvoornemens volhouden

lees meer ›Persbericht
19 december 2019

2019: een bijzonder jubileumjaar

lees meer ›Blog
17 december 2019

Blog 14: Van bewust op budget naar financieel fit

lees meer ›Blog

Blogserie: Het hele jaar financieel fit

Online redacteur Lindsay volgt de Nibud Jaarplanner e-mailcoaching en blogt erover.

lees meer › Artikel