Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Planmatig omgaan met geld helpt om financiële problemen te voorkomen. Een Nibud-vuistregel is daarom om jaarlijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven te maken. We noemen dat ook wel een begroting.

In dit stappenplan leggen we u stap voor stap uit hoe u zo’n begroting maakt. U kunt er een handige excel-sheet bij downloaden of uitprinten.

 • Eerst een globale uitleg? Bekijk dan deze video

Stappenplan: zo maakt u een jaarbegroting

Het Nibud heeft een handige excel-sheet gemaakt voor uw jaarbegroting. U kunt deze downloaden via de button hieronder. Sla het bestand op op uw computer, open het en volg voor het invullen de volgende stappen uit dit stappenplan. U hoeft niet zelf te rekenen: het programma telt de bedragen voor u op.

U kunt het schema natuurlijk ook printen en de bedragen met de hand invullen. U moet dan wel zelf optellingen maken.

U heeft nodig: salarisstrookjes van het afgelopen jaar of de inlog van mobiel bankieren.

Hoe gaat u aan de slag? Zoek in uw bijschrijvingen op uw bankafschriften en bankrekening hoe hoog uw inkomensposten zijn en in welke maand(en) u ze krijgt uitgekeerd. Het is handig om de zoekfunctie van online bankieren te gebruiken. De zorgtoeslag krijgt u bijvoorbeeld van de belastingdienst. Typ de zoekterm ‘belastingdienst’ in en u ziet meteen hoeveel zorgtoeslag u ontvangt.

Ook ziet u in welke maanden u de verschillende inkomsten ontvangt. Salaris krijgt u elke maand, maar vakantiegeld komt meestal eenmalig in mei; de kinderbijslag ontvangt u per kwartaal.

Vul de bedragen in de excel Jaarbegroting bij de juiste maand(en) in. Als voorbeeld kunt u de fictieve begroting van ‘Robin’ hieronder bekijken.

Inkomen van RobinMaand
Netto salaris of uitkering1.100Elke maand
Vakantiegeld800Mei
13e maand800December
Netto salaris partner
Vakantiegeld partner
13de maand partner
Kinderbijslag194Januari, april, juli, oktober
Zorgtoeslag99Elke maand
Huurtoeslag270Elke maand
Kindgebonden budget461Elke maand
Kinderopvangtoeslag
Teruggave belasting160Juni
Alimentatie
Kostgeld inwonenden
Inkomsten uit vermogen: rente/dividend
Overige inkomsten

U heeft nodig: afschriften van in ieder geval de afgelopen drie maanden en/of de inlog van online bankieren.

Vaste lasten zijn uitgaven die u doet met een vaste regelmaat. Vaak is het periodiek hetzelfde bedrag en is er een contract voor afgesloten. Denk hierbij aan:

 • huur of hypotheek
 • servicekosten
 • energie en water
 • gemeentelijke heffingen en belastingen (zoals ozb, en reinigingsheffing)
 • verzekeringen (zoals zorg-, inboedel-,  en opstalverzekering)
 • kinderopvang
 • telefoon en internet

Zoek ook hier weer de bedragen op op uw bankafschriften of via online bankieren, en neem ze over de in de Jaarbegroting (excel). In de voorbeeldbegroting van Robin hieronder ziet u bij sommige hoofdposten een aantal subposten. Zo ziet u welke uitgaven kunnen vallen onder een hoofdpost, en vergeet u niets. In de Jaarbegroting telt u de bedragen op en vult u ze in bij de hoofdpost.

Ingevuld voorbeeld: de vaste lasten van Robin

De vaste lasten van RobinMaand
Huur / hypotheek540Elke maand
Energie (gas, water, elektra)156Elke maand
Lokale lasten710April
Telefoon / televisie / internet75Elke maand
Verzekeringen175Elke maand
- zorg153
- aansprakelijkheid6
- inboedel10
- uitvaart6
Onderwijs80Augustus
Kinderopvang
Contributies/ abonnementen53
Vervoer
- OV-abonnementElke maand
Levensonderhoud anderen
Afbetalingen

Wat heeft u nodig: inschatting van reserveringsuitgaven.

Tip: Vindt u het lastig een goede inschatting te maken? Gebruik dan het Persoonlijk Budgetadvies. In deze online tool vult u uw inkomen en woonsituatie in, vervolgens krijgt u te zien welke reserveringsuitgaven gelden voor een vergelijkbaar huishouden.

Reserveringen zijn bedragen die u bestemt voor grotere uitgaven die niet iedere maand terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kleding en schoenen
 • meubilair en apparatuur
 • niet-vergoede ziektekosten
 • onderhoud huis en tuin
 • vakantie
 • ….

Soms is het lastig te voorspellen wanneer u deze uitgaven kunt verwachten. Het is daarom slim om een gemiddeld bedrag vast te stellen en dat maandelijks te ‘reserveren’. U rekent dit bedrag uit door het totaal van deze onregelmatig voorkomende uitgaven op te tellen en te delen door twaalf.

Ingevuld voorbeeld: de reserveringsuitgaven van Robin

De reserveringsuitgaven van RobinMaand
Kleding en schoenen150Mei, juni, november, december
Inventaris120April, september, oktober
Onderhoud huis en tuin287April
Niet-vergoede ziektekosten50Februari, maart, juli, december
Vrijetijdsuitgaven1.120Mei

U heeft nodig: een inschatting van huishoudelijke uitgaven per maand.

Heeft u geen idee hoeveel u aan huishoudelijke posten uitgeeft? Gebruik dan het Persoonlijk Budgetadvies, deze tool geeft referentiebedragen voor uw type huishouden. Of hou een aantal weken een kasboek bij om te zien wat u iedere maand uitgeeft aan huishoudelijke uitgaven.

Naast dagelijkse boodschappen, zijn huishoudelijke uitgaven bijvoorbeeld:

 • persoonlijke verzorging
 • kapper
 • cadeautjes
 • schoonmaakmiddelen
 • de glazenwasser
 • hulp in de huishouding
 • identiteitsbewijs
 • huisdieren
 • roken

Neem de bedragen over in de Jaarbegroting.

Ingevuld voorbeeld: de huishoudelijke uitgaven van Robin

Huishoudelijke uitgaven van…Maand
Voeding388Gemiddeld per maand
Overig (schoonmaakmiddelen, kapper, toiletartikelen)50Gemiddeld per maand

U heeft u nu alle inkomsten en uitgaven in kaart gebracht. Heeft u de xcel-sheet gebruikt, dan zijn de totalen opgeteld. Heeft u de bedragen handmatig ingevuld, dan moet u zelf nog optellen.

Als alles compleet is, kunt u uw jaarbegroting beoordelen. Heeft u over het jaar heen voldoende inkomsten om uw uitgaven te betalen? Zijn er besparingen nodig? Zoja, op welke post zou u kunnen minderen? U kunt eventueel onze tool Persoonlijk Budgetadvies gebruiken om uzelf te vergelijken met andere huishoudens. Als u juist geld overhoudt, dan kunt u overwegen om te sparen.

In de jaarbegroting ziet u ook wat ‘dure en goedkope’ maanden zijn. Dure maanden zijn bijvoorbeeld de maanden waarin u uw vakantie betaalt of de maand waarin de rioolheffing en waterschapsbelasting worden geïnd. Ook december is vaak een dure maand. Om problemen in deze maanden te voorkomen, kunt u misschien sparen in de goedkopere maanden.

Het Nibud adviseert om ieder jaar uw jaarbegroting opnieuw te maken of te actualiseren.

Tip: Zet een reminder in uw agenda. Het helpt om een vaste dag te kiezen op een voor u handig moment, bijvoorbeeld de derde maandag van januari. Als u deze alvast in uw agenda zet, is de kans groter dat u op dat moment ook daadwerkelijk aan de slag gaat. En dus financieel gezond blijft.

Verandert er iets in uw situatie, gaat u bijvoorbeeld verhuizen of is er een baby op komst, pas dan tussendoor ook uw jaarbegroting aan.

Mensen die een begroting hebben gemaakt zien de voordelen van dit overzicht en inzicht in. Ze weten beter hoeveel ze kunnen sparen en zijn financiële problemen vaker voor, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.

De waarde van een begroting

Een jaarbegroting is een gepland overzicht van al uw verwachte inkomsten en uitgaven in een jaar. Zo’n jaarbegroting laat u zien of uw inkomsten voldoende zijn om uw uitgaven te betalen, en welk bedrag u overhoudt voor leuke dingen. Ook ziet u wat ‘goedkope en dure’ maanden zijn zodat u daar rekening mee kunt houden.

Nibud-vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Nibud Vuistregel PlanDe vuistregel Plan waar dit stappenplan een handleiding voor geeft, is onderdeel van een set van vier. Samen heten ze de vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar. Wie deze vuistregels uitvoert, heeft minder kans om in financiële problemen te komen.

Door het maken van een jaarbegroting zag ik dat we ook rondkomen als ik een dag minder ga werken. ”

— Monique van Obdam, Steenwijk

Anderen doen

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Wisselende inkomsten

Krijg grip op uw inkomsten en uitgaven met dit stappenplan voor een jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Financiële administratie bewaren

Zorg voor een goed overzicht van wat u waar bewaart. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

Bewaarwijzer

Uw persoonlijke overzicht van al uw belangrijke documenten.

lees meer › Tool

Zelf (extra) pensioen opbouwen

Bent u zzp'er of heeft u geen pensioenregeling? U kunt uw pensioen zelf opbouwen of aanvullen.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand opzij te zetten.

lees meer › Stappenplan

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool