Inkomstenbelasting

Over uw inkomsten moet u belasting betalen. Het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Een korte uitleg.

De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie boxen.

Box 1

In box 1 betaalt u belasting en premies voor de volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn de AOW, Anw en de Wlz (Wet langdurige zorg). U betaalt dit over werk en inkomen. Hieronder vallen:

  • loon
  • winst uit een onderneming
  • resultaat uit overige werkzaamheden
  • periodieke uitkeringen
  • inkomsten uit een eigen woning
50.650

aan vermogen is onbelast (2022)

Belastingschijven 2022

Hoe meer u verdient, hoe meer belasting en sociale premies u betaalt. Er twee belastingschijven. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een percentage belasting over (dat deel van) uw inkomen.

BelastingschijfInkomenPercentage belasting
Eerste schijfTot € 69.39837,07 procent
Tweede schijfVanaf € 69.39849,5 procent

Vanaf de AOW-leeftijd gelden andere percentages. U betaalt dan namelijk geen premie meer voor de AOW. Tot een inkomen van € 35.472 is het percentage dan 19,2 procent, vanaf € 35.472 is het 37,07 procent. Als u geboren bent vóór 1 januari 1946, dan loopt de tweede schijf tot € 36.409,-. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is het percentage 49,5 procent. Als u dit jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan gelden afwijkende percentages.

U betaalt alleen belasting over het belastbaar inkomen. Op uw jaaropgave staat uw belastbaar loon. Van het belastbaar loon kunt u bepaalde bedragen aftrekken, bijvoorbeeld hypotheekrente, studiekosten of hoge ziektekosten. Het belastbaar loon minus alle aftrekposten is uw belastbaar inkomen. Hier betaalt u belasting en sociale premies over volgens de percentages van de schijven.

Het totale bedrag aan belastingen wordt verminderd met heffingskortingen. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Afhankelijk van uw situatie (bijvoorbeeld u heeft wel of geen werk, partner of kinderen) heeft u recht op één of meerdere andere heffingskortingen.

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld uitgewerkt voor de inkomstenbelasting in box 1. Bedragen mogen altijd in uw eigen voordeel worden afgerond. Dit betekent dat bedragen die u moet betalen altijd naar beneden worden afgerond.

Joyce (43) is alleenstaand. Ze heeft een belastbaar loon van 30.000 euro. Ze kan geen gebruikmaken van aftrekposten. Omdat ze werkt heeft ze naast de algemene heffingskorting recht op arbeidskorting. In totaal betaalt ze aan belasting per jaar:

37,07% van € 30.000 = € 11.121.

Daar wordt de algemene heffingskorting (€ 2.366) en de arbeidskorting vanaf getrokken (€ 4.087):

€ 11.121 – € 2.366 – € 4.087 = € 4.668

Box 2

U betaalt belasting in box 2 als u inkomen heeft uit een ‘aanmerkelijk belang’. Dat is een inkomen uit een NV of een BV waar u een belang in heeft van meer dan 5 procent. Dit is iets anders dan aandelen. De kans dat u hier mee te maken heeft is klein.

Box 3

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Dit is uw spaargeld bij de bank, maar ook beleggingen in de vorm van aandelen of obligaties. Over de eerste 50.650 euro betaalt u geen belasting. Voor echtparen geldt het dubbele: 101.120 euro. Boven dit bedrag gaat men er vanuit dat u een bepaald percentage aan ‘rendement’ ontvangt. Dit rendement is een percentage dat hoger is naarmate het vermogen hoger is. Dit is bijvoorbeeld rente over uw spaartegoed en wordt gezien als inkomsten uit vermogen. Over deze inkomsten betaalt u 31 procent belasting.

Meerdere inkomstenbronnen?

Heeft u meerdere banen en/of uitkeringen? Of ontvangt u AOW en aanvullend pensioen van een pensioenfonds? Dan bestaat de kans dat u te weinig belasting betaalt gedurende het jaar. Op uw loon of uitkering wordt al belasting ingehouden. Daarbij wordt er geen rekening mee gehouden dat u nog andere inkomsten kunt hebben.

Als u vervolgens belastingaangifte doet over het hele jaar, zult u ineens een bedrag moeten bijbetalen. Als u dat wilt voorkomen, vul dan op belastingdienst.nl het formulier ‘voorlopige aanslag’ in. U regelt daarmee dat u elke maand een extra bedrag gaat betalen. Dan hoeft u dat niet ineens te doen.

Meer lezen

Op de website van de Belastingdienst is nog meer uitgebreide informatie te vinden over inkomstenbelasting.

Dat er iedere maand een hoop geld van mijn bruto-inkomen af ging zag ik wel, maar hoe die berekening precies gemaakt werd... Ik had geen idee. Nu begrijp ik het beter. ”

— Josje de Bruin uit Leuven

Anderen lezen

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Alles over aftrekposten

Voor welke aftrekposten komt u in aanmerking?

lees meer › Artikel

Uw erfenis regelen

Alles waar u op moet letten voor het regelen van uw erfenis.

lees meer › Artikel

Ik krijg een erfenis

Wat kunt u doen als u erfgenaam bent?

lees meer › Artikel

Heffingskortingen

Door heffingskortingen betaalt u minder belasting.

lees meer › Artikel

Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen of vervroegen? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel

Belastingaangifte doen

Belastingaangifte: hoe pakt u dit aan op een voor u zo gunstig mogelijke manier?

lees meer › Artikel