Ik krijg een erfenis

Bij een erfenis denken veel mensen aan veel geld. In de praktijk zijn het vaak kleine bedragen. Krijgt u een erfenis? Dan bent u ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. Hoe zit het precies?

Als iemand overlijdt, zijn er soms schulden. Deze moeten worden afbetaald. Als de overledene genoeg geld nalaat, is dat geen probleem. De erfgenaam kan de schulden dan met de rest van de erfenis betalen. Zijn de schulden groter dan de erfenis? Dan moet u als erfgenaam de schulden betalen. Lukt dat niet of wilt u dat niet? Dan kunt u de erfenis weigeren of ‘beneficiair aanvaarden’.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Vaak is vlak na het overlijden nog niet duidelijk wat de erfenis precies is. Erfgenamen kunnen dan de erfenis niet aanvaarden (verwerpen) of ‘beneficiair aanvaarden’. Beneficiair aanvaarden betekent dat u de erfenis alleen aanvaardt als de bezittingen groter zijn dan de schulden. Dit heet ook wel ‘aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving’.

Bij beneficiair aanvaarden worden eerst de schulden betaald uit de erfenis. Als er geld over is, erft u dat alsnog. Zijn de schulden hoger? Dan hoeft u als erfgenaam niet bij te betalen. U ontvangt dan ook niets. Met het geld uit de erfenis worden zo veel mogelijk de schulden betaald. Er blijft dus niets over.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis kost geld. U moet een verklaring afleggen voor de rechtbank dat u de erfenis beneficiair aanvaardt of verwerpt.

10 %

is het laagste tarief erfbelasting voor partners en kinderen

Erfenis verwerpen

Als u de erfenis verwerpt, kunnen schuldeisers geen geld van u eisen. U heeft dan ook geen recht meer op de erfenis. Als u een erfenis weigert, moet dat geregeld worden bij de rechtbank. De notaris kan dit voor u doen.

Niets meenemen

Weet u nog niet of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen? Dan mag u geen spullen verkopen of dingen van waarde meenemen. Ook mag u niet in de auto van de overledene rijden of de inboedel alvast verdelen. Dat wordt gezien als een teken dat u de erfenis aanvaardt. Zaken zonder financiële waarde, zoals foto’s kunt u eventueel meenemen zonder dat dat direct leidt tot het aanvaarden van de erfenis. Zijn er meerdere erfgenamen, dan mag iedereen zelf bepalen of hij de erfenis wil aanvaarden of verwerpen.

Naderhand nog schulden

Soms komen na aanvaarding van de erfenis nog schulden aan het licht die op een eerder moment niet bekend waren. Ze stonden niet in de administratie, waren niet te achterhalen en de erfgenamen hadden er geen kennis van of moeten hebben. In dat geval moet u het zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie maanden, melden bij de kantonrechter. Is de erfenis al verdeeld als de schulden aan het licht komen, dan moet de erfenis worden terugbetaald.

Slapende tegoeden opvragen

Wilt u als erfgenaam gemakkelijk nagaan of een overledene nog ergens een bankrekening heeft? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket voor slapende tegoeden. Hier zoekt u gemakkelijk op of de overledene nog rekeningen open heeft staan.

Erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, moet u daar in principe erfbelasting over betalen. De erfbelasting hangt af van uw relatie tot de overledene, en het bedrag van de erfenis.

Het belastingpercentage is hoger:

  • als u verder van de overledene afstaat;
  • bij een grote erfenis.

Tot een bepaald bedrag krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u tot dat bedrag geen erfbelasting betaalt. Hoe dichter u bij de overledene staat hoe hoger uw vrijstelling is. Zo is voor kinderen de maximale vrijstelling in 2021 € 21.282 en voor partners € 671.910.  Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen.

Meer informatie

Als iemand overlijdt, gelden bepaalde wettelijke verplichtingen. In een testament kunt u vastleggen wie wat erft. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie recht hebben op de erfenis. Nabestaanden kunnen een nabestaandenuitkering krijgen.

Kijk voor meer informatie op:

Ik wist niet hoe mijn oom er financieel voorstond. Na zijn overlijden heb ik zijn erfenis beneficiair aanvaard, zodat ik niet hoefde te betalen voor eventuele schulden. Dat gaf rust. ”

— Marianne Schulz, Hardenberg

Anderen lezen

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Zaken regelen bij een overlijden

Bij een sterfgeval kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken.

lees meer › Artikel

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Alles over aftrekposten

Voor welke aftrekposten komt u in aanmerking?

lees meer › Artikel

Inkomstenbelasting

Er zijn drie soorten inkomstenbelasting.

lees meer › Artikel

Uw erfenis regelen

Alles waar u op moet letten voor het regelen van uw erfenis.

lees meer › Artikel

Banksparen

Sparen met belastingvoordeel voor uw pensioen.

lees meer › Artikel

Heffingskortingen

Door heffingskortingen betaalt u minder belasting.

lees meer › Artikel

Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen of vervroegen? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering.

lees meer › Artikel