Hypotheek kiezen

Gefeliciteerd! U heeft een nieuwe woning gekocht. Welke hypotheek kiest u daarbij? De maandlasten hangen af van het bedrag dat u leent, de rente en het type hypotheek. Een hypotheekadviseur helpt u de juiste hypotheek te kiezen. Met deze informatie gaat u goed voorbereid het gesprek in.

Voor nieuwe hypotheken kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden de rente aftrekken. U moet de hypotheek in 30 jaar aflossen volgens minimaal een annuïtair schema. De lineaire en annuïtaire hypotheek zijn daarom nu de meest aantrekkelijke hypotheekvormen.

Zekerheid voor de financier

Voordat een geldverstrekker u een hypotheek verstrekt, kijkt hij naar 2 zaken:

  • Uw inkomen: kunt u de rente en aflossing betalen?
  • De waarde van het huis: als u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, kan de geldverstrekker de woning verkopen. Met de opbrengst kan hij de schuld dan betalen.

Hiermee heeft de geldverstrekker meer zekerheid. De rente kan daarom redelijk laag zijn, vergeleken met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Hypotheekverstrekkers moeten zich houden aan financieringslastpercentages. Deze zijn door de overheid vastgesteld. Het financieringslastpercentage is dat deel van het inkomen dat maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Het Nibud adviseert de overheid over de hoogte van deze percentages.

Maximum is niet altijd passend

De hypotheek mag niet hoger zijn dan 102% van de waarde van de woning (2016). In 2017 wordt dit 101% en vanaf 2018 100%. U kunt aankoop- en verbouwingskosten dus niet meer meefinancieren! Uitzondering op deze regel is de financiering van energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld dakisolatie). Sommige financiers bieden voor dergelijke maatregelen ook een korting op het rentepercentage. Vraag dit na bij uw adviseur.

Bij tweeverdieners mag het tweede inkomen voor de helft meetellen bij het vaststellen van het maximale hypotheekbedrag.

Hypotheek-aanbieders toetsen aan de hand van wettelijke leennormen hoeveel een huishouden maximaal kan lenen. Omdat deze normen zijn gebaseerd op gemiddelde budgetten, kan het zijn dat de maandlasten toch niet goed passen in uw budget. Een maximale hypotheek betekent flink bezuinigen. Zeker als u specifieke kosten of wensen heeft. Kijk daarom altijd of de hypotheeklasten bij uw eigen situatie en wensen passen, laat u daarover goed adviseren.

Hypotheeklasten verlagen

Er zijn mogelijkheden om uw hypotheeklasten te verlagen. Dit zijn de hypotheekrenteaftrek en de Nationale Hypotheek Garantie.

Hypotheekrenteaftrek

De rente van een hypotheek voor de eerste eigen woning is onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Als u tenminste de lening gebruikt voor aankoop of verbetering van uw huis. Dat bespaart u veel geld: tussen de 33 en 50,5 procent van de rentekosten. Dit percentage is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe meer voordeel.

U kunt alleen gebruikmaken van renteaftrek voor nieuwe hypotheken bij lineaire en annuïtaire hypotheken. Voor bestaande hypotheken blijft de renteaftrek mogelijk bij alle vormen. Uw hypotheekadviseur kan u hierover adviseren.

Let op: de aflossing van een hypotheek is niet aftrekbaar voor de belasting, het gaat alleen om de rente.

Rentevaste termijn

Over de schuld die nog open staat moet u rente betalen. Vaak kunt u de rente voor een aantal jaren vastzetten. Aan het eind van deze termijn wordt de rente aangepast aan de dan geldende rentestand. Die kan hoger of lager zijn dan wat u nu betaalt.

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit, neemt bij betalingsproblemen de NHG de restschuld over van de hypotheekverstrekker. Die wordt dus altijd betaald. In bepaalde gevallen kan de NHG de restschuld vervolgens kwijtschelden.

Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten zich houden aan de financieringslastpercentages. Dit is het deel van het inkomen dat maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Deze regeling voorkomt dat er onverantwoord hoge hypotheken worden verstrekt. Daarmee wordt het risico op gedwongen verkopen en een restschuld kleiner. Dat is voordelig voor hypotheekverstrekkers én huizenverkopers. Daarom kan de hypotheekrente voor hypotheken met NHG lager zijn.

231.132

is op 1 januari 2016 het maximum aankoopbedrag voor een woning met een hypotheek met NHG

Welke hypotheek kiest u?

Om te bepalen welke hypotheek het beste bij uw situatie past, is het slim om eerst de volgende vragen te beantwoorden:

  • Heeft u nog andere plannen die geld kosten? Bedenk wat de gevolgen zijn van de eventuele hypotheeklasten op uw totale budget. Vul hiervoor bijvoorbeeld het Persoonlijk Budgetadvies in.
  • Wilt u altijd de laagste maandlasten? Maandlasten kunnen afhankelijk zijn van een lage rente, die slechts voor de korte termijn geldt. Ook andere voorwaarden kunnen belangrijk zijn zoals de mogelijkheid van vervroegd aflossen of het type hypotheek.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Met behulp van het Persoonlijk Budgetadvies zag ik dat een annuïteitenhypotheek voor mij de beste keuze was. ”

— Tamara Oldersma, Winterswijk

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
23 december 2016

Hulp bij goede #geldvoornemens

lees meer › Nieuwsbericht
07 november 2016

Nibud: Check, Plan, Spaar. En verklein de kans op geldproblemen

lees meer › Persbericht

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Checklist
27 oktober 2016

Nibud-advies: hypotheeknormen 2017 iets ruimer dan 2016

lees meer › Persbericht
18 oktober 2016

Grip op toekomstdromen

lees meer › Blog

Een administratie inrichten

Grip op uw geld begint bij uw administratie: digitaal en/of op papier.

lees meer › Artikel

Koopkrachtberekenaar 2017

2017: wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Bereken het direct!

lees meer › Tool
10 augustusus 2016

Na de studentenkamer: kopen of huren?

lees meer › Blog

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel
26 februari 2016

Gemiddeld gezin geeft op schrikkeldag 60 euro extra uit

lees meer › Persbericht