Hypotheek kiezen

Als u een hypotheek heeft, hangen de maandlasten hangen af van het bedrag dat u leent, de rente en het type hypotheek. Een hypotheekadviseur helpt u de juiste hypotheek te kiezen, óf om de lasten van een bestaande hypotheek te verlagen.

Voor nieuwe hypotheken kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden de rente aftrekken. U moet de hypotheek in 30 jaar aflossen volgens minimaal een annuïtair schema. De lineaire en annuïtaire hypotheek zijn daarom nu de meest aantrekkelijke hypotheekvormen.

Zekerheid voor de financier

Voordat een geldverstrekker u een hypotheek verstrekt, kijkt hij naar twee zaken:

  • Uw inkomen: kunt u de rente en aflossing betalen?
  • De waarde van het huis: als u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, kan de geldverstrekker de woning verkopen. Met de opbrengst kan hij de schuld dan betalen.

Hiermee heeft de geldverstrekker meer zekerheid. De rente kan daarom redelijk laag zijn, vergeleken met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Hypotheekverstrekkers moeten zich houden aan financieringslastpercentages (2021). Deze zijn door de overheid vastgesteld. Het financieringslastpercentage is dat deel van het inkomen dat maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Het Nibud adviseert de overheid over de hoogte van deze percentages.

Maximum is niet altijd passend

De hypotheek mag niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning. U kunt aankoop- en verbouwingskosten dus niet meefinancieren! Uitzondering op deze regel is de financiering van energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld dakisolatie). Sommige financiers bieden voor dergelijke maatregelen ook een korting op het rentepercentage. Vraag dit na bij uw adviseur.

Bij tweeverdieners mag het tweede inkomen in 2021 voor 0,9 meetellen bij het vaststellen van het financieringslastpercentage voor het maximale hypotheekbedrag.

Hypotheek-aanbieders toetsen aan de hand van wettelijke leennormen hoeveel een huishouden maximaal kan lenen. Omdat deze normen zijn gebaseerd op gemiddelde budgetten, kan het zijn dat de maandlasten toch niet goed passen in uw budget. Een maximale hypotheek betekent flink bezuinigen. Zeker als u specifieke kosten of wensen heeft. Kijk daarom altijd of de hypotheeklasten bij uw eigen situatie en wensen passen, laat u daarover goed adviseren.

Hypotheeklasten verlagen

Er zijn mogelijkheden om uw hypotheeklasten te verlagen. Dit zijn de hypotheekrenteaftrek en de Nationale Hypotheek Garantie.

Hypotheekrenteaftrek

De rente van een hypotheek voor de eerste eigen woning is onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Als u tenminste de lening gebruikt voor aankoop of verbetering van uw huis. Dat bespaart u veel geld: tussen de 37 en 43 procent van de rentekosten. Dit percentage is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe meer voordeel.

U kunt alleen gebruikmaken van renteaftrek voor nieuwe hypotheken bij lineaire en annuïtaire hypotheken. Voor bestaande hypotheken afgesloten voor 2013 blijft de renteaftrek mogelijk bij alle vormen. Uw hypotheekadviseur kan u hierover adviseren.

Let op: de aflossing van een hypotheek is niet aftrekbaar voor de belasting, het gaat alleen om de rente.

Tip: Heeft u extra spaargeld? Het kan bij een aflossingsvrije hypotheek rendabel zijn om (een deel van) uw hypotheek tussentijds af te lossen.

Tip: Jaarlijks ontvangt u van uw gemeente een WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken). Een gestegen WOZ-waarde van uw woning kan betekenen dat u bij uw hypotheekverstrekker een verlaging van de hypotheekrente kunt krijgen. Dit kan als een deel van de rente die u betaalt een risico-opslag is. Is uw huis meer waard geworden, dan kunt u mogelijk in een lagere risicoklasse komen. Uw maandlasten gaan dan omlaag. Alle reden om navraag te doen bij uw hypotheekverstrekker.

Rentevaste termijn

Over de schuld die nog open staat moet u rente betalen. Vaak kunt u de rente voor een aantal jaren vastzetten. Aan het eind van deze termijn wordt de rente aangepast aan de dan geldende rentestand. Die kan hoger of lager zijn dan wat u nu betaalt. Als u de rente meer dan 10 jaar vastzet kunt u een hoger bedrag lenen dan als u de rente korter dan 10 jaar vastzet.

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit, neemt bij betalingsproblemen de NHG de restschuld over van de hypotheekverstrekker. De verstrekker krijgt dus altijd betaald. Daarom kan de hypotheekrente voor hypotheken met NHG lager zijn. In bepaalde gevallen kan de NHG de restschuld vervolgens kwijtschelden.

Filmpje: Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

Financieringslastpercentages

Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten zich houden aan de financieringslastpercentages. Dit is het deel van het inkomen dat maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Deze regeling voorkomt dat er onverantwoord hoge hypotheken worden verstrekt. Daarmee wordt het risico op gedwongen verkopen en een restschuld kleiner. Dat is voordelig voor hypotheekverstrekkers én huizenverkopers.

325.000

is per 1 januari 2021 de maximale kostengrens voor NHG

Bron: NHG.nl

Meer weten?

Met behulp van het Persoonlijk Budgetadvies zag ik dat een annuïteitenhypotheek voor mij de beste keuze was. ”

— Tamara Oldersma, Winterswijk

Anderen lezen

02 september 2021

Nibud bezorgd over stapeling van leningen bij koopstarters

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Naar een energiezuiniger huis

Welke investeringen in uw woning zijn slim en hoe vindt u er budget voor?

lees meer › Artikel

Wisselende inkomsten

Krijg grip op uw inkomsten en uitgaven met dit stappenplan voor een jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

8 tips om energie te besparen in de zomer

Bij het besparen van energie denken we vooral aan de winter. Maar ook in de zomer kunt u energie besparen.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Thema: lagere lasten

Woonlasten zijn niet snel of makkelijk te verlagen. Wat kunt u wél doen om hierop te besparen?

lees meer › Thema

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel