Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Het bedrag hangt onder andere af van uw inkomen. Woont u in een huurhuis? Check of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Eigen voordeur

Huurders van een zelfstandige woning kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. U heeft een zelfstandige woning als u een eigen voordeur heeft. Ook woonwagens vallen hieronder. Kamerbewoners komen meestal niet in aanmerking. De hoogte van huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en uw huur.

737,14

is de maximale huur waarbij u huurtoeslag kunt ontvangen

Aanvragen

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Vraag het daarom op tijd aan. U kunt nog tot 1 september 2020 huurtoeslag aanvragen over 2019. Huurtoeslag over 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021.

  • Lees meer over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis bellen met de Belastingdienst: 0800-0543.

Hoeveel huurtoeslag krijgt u?

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw huur, uw inkomen, uw vermogen en dat van eventuele medebewoners. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

Per 1 januari 2020 zijn de maximum-inkomensgrenzen vervallen. Hierdoor wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u voor 2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag. Door het vervallen van de inkomensgrenzen kan het zijn dat u in 2020 wel recht heeft op huurtoeslag. Ook als dat in 2019 niet het geval was.

Heeft u recht op minder dan € 24 huurtoeslag per jaar? Dan wordt dit bedrag niet uitbetaald. Blijkt aan het einde van het jaar dat u toch op meer recht heeft, dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Verzamelinkomen

U moet het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele (toeslag)partner als u huurtoeslag aanvraagt. Dit kan uw echtgenoot of echtgenote zijn, maar u bent bijvoorbeeld ook elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt alleen hun inkomen, zonder studiefinanciering, boven 4.964 euro mee. Het verzamelinkomen vindt u terug op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Het bedrag staat ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt navraag doen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Huurgrenzen

Als u huurtoeslag aanvraagt moet u de rekenhuur opgeven. Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten per maand. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag deze huurprijs niet lager zijn dan 232,65 euro en niet hoger dan 737,14 euro.

Als u recht heeft op huurtoeslag ontvangt u dit alleen over het deel van de huur dat boven de 232,65 euro ligt. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar mag de rekenhuur niet hoger zijn dan 432,51 euro.

Servicekosten en onderhuur

Servicekosten kunnen ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Als u de rekenhuur wilt berekenen met servicekosten, tel dan maximaal 12 euro per kostenpost. Onderstaande vier kostenposten komen in aanmerking voor huurtoeslag:

  1. Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
  2. Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
  3. Kosten voor een huismeester.
  4. Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Wijzigt uw inkomen?

Omdat de hoogte van de huurtoeslag inkomensafhankelijk is, moet u een verandering in uw inkomen direct doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als het inkomen van uw toeslagpartner verandert. De huurtoeslag kan dan worden aangepast. Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u toeslag moet terugbetalen of juist terugkrijgt.

Te veel huurtoeslag ontvangen?

Heeft u te veel huurtoeslag ontvangen? De Belastingdienst zal eerst proberen dit te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Dan houden ze een deel van uw nog te ontvangen huurtoeslag in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient de te veel ontvangen huurtoeslag binnen zes weken te betalen. Betaalt u niet binnen twee maanden? Dan komt er rente bij het verschuldigde bedrag: de belastingrente.

De belastingrente is gekoppeld aan de wettelijke rente die elk half jaar wordt vastgesteld. Het minimumpercentage is vier procent. Ook als de wettelijke rente op dat moment lager is. Geef zelf voor 1 april door dat u te veel toeslag heeft ontvangen. Dan hoeft u deze heffingsrente niet te betalen.

Bent u niet eens met de terugvordering van de te veel gekregen huurtoeslag? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is zes weken.

Betalingsregeling

Heeft u niet voldoende geld om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal 20 euro per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Toen we gingen samenwonen kreeg ik ook minder huurtoeslag.”

— Demi Pastoors, Haarlem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Naar een energiezuiniger huis

Welke investeringen in uw woning zijn slim en hoe vindt u er budget voor?

lees meer › Artikel

8 tips om energie te besparen in de zomer

Bij het besparen van energie denken we vooral aan de winter. Maar ook in de zomer kunt u energie besparen.

lees meer › Artikel

Thema: lagere lasten

Woonlasten zijn niet snel of makkelijk te verlagen. Wat kunt u wél doen om hierop te besparen?

lees meer › Thema

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel