Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Het bedrag hangt onder andere af van uw inkomen. Woont u in een huurhuis? Check of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Huurtoeslag

Huurders van een zelfstandige woning kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. U heeft een zelfstandige woning als u een eigen voordeur heeft. Kamerbewoners komen meestal niet in aanmerking. De hoogte van huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en uw huur.

710,68

is de maximale huur waarbij u huurtoeslag kunt ontvangen

Aanvragen

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Lees meer over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis bellen met de Belastingdienst: 0800-0543.

Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Vraag het daarom op tijd aan.

Hoeveel huurtoeslag krijgt u?

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw huur, uw inkomen, uw vermogen en dat van eventuele medebewoners. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

U heeft recht heeft op huurtoeslag als uw verzamelinkomen lager is dan onderstaande bedragen:

Jonger dan AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande€ 22.200€ 22.200
Meerpersoonshuishouden€ 30.150€ 30.175

Verzamelinkomen

U moet het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele partner als u huurtoeslag aanvraagt. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt alleen hun inkomen boven 4.788 euro mee. Het verzamelinkomen vindt u terug op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Het bedrag staat ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt navraag doen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Huurgrenzen

Als u huurtoeslag aanvraagt moet u de rekenhuur opgeven. Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten per maand. Deze huurprijs mag niet lager zijn dan 223,42euro en niet hoger dan 710,68 euro. Is dit wel het geval? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar mag de rekenhuur niet hoger zijn dan 414,02 euro.

Servicekosten en onderhuur

Servicekosten kunnen ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Als u de rekenhuur wilt berekenen met servicekosten, tel dan maximaal 12 euro per kostenpost. Onderstaande kostenposten komen in aanmerking voor huurtoeslag:

  • Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
  • Kosten voor een huismeester.
  • Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag

Proefberekening

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt? Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Wijzigt uw inkomen?

Wijzigt uw inkomen? Omdat hoogte van huurtoeslag inkomensafhankelijk is moet u dit direct doorgeven aan de Belastingdienst. De huurtoeslag kan dan worden aangepast. Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u toeslag moet terugbetalen of juist terugkrijgt.

Te veel huurtoeslag ontvangen?

Heeft u te veel huurtoeslag ontvangen? De Belastingdienst zal eerst proberen dit te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Dan houden ze een deel van uw nog te ontvangen huurtoeslag in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient de te veel ontvangen huurtoeslag binnen zes weken te betalen. Betaalt u niet binnen twee maanden? Dan komt er rente bij het verschuldigde bedrag: de belastingrente.

De belastingrente is gekoppeld aan de wettelijke rente die elk half jaar wordt vastgesteld. Het minimumpercentage is 4 procent. Ook als de wettelijke rente op dat moment lager is. Geef zelf voor 1 april door dat u te veel toeslag heeft ontvangen. Dan hoeft u deze heffingsrente niet te betalen.

Bent u niet eens met de terugvordering van de te veel gekregen huurtoeslag? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is 6 weken.

Betalingsregeling

Heeft u niet voldoende geld om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal €20,- per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Toen we gingen samenwonen kreeg ik ook minder huurtoeslag.”

— Demi Pastoors, Haarlem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Thema: lagere lasten

De dagelijkse uitgaven zijn kosten die u makkelijk kunt beïnvloeden, in tegenstelling tot uw vaste lasten.

lees meer › Thema

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u flink besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel