Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Het bedrag hangt onder andere af van uw inkomen.

Voor wie is huurtoeslag?

Huurders van een zelfstandige woning kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. U heeft een zelfstandige woning als u een eigen voordeur heeft. Ook woonwagens vallen hieronder. Kamerbewoners komen meestal niet in aanmerking. Het kan zijn dat u in 2022 wel recht heeft op huurtoeslag. Ook als dat in 2021 niet het geval was. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u voor 2022 in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Hoeveel huurtoeslag krijg ik?

Hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw huur, uw inkomen, uw vermogen en dat van eventuele medebewoners. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

Heeft u recht op minder dan € 24 huurtoeslag per jaar? Dan wordt dit bedrag niet uitbetaald. Blijkt aan het einde van het jaar dat u toch op meer recht heeft, dan wordt dat alsnog uitbetaald.

763,47

is de maximale huur waarbij u huurtoeslag kunt ontvangen

Voorwaarden huurtoeslag

U kunt huurtoeslag aanvragen vanaf de eerstvolgende maand na uw 18e verjaardag.

Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen voordeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen, zoals een flat of een rijtjeshuis. Als u twijfelt of uw woning een zelfstandig woonruimte is kunt u op de website van de Belastingdienst kijken aan welke voorwaarden uw woning moet voldoen.

Als u huurtoeslag aanvraagt moet u de rekenhuur opgeven. Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten per maand. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag deze huurprijs niet lager zijn dan € 237,62 en niet hoger dan € 763,47.

Let op: er geldt een lagere rekenhuur per maand in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. Vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd geldt een hogere rekenhuur.

Als u recht heeft op huurtoeslag ontvangt u dit alleen over het deel van de huur dat boven de € 237,62 ligt. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar mag de rekenhuur niet hoger zijn dan € 442,46.

Servicekosten en onderhuur

Servicekosten kunnen ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Als u de rekenhuur wilt berekenen met servicekosten, tel dan maximaal € 12 per kostenpost. Onderstaande vier kostenposten komen in aanmerking voor huurtoeslag:

 • Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten;
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Kosten voor een huismeester;
 • Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

U moet het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele (toeslag)partner als u huurtoeslag aanvraagt. Dit kan uw echtgenoot of echtgenote zijn, maar u bent bijvoorbeeld ook elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners.

Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Controleer dit op de website van de Belastingdienst: ‘Wie is mijn toeslagpartner?’

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt alleen hun inkomen, zonder studiefinanciering, boven € 5.110 mee. Het verzamelinkomen vindt u terug op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Het bedrag staat ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt navraag doen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Is uw vermogen op 1 januari 2022 meer dan € 31.747 (voor alleenstaanden) of € 63.494 (voor paren), dan heeft u het hele jaar geen recht op huurtoeslag, ook niet als het vermogen tijdens het jaar onder deze grenzen uitkomt. Let op! Het vermogen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar telt mee bij de vaststelling van het totale vermogen.

Hoe en waar vraag ik huurtoeslag aan?

Huurtoeslag krijgt u niet automatisch. U kunt dit aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Vraag het daarom op tijd aan. U kunt tot 1 september 2022 huurtoeslag aanvragen over 2021. Huurtoeslag over 2022 kunt u aanvragen tot 1 september 2023.

Lees meer over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis bellen met de Belastingdienst: 0800-0543.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw inkomen? Omdat de hoogte van de huurtoeslag inkomensafhankelijk is, moet u een verandering in uw inkomen direct doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als het inkomen van uw toeslagpartner verandert. Uw toetsingsinkomen kan om verschillende redenen wijzigen:

 • Uw bruto inkomen verandert.
 • De hoogte van uw hypotheek verandert en daardoor de hoeveelheid hypotheekrente die u betaalt.
 • U heeft meer of minder specifieke zorgkosten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
 • U maakt meer of minder gebruik van aftrekposten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
  (zie aftrekposten op Belastingdienst.nl).
 • Uw vermogenssituatie wijzigt (box 3 vermogen).
 • Als u bijvoorbeeld minder specifieke zorgkosten heeft dan in het voorgaande jaar, wordt uw toetsingsinkomen hoger. Als u dit niet doorgeeft, ontvangt u mogelijk te veel huurtoeslag.

De huurtoeslag kan bij wijzigingen in uw inkomenssituatie tussentijds worden aangepast. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u dan moet terugbetalen of geld terug krijgt. Houd daar dus rekening mee!

Te veel huurtoeslag ontvangen?

Heeft u te veel huurtoeslag ontvangen? De Belastingdienst zal eerst proberen dit te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Dan houden ze een deel van uw nog te ontvangen huurtoeslag in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient de te veel ontvangen huurtoeslag binnen zes weken te betalen. Betaalt u niet binnen twee maanden? Dan komt er rente bij het verschuldigde bedrag: de belastingrente.

Bent u het niet eens met de terugvordering van de te veel gekregen huurtoeslag? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is zes weken.

Betalingsregeling

Heeft u niet voldoende geld om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal € 20 per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Tips:

 • Heeft u moeite of problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de toeslagservicepunten van de Belastingdienst.
 • Verwacht u dat uw inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet de huurtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat u de huurtoeslag terug moet betalen. Zo heeft u dat geld direct beschikbaar.
 • Verandert uw situatie en voldoet u daardoor niet meer aan een voorwaarde voor toeslag? Zet de toeslag dan binnen vier weken stop. Zo voorkomt u dat u achteraf veel toeslag moet terugbetalen.

Toen we gingen samenwonen kreeg ik ook minder huurtoeslag.”

— Demi Pastoors, Haarlem

Anderen lezen

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Naar een energiezuiniger huis

Welke investeringen in uw woning zijn slim en hoe vindt u er budget voor?

lees meer › Artikel

8 tips om energie te besparen in de zomer

Bij het besparen van energie denken we vooral aan de winter. Maar ook in de zomer kunt u energie besparen.

lees meer › Artikel

Thema: lagere lasten

Woonlasten zijn niet snel of makkelijk te verlagen. Wat kunt u wél doen om hierop te besparen?

lees meer › Thema

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Wonen en werken in het buitenland

Informeer voor u vertrekt naar de gevolgen voor sociale en fiscale regelingen voor uw situatie.

lees meer › Artikel