Sanne Lamers

Sanne Lamers

Contact met Sanne

Functie: Sr. Wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 - 23 91 382

Samen met mijn collega’s van het Onderzoek & Adviesteam werk ik met veel plezier aan kennis en kunde van het Nibud. Mijn belangrijkste inhoudelijke werkgebieden zijn: woon- en energielasten, minimabeleid en inkomensondersteuning en allerlei arbeid- en zorgonderwerpen.

Wonen

Binnen het thema Woonlasten richt ik mij vooral op de huursector: de betaalbaarheid van de huur en energielasten. In opdracht van woningcorporaties, samen met gemeenten of in overleg met organisaties als het Planbureau voor de Leefomgeving en Aedes onderzoek ik wat de bestedingsruimte is van een huishouden voor wonen, voor energie, voor de kosten van zorg, enzovoorts.

Het ‘samen met’ uit zich ook in het onderwerp Armoedebeleid. Met collega Corinne van Gaalen onderzoeken we voor gemeenten wat de koopkracht is van een huishouden met een laag inkomen. Welke regelingen dragen daaraan bij en zijn ze ook wel voldoende bekend.

Sanne Lamers

Contact met Sanne

Functie: Sr. Wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 - 23 91 382

3 gerelateerde onderzoeksrapporten

17 november 2021

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › onderzoek
19 november 2020

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Nibud-onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en woningcorporaties.

lees meer › onderzoek
16 mei 2019

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › onderzoek

2 gerelateerde Praktijkverhalen

28 september 2019

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal
27 februari 2015

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal